U, de petitionaris

Kabinet, ontzie de kwetsbare groepen!

1.759 ondertekeningen

Oproep aan het kabinet om kwetsbare groepen in onze samenleving te ontzien.

Op 10 april 2012 opgestuurd naar de vaste kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Petitie

Wij

-bezorgde kerkelijke gemeenten en parochies -bezorgde kerkleden -andere bezorgde Nederlanders

 

constateren

dat er door de genomen beslissingen inzake bezuinigingen én bij mogelijk volgende bezuinigingen in Nederland een situatie dreigt te ontstaan waardoor niet de sterkste schouders de zwaarste lasten van deze bezuinigen gaan dragen, maar dat door een stapeling van maatregelen vooral kwetsbare groepen in onze samenleving onevenredig zwaar worden getroffen, zoals: - mensen met een bijstandsuitkering, Wajongers en mensen werkzaam in
de sociale werkvoorziening - chronisch zieken en gehandicapten (o.a. afschaffen van het PGB)

Wij achten dit in strijd met wat de bijbel ons wijst waar het gaat om recht en gerechtigheid, barmhartigheid en naastenliefde. Door het aanbieden van deze petitie willen wij deze kwetsbare groepen, die in Nederland vaak niet gehoord worden, een krachtige stem geven om te laten horen, dat doorgaan op de reeds ingeslagen weg in onze ogen onverantwoord en niet rechtvaardig is

 

en verzoeken

de heer Kamp, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat hij de gevolgen van de al genomen en mogelijk nog te nemen bezuinigingen in 2012 rechtvaardig over de Nederlandse samenleving verdeelt, waarbij aantoonbaar de sterkste schouders ook de zwaarste lasten zullen gaan dragen en de kwetsbare groepen zullen worden ontzien.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Kabinet 
Petitieloket:
Einddatum:
11-04-2012 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Pieter Koelewijn 
Organisatie:
Raad van Kerken Burgum 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen