U, de petitionaris

Geen gerommel met bestemmingsplan Heidezicht

52 ondertekeningen

De gemeente Bussum mocht volgens het geldende bestemmingsplan in plangebied Heidezicht een horecagelegenheid van horeca-categorie I (250m2) realiseren. Na oplevering van het paviljoen wil de gemeente nu een nieuw bestemmingsplan om 540m2 mogelijk te maken. Burgers kunnen toch ook niet eerst gaan bouwen, en dan een passend bestemmingsplan creëren?!

Petitie

Wij

inwoners van Bussum e.o.

 

constateren dat:

a) dat de gemeente een horecagelegenheid (paviljoen) heeft opgeleverd aan de rand van de Bussumse hei, als onderdeel van Plan Heidezicht.

b) dat in het geldende bestemmingsplan duidelijk staat dat hier alleen horeca uit categorie I van de Bussumse Staat van Horeca-activiteiten is toegestaan.

Dit houdt in: alleen een kleinschalige horecagelegenheid (lunchroom, theehuis) met een totaal van 250m2 inclusief terras voor horecadoeleinden. Dit is in april 2012 door Raad van State bekrachtigd.

c) dat bovengenoemde bepalingen door de gemeente zelf in 2005 zijn vastgelegd in het bestemmingsplan De Engh, met als doel om horeca en andere recreatieve voorzieningen in het plangebied Heidezicht mogelijk te maken.

d) dat de gemeente Bussum als geen ander beschikt over kennis en ervaring in dit soort 'herinrichtings' projecten met horeca en terrassen: juridisch, bouwkundig, ruimtelijke planvorming et cetera. Meer dan welke burger dan ook. De gemeente kan als geen ander de betekenis en consequenties van bestemmingsplan en andere richtlijnen doorgronden. M.a.w.: de gemeente had moeten weten wat de betekenis van 'horeca-categorie I' voor de horecagelegenheid was.

e) dat de gemeente vóór de start van de realisatie van onderhavige horecagelegenheid ruimschoots gelegenheid en alle tijd heeft gehad om de benodigde kaders (bestemmingsplan e.d.) goed op orde te brengen. Er is hiervoor notabene al een eerste (2009) en tweede (2011) wijziging in het huidige bestemmingsplan in gang gezet.

f) de gemeente een voorbeeldfunctie zou moeten hebben als het gaat om de toepassing en handhaving van regels en procedures die betrekking hebben op bouw- en ruimtelijke plannen.

g) dat het paviljoen nu net is opgeleverd en dat de gemeente een meerjarige huurovereenkomst heeft gesloten met een exploitant. Dit is medio juni bekendgemaakt.

h) dat de gemeente nu een nieuw (ontwerp) bestemmingsplan in gang heeft gezet, speciaal voor de horeca op Heidezicht, om straks 540m2 (en niet 250m2) voor horecadoeleinden te kunnen gebruiken.

Bronverwijzigingen:

Bestemmingsplan De Engh/Wijzigingsbevoegdheid IV (Heidezicht en omgeving): http://www.bussum.nl/ruimtelijke-plannen/de-engh/bestemmingsplanne-de-engh/de-engh/

Wijzigingsplannen Heidezicht: http://www.bussum.nl/en/plannen-en-projecten/projecten/bestemmingsplan-de-engh-wijzigingsplan-heidezicht

Raad van State, uitspraak 2012: http://ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0381.BP2012B001008-on01/tNL.IMRO.0381.BP2012B001008-on011.2.html

Nieuw ontwerp-bestemmingsplan De Engh-Heidezicht: http://www.bussum.nl/ruimtelijke-plannen/de-engh/plannenterinzage-de-engh/ontwerpbestemmingsplan-de-engh-heidezicht/

 

en verzoeken

de gemeente Bussum om zich bij de realisatie en exploitatie van het nieuwe paviljoen Heidezicht te houden aan het huidige bestemmingsplan. Zoals dat voor burgers ook geldt. Als het project na oplevering niet aan de voorwaarden voldoet, moet de gemeente een eventueel 'verlies' nemen. Net als anderen.

Concreet betekent dit:

a) dat wij de gemeente verzoeken om bij het nieuwe paviljoen vast te houden aan de regels voor horeca-categorie I (theehuis e.d.), zoals door de gemeente zelf vóóraf vastgelegd in het geldende bestemmingsplan.

b) dat de gemeente die aanpassingen in het plan en de horecagelegenheid doet, die nodig zijn voor horeca-categorie I.

c) alleen horeca-activiteiten op plangebied Heidezicht toe te staan binnen de oppervlakte zoals volgt uit het huidige bestemmingsplan. (wijzigingsbevoegdheid Heidezicht, horeca-categorie I).

d) dat de gemeente de categorie-indeling van de Bussumse Staat van Horeca-activiteiten hier nu niet geheel mag laten vervallen - zoals in het nieuwe bestemmmingsplan beoogd - om straks 540m2 (i.p.v. 250m2) voor horecadoeleinden te kunnen gebruiken.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Bussum 
Petitieloket:
Einddatum:
30-09-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Alexander van Putten 

Geschiedenis

Ondertekeningen