U, de petitionaris

Ouders zijn gekwalificeerd voor kinderopvang

1.036 ondertekeningen

Minister Kamp wil dat ouders die hun kinderen naar een ouderparticipatiecrèche (OPC) brengen, een erkend diploma behalen om hun eigen kinderen op te mogen vangen. Doen de ouders dit niet, dan vervalt het recht op kinderopvangtoeslag. Hierdoor komt het voortbestaan van deze vorm van ERKENDE KINDEROPVANG ernstig in gevaar. Het maakt de OPC’s voor ouders financieel onaantrekkelijk. Daarnaast zullen nieuwe ouders zich hierdoor laten afschrikken en dat terwijl OPC’s alleen kunnen overleven als nieuwe ouders steeds het stokje overnemen.

Sinds de jaren '70 kent Nederland het fenomeen ouderparticipatiecrèche. Momenteel zijn er zes van deze bijzondere kinderdagverblijven in ons land. Deze OPC’s worden volledig gerund door de ouders en dus niet door beroepskrachten. Dit gebeurt tot grote tevredenheid van de betreffende ouders, kinderen en controlerende instanties. Alle OPC’s zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en daarmee volwaardige kinderopvangorganisaties met recht op kinderopvangtoeslag. De GG&GD controleert de OPC’s jaarlijks net zo streng als reguliere kinderdagverblijven of ze aan alle eisen voldoen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Tenslotte: omdat de ouders geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden kunnen de OPC’s de opvang tegen kostprijs aanbieden, waardoor de ouders nu al veel minder (ruim 30 procent) kinderopvangtoeslag krijgen, dan afnemers van reguliere kinderdagverblijven.

  • Vergeet niet om uw ondertekening nog even in uw mail te bevestigen.

Petitie

Wij

Besturen, (ex-)ouders en kinderen van ouderparticipatiecrèches in Nederland, Stichting OOK en overige sympathisanten en betrokkenen

 

constateren

dat het voortbestaan van ouderparticipatiecrèches ernstig wordt bedreigd door het koppelen van het recht op kinderopvangtoeslag aan het behalen van een erkend diploma door alle participerende ouders

 

en verzoeken

minister Kamp het voortbestaan van OPC’s te waarborgen door: 1. voortzetten van de gelijkstelling van ouders aan geschoold personeel; 2. het recht op kinderopvangtoeslag voor OPC’s in stand te laten; 3. OPC’s als volwaardige kinderopvangorganisaties te handhaven; 4. de rechtspositie van OPC’s goed in de Wet op te nemen.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
07-12-2011 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Bram van der Velde 
Organisatie:
alle ouderparticipatiecrèches in Nederland 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

HP/DeTijd en de Ombudsman

Afgelopen woensdag is Pieter Hilhorst langs geweest met een cameraploeg. Hilhorst is de VARA Ombudsman.

+Lees meer...

Voor een nieuwe serie afleveringen besteedt hij aandacht aan de plannen van Kamp met de ouderparticipatiecrèches. Sympathieke man, leuk met kinderen ook. Op de website van HP/DeTijd duiken de ouderparticipatiecreches ook op. Lees de column van Pauline Bijster op hun website en let vooral op de laatste alinea!

02-12-2011

Malou van Hintum van vk.nl gaat helemaal los

Kijk Malou van Hintum van vk.nl eens los gaan in haar column van dinsdag, alleen de titel spreekt al boekdelen: 'Dit is de overwinning van domme bureaucratie op initiatiefrijke burgers'..

22-11-2011

Persbericht Utrechtse CDA-fractie over ouderparticipatiecrèches

24-11 13:27 PB CDA: Voortbestaan kinderopvang door ouders zélf in Utrecht gegarandeerd Graag maak  ik u attent op het volgende persbericht van het  CDA-Utrecht. Persbericht Voortbestaan  kinderopvang door ouders zélf in Utrecht  gegarandeerd In het Algemeen  Overleg Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de kinderopvang op 23  november heeft Tweede Kamerlid Van Hijum mede op aangeven van het Utrechtse  raadslid Hakbijl expliciet aandacht gevraagd voor de crèches die door  ouders zelf worden gerund. In Utrecht zijn er momenteel vier actief en is  een vijfde in oprichting.

+Lees meer...

Van Hijum vroeg de  minister met deze organisaties om tafel te gaan zitten om hun voortbestaan te  garanderen. Minister Kamp zegde toe de wet aan te passen dat deze  crèches niet langer worden gedoogd, maar daadwerkelijk bestaansrecht hebben  mits ze aan alle wettelijke eisen voldoen met uitzondering van de pedagogische  eisen van de leid(st)ers. De minister ziet alleen geen mogelijkheid  meer om de ouders na 2012 nog in aanmerking te laten komen voor een  kinderopvangtoeslag. In Utrecht zorgt  de uitvoering van de wet voor veel consternatie bij deze crèches die daardoor in  hun voortbestaan worden bedreigd. Raadslid Hakbijl: “Het is natuurlijk  onbegrijpelijk in een tijd waarin we juist veel meer van burgers verwachten, de  ultieme vorm van participatie in de kinderopvang onder regelgeving dreigt  te bezwijken. Het is in ieder geval winst dat de minister de wet hierop wil  gaan aanpassen en het CDA wil nog zoeken naar mogelijkheden om de  financiering hiervan te garanderen.”

24-11-2011