You, the petitioner

Behoud naam "Leidsche Rijn Park"

552 signatures

De naam 'Leidsche Rijn Park' geeft verbintenis met onze wijk. We zijn er al tien jaar trots op. Slechts een enkeling wilde naamswijziging naar Máxima Park. Er is geen enkele link tussen het park en Máxima. De bewoners zijn niet betrokken bij de naamswijziging. We willen de unieke naam 'Leidsche Rijn Park' behouden.

Petition

We

Bewoners van Leidsche Rijn en andere betrokkenen

 

establish that:

dat na tien jaar, zonder dat de mening van bewoners gepeild is, de naam 'Leidsche Rijn Park' onder geheimhouding veranderd is in 'Maxima Park' terwijl daar geen draagvlak voor is onder veel parkbezoekers. ?

Uit diverse Social Media blijkt dat slechts 9% de naamswijziging ondersteunt. We zien geen enkele reden tot de naamswijziging in de uitleg die achteraf gegeven is. We willen de naam 'Leidsche Rijn Park' behouden omdat we hier al tien jaar trots op zijn en het 'Leidsche Rijn' een positief gevoel geeft. 'Leidsche Rijn Park' verbindt de bewoners van wijk 9 en 10 met elkaar. 'Leidsche Rijn Park' zal altijd een unieke naam blijven: er kan er maar één van zijn in Nederland.

 

and request

B&W van de gemeente Utrecht op haar besluit terug te komen en ons en het park de naam 'Leidsche Rijn Park' terug te geven. En we verzoeken voortaan bij het vernoemen van beeldbepalende objecten eerst het draagvlak onder wijkbewoners en andere betrokkenen te peilen. We denken daarbij met name aan de wijk Leidsche Rijn zelf, het Leidsche Rijn Centrum en de fietsbrug.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Utrecht 
Petition desk:
Closing date:
2011-06-28 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
bewoners van Leidsche Rijn 
Website:

History

Signatures

Updates

B&W geven definitief nee op de petitie

Beste ondertekenaars van de petitie "Behoud naam Leidsche Rijn Park",Als indiener van de petitie heb ik een brief ontvangen van B&W van Utrecht waarin ze meedelen dat ze niet ingaan op de eis van de petitie en de naam  Máximapark in stand laten. Ook op mijn suggestie om een deel van het park weer Leidsche Rijn Park te noemen gaan ze niet in.

+Read more...

Wel volgt een uitgebreid historisch overzicht over de naamgeving van de andere "koninklijke" parken in Utrecht. Ten slotte eindigt de brief met een uitnodiging:"Het college is onder de indruk van de gebleken betrokkenheid u, als inwoner van Leidsche Rijn.Het aanbod van wethouder Bosch staat dan ook nog steeds om met u en een aantal vertegenwoordigers te bekijken hoe uw betrokkenheid vertaling zou kunnen krijgen bij de verdere totstandkoming het Máximapark van de wijken Leidsche Rijn en Vleuten de Meern. Ook willen wij graag met u van gedachten wisselen over hoe we er voor kunnen zorg dragen dat de naam 'Leidsche Rijn' voor de toekomst niet verloren gaat en met positieve zaken verbonden blijft."Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 26 oktober om 19.30 uur in Anafora in het Leidsche Rijn Park. Die brief kunt u vinden op http://ow.ly/d/kX5. Hoe het verder gaat met de bijeenkomst kunt u vinden op de discussie Help Leidsche Rijn Park wordt Maxima Park op Linked-In in de groep Leidsche Rijn: http://linkd.in/qwS7Lt .Uw reactie op deze mail kunt u sturen naar leidscherijnpark@live.nlmet vriendelijke groet B. Jurgens

2011-09-27

Aanbieden petitie gepland op dinsdag 28 juni 2011

De petitie heeft de 500 handtekeningen die we ons ten doel hadden gesteld ruimschoots gehaald. Om de petitie nog voor het zomerreces te kunnen indienen, hebben we heb een afspraak gemaakt met wethouder Bosch om de petitie aan hem te overhandigen op dinsdag 28 juni om 18.00 uur in het Stadhuis te Utrecht. Dat betekent dat de petitie dinsdagochtend 28 juni 2011, iets eerder dan oorspronkelijk aangegeven, wordt afgesloten.

+Read more...

Wilt u de petitie nog ondertekenen doe dat dan voor 28 juni a.s. Voor meer nieuws over het aanbieden van de petitie volg de discussie op Linked-In, zie de link bij de petitie.  

2011-06-17