U, de petitionaris

Landelijk Inspraak Orgaan Molukkers

1.395 ondertekeningen

Landelijk Inspraak Orgaan Molukkers

Petitie

Wij

Stefan Batawangge, Maggy Belserang, Wim Manuhutu, Sita Meijer, Maria Ohoioeloe?n, Jeroen Pattipeilohy, Otjep Rahantoknam, Marcel Ririassa, Nathan Ririhena , Otto Tatipikalawan , Joram Tentua en Rocky Tuhuteru

 

constateren dat:

dat sinds 1 januari 2007 de Molukkers niet meer zijn vertegenwoordigd binnen het Landelijk Overleg Minderheden (LOM). Vanaf die datum werd het Landelijk Overlegorgaan Welzijn Molukkers niet meer toegelaten tot het LOM, omdat niet werd voldaan aan de geldende representativiteittoets op basis van de Wet Overleg Minderheden.

Minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) heeft te kennen gegeven graag te zien dat de Molukkers weer aansluiten bij het LOM. Ook haar ambtenaren constateren het gemis van een Moluks geluid in de discussies met het LOM, inzake de gevoelens van Molukkers over actuele vraagstukken.

Vanaf het najaar van 2007 heeft een initiatiefgroep het voortouw genomen om een nieuw inspraakorgaan te doen aansluiten bij het LOM, om Molukse belangenbehartiging op landelijk niveau te herstellen. Hoewel de initiatiefgroep blij is met de sympathie van de minister en haar ambtenaren, beseft zij tegelijkertijd dat wellicht niet alle ministers en departementen deze sympathie in die mate (nog) delen. De vrees voor dat laatste lijkt niet ongegrond, gezien het gegeven dat langzamerhand de Molukkers op diverse beleidsterreinen uit beeld zijn geraakt. Niet alleen landelijk, maar ook lokaal.

Samen met u willen we de Molukse gemeenschap weer op de Nederlandse kaart zetten. De initiatiefgroep spant zich in voor het opzetten van een open, resultaatgerichte organisatie het LIOM (Landelijk Inspraak Orgaan Molukkers). Een organisatie waarin een ieder uit de Molukse gemeenschap zich kan laten horen. Waarin regelmatig met u van gedachten wordt gewisseld over verschillende thema’s.

 

en verzoeken

om ondersteuning van het LIOM zodat zij begin november 2008 een verzoek tot hernieuwde aansluiting bij het LOM bij de minister kunnen indienen. Uw steunbetuiging draagt bij aan dit verzoek. Wij nodigen u daarom uit dit initiatief te ondersteunen door hieronder uw digitale handtekening te zetten. Ter wille van de toekomst van de Molukse gemeenschap!

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
30-05-2009 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Sita Meijer 
Organisatie:
LIOM 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

De petitie is ingediend!

Zaterdag 29 november is het verzoek ingediend aan het ministerie van Wonen Wijken en Integratie om met de Molukse gemeenschap opnieuw deel te kunnen nemen aan het Landelijk Overleg Minderheden, kortweg het LOM. Het LOM biedt etnische gemeenschappen de kans om in een vroeg stadium op beleidsvoorstellen van de regering te reageren en verbeteringen aan te reiken of te wijzen op mogelijke effecten.

+Lees meer...

Daartegenover kunnen etnische gemeenschappen zelf ook beleidsvoorstellen voordragen en hebben zij de mogelijkheid om direct in contact te treden met de verschillende ministeries.

Het verzoek is zaterdag 29 november aangeboden aan mevrouw M. Haimé, directeur Inburgering en Integratie bij het Ministerie van VROM.

Het verzoek zou eerst rechtstreeks worden overhandigd aan de Minister van Wonen,Wijken en Integratie. Haar opvolger Eberhard van der Laan kon helaas niet aanwezig zijn omdat hij zich moest voorbereiden op de begrotingsbehandelingen van de komende weken in de Tweede Kamer. Wel heeft minister Van der Laan aangegeven dat hij belang hecht aan Molukse deelname aan het LOM. Samen met het verzoek is tevens de petitie overhandigd die op dat moment door ruim 1250 personen was ondertekend. Ondertussen staat de teller op 1259 handtekeningen. De petitie blijft overigens openstaan totdat de Molukse gemeenschap weer deelneemt aan het LOM.

Nu is het dus afwachten op een reactie van het ministerie. Er zal eerst een ambtelijk advies worden opgesteld. Vervolgens zal de minister hierover oordelen. Bij een positief oordeel wordt het voornemen tot erkenning van de Molukse deelname aan het LOM aan de Ministerraad en de Tweede Kamer voorgelegd. Hoe lang deze procedure gaat duren is niet bekend. Het is namelijk ook afhankelijk van het feit of er een representativiteitsonderzoek plaats vindt. De toets heeft betrekking op het toetsen van het draagvlak onder de Molukse gemeenschap en het feit of het bestuur bestaat uit 1/3 vrouw en 1/3 jonger dan 35 jaar. Een representativiteitstoets neemt waarschijnlijk 2 tot 3 maanden in beslag en zal door een extern bureau worden uitgevoerd.

De samenstelling van een representatief bestuur heeft daarom de hoogste prioriteit. De vacatures die sinds begin september zijn uitgezet hebben een aantal reacties opgeleverd. Een selectiecommissie bestaande uit Otjep Rahantoknam, stafmedewerker LSEM, Dita Vermeulen, voorzitter MUMA, Shirley Bernardus, personeelsadviseur in Amsterdam zullen de komende tijd deze reacties beoordelen en de bestuursleden selecteren.

Daarnaast zal de initiatiefgroep de komende tijd nog meer bekendheid en draagvlak te proberen te creëren binnen de Molukse gemeenschap en reeds bestaande Molukse organisaties. Zij wil dan ook graag persoonlijk tekst en uitleg komen geven indien daar behoefte aan is. Schroom dus niet om contact op te nemen met 1 van de leden van de initiatiefgroep indien er vragen of onduidelijkheden zijn, of zelfs twijfels over deelname aan het LOM.

Tot zover de stand van zaken.

01-01-2009