U, de petitionaris

Kunstruimte 09 Groningen

533 ondertekeningen

Dinsdagnamiddag 3 april presenteerde de Kunstraad Groningen haar advies over de cultuurnota van de Gemeente Groningen voor de komende vier jaar. In de sector Beeldende Kunst verandert er niet heel veel, op een ding na: de Kunsraad adviseert ‘Kunstruimte 09’ niet meer financieel te ondersteunen.

Daarom geen ondersteuning.

Kortom, men verwacht niet dat er meer publiek gegenereert zal (kunnen) worden en daarom exit een onderscheidend podium in Groningen.

onderteken de brief ook nog op http://brief2.wilmavissers.com/#home

Petitie

Wij

wilma vissers, johan van der dong, lucius bloemen, wijze muis, martin scholte, gabrielle kroese, peter van weele, alie waalkens, pascal van der graaf, erci de nie, frans vendel, katrin keller, gwendolyn van essen, r de rooze, anita hoenderboom, joyce van bruggen, harry smit, ronald de ceuster, anneke klein kragenbarg, freda kamphuis, martijn schuppers, coen vernooij, richard caldicot, betty simonides, hedy burusma, tjeerd allersma, tanja isbarn, bcl touwem, ae touwen eringa, tini buurke, annemiek de jong , lars f, jan maarten voskuil, janet meester,

 

constateren dat:

Aan: De Kunstraad Postbus 596 9700 AN Groningen

Betreft: Niet continueren meerjarige subsidie 2013-2016

Groningen 7-4- 2012

Geachte Kunstraad

Naar aanleiding van berichten uit de media waarin sprake is van het niet continueren van de meerjarige subside aan Kunstruimte 09 uit Groningen schrijven wij u om onze verbazing over te brengen en met de vraag deze beslissing te heroverwegen.

In uw advies schrijft u: *"K09 presenteert zich als kleinschalige vrijplaats voor experimenteel werk van kunstenaars en voor projecten van gastcuratoren in een duidelijke context: die van de fundamentele abstracte kunst. Per jaar worden gemiddeld acht presentaties georganiseerd met nieuw (veelal ruimtegebonden) en bestaand werk. Voor talentontwikkeling is met Sign en Academie Minerva/Frank Mohr International Masters/Rijksuniversiteit Groningen een plan opgesteld voor een structurele programmering van nieuw werk, waarin wordt voorzien in coaching en een rand programmering. Het voornemen is om met de collega-instellingen regelmatig manifestaties te realiseren volgens de opzet van Chromodomo, om publieksbereik en zichtbaarheid van de instellingen te vergroten. Aan reflectie geeft K09 vorm met onder meer toelichtingen door kunstenaars en gastcuratoren, lezingen en publicaties. In het kader van educatie ontvangt K09 met enige regelmaat klassen uit het kunstvakonderwijs en het voortgezet onderwijs. K09 sluit zich aan bij het CBK-initiatief voor een stadsbreed educatieplan in samenwerking met de andere beeldende kunst instellingen"

Verder schrijft u: *"De afzonderlijke presentaties van K09 zijn artistiek-inhoudelijk van goede kwaliteit. De specifieke context van de abstracte en daaraan gerelateerde hedendaagse kunst die K09 biedt is onderscheidend in het Groningse aanbod. Het talent ontwikkelingsprogramma dat K09 voor de komende beleidsperiode heeft geïnitieerd in samenwerking met Sign en Academie Minerva is goed onderbouwd. K09 bereikt in het algemeen een trouwe maar zeer beperkte achterban. In het beleidsplan ontbreekt een goed onderbouwde strategie om de impact van de activiteiten op de stad te vergroten. In het beleidsplan kiest K09 dan ook bewust voor een op kleinschaligheid gerichte werkwijze"

Ook lezen wij: *"Het gevoerde en het voorgenomen publieks- en marketingbeleid biedt onvoldoende aanknopingspunten om te verwachten dat K09 het voor een meerjarige subsidie benodigde publieke draagvlak voor haar activiteiten zal weten te verbreden. Ondanks de waardering voor de activiteiten van K09 acht de Kunstraad — in lijn met eerdere advisering — een meerjarige subsidie niet op zijn plaats"

Wij vragen ons af waarop de mening van de kunstraad over het onvoldoende publieke draagvlak en de zeer beperkte achterban is gebaseerd en of de resultaten , als dit onderzocht is, kunnen worden overlegd door u? Zoals u zelf constateert in uw rapport is K09 nu juist wel een instelling die met andere instanties wil samenwerken om een breder publiek te bereiken, zie manifestatie Chromodomo en samenwerkingsverbanden met curatoren en andere voorbeelden.

Zoals u constateert in uw rapport wil de stad Groningen zich profileren als cultuurstad in het noorden. Daarvoor zijn voldoende kleinschalige expositie podia nodig die los van commerciële ontwikkelingen, voorkeuren en smaken, ontwikkelingen kunnen tonen die op nationaal en internationaal niveau in de beeldende kunst spelen. K09 is nu juist wel een instantie die iets doet aan de carrière ontwikkeling van een beeldend kunstenaar door het internationaal netwerk waarin zij zich bevinden met vergelijkbare podia in New York en Parijs. Activiteiten op Facebook van K09 creëren een internationaal netwerk en uitwisselingen tussen beeldend kunstenaars die elkaar anders nooit ontmoet zouden hebben en geven aanleiding tot het ontstaan van exposities in binnen en buitenland. Dit kan alleen maar verder groeien en bijdragen aan de groei van de naam van K09. Het kleinschalig optreden van K09 dat u noemt in het rapport zien wij juist als voordeel waardoor een instantie snel en wendbaar kan inspelen op ontwikkelingen zonder te verzanden in grote logge overlegstructuren. Wij spreken ons ongenoegen uit over de gang van zaken, omdat het mogelijk verdwijnen van K09 een grote negatieve impact zal hebben op het kunstklimaat in Groningen.

*Kunst en Cultuur in de Gemeente Groningen April 2012

 

en verzoeken

het toekennen van de structurele subsidie van Kunstruimte 09 in Groningen

onderteken de brief nogmaals op http://brief2.wilmavissers.com/#home

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Groningen 
Petitieloket:
Einddatum:
18-09-2012 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
ierland1 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen