U, de petitionaris

Oldambt geen win(d)gewest

910 ondertekeningen

Vindt u het opwekken van windenergie eigenlijk heel sympathiek, maar wilt u straks niet wonen in een woud van windturbines? Het Oldambt is toch geen industrieterrein?

Vreest u ook dat deze plannen behalve voor natuur, landschap en cultuurhistorie ook heel slecht zijn voor toerisme en recreatie?

Petitie

Wij

bewoners en genieters van het unieke landschap Oldambt

 

constateren dat:

dat er plannen zijn voor de aanleg van vele windturbineparken in het Oldambt en onmiddellijke omgeving. Dat deze plannen zeer ernstige gevolgen hebben voor de natuur en de landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve waarden van het gebied en voor het woon-, werk en leefklimaat. En dat die plannen de economische ontwikkeling van het gebied grote schade zullen toebrengen.

 

en verzoeken

het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) geen goedkeuring te verlenen aan plannen voor de bouw van windturbineparken in het rond het Oldambt.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
minister 
Petitieloket:
Einddatum:
01-05-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Leonard Teerling 
Organisatie:
Stichting Landschap Oldambt 

Geschiedenis

Ondertekeningen