U, de petitionaris
Te hoge geluidsoverlast kern leek en tolbert

De al jaren geleden beloofde westelijke rondweg om Leek moet er eindelijk komen

353 ondertekeningen

De bestaande Leekster politieke partijen negeren helaas al jaren de steeds toenemende verkeersdrukte op met name de Auwemalaan, Lindensteinlaan en Oldebertweg in Leek en de verkeersproblemen in het centrum van Tolbert. Dit leidt tot grote geluidshinder en gevoel van onveiligheid bij de bewoners

Petitie

Wij

Een vertegenwoordiging van de bewoners en de nieuwe lokale politieke beweging VZ Westerkwartier

 

constateren dat:

dat:

  1. de verkeersdrukte in Leek door woningbouw en bedrijvigheid blijft stijgen.

  2. Dit leidt tot hinder voor veel inwoners om snel de A7 te kunnen bereiken

  3. geluidsoverlast en een onveilig gevoel bij bewoners van genoemde straten te groot is

  4. een rondweg al voor 2008 was toegezegd.

  5. Om kosten te besparen en de bedrijfsterreinen en nieuwbouwwijken goed te ontsluiten de rondweg het beste via een gedempte Tolbertervaart naar de A7 kan lopen.

 

en verzoeken

  1. De al toegezegde noodzakelijke rondweg eindelijk mogelijk te maken.

  2. Alle bestaande plannen dit jaar te actualiseren en te komen tot een nieuw plan (rondweg bv via Carolieweg of via de Tolbertervaart, die juist in 1905 gegraven is om een snelle verbinding met Groningen te krijgen)

  3. Dit uitgewerkte plan door de nieuwe raad in 2019 te laten goedkeuren en uitvoeren door het nieuwe college

  4. Zo de leefbaarheid in Leek weer te herstellen.

Het antwoord

Petitie overhandigd op 29 mei 2019 aan de raad en college van Westerkwartier

De dag voor hemelvaart heeft Ruud van Nijen de petitie aangeboden aan de raad en het college van de gemeente Westerkwartier.

We hopen dat de raad het wijze besluit gaat nemen dat de gemeente deze periode moet gaan gebruiken alle in het verleden gemaakte plannen weer af te stoffen en compleet te maken, zodat er in 2022 kan worden begonnen met de aanleg.

Het college komt nu met de plannen voor de komende jaren. Deze plannen worden op 10 juli in de raadszaal van het gemeentehuis in Zuidhorn besproken. U bent van harte welkom om deze vergadering live mee te maken. U kunt het ook volgen via een livestream op de website van de gemeente Westerkwartier, zie inspreker 2 om 20:13

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Leek 
Petitieloket:
Einddatum:
01-07-2019 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Johan de Vries 
Organisatie:
VZ Westerkwartier 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

NOODKRETEN VAN ENIGE BEWONERS

  1. Op de Oldebertweg is het de hele dag druk.
+Lees meer...

Soms sta je 5 minuten te wachten voordat je over kan steken en als je de weg op wilt met je auto moet je heel snel wezen want ze rijden gewoon door en worden nog boos ook. Veel te druk en dat moet anders. 2. Op de Auwemalaan wordt hard gereden (ook vrachtverkeer) en er is heel veel verkeer bijgekomen de laatste 5-10 jaar. 3. Als toekomstige bewoner van Oostindie lijkt een rondweg me zeer waardevol.

4 Als bewoners van de oldebertweg ondervinden wij enorm veel overlast door de toenemende drukte door onze straat, we wachten al jaaaren op die rondweg en vinden dat die er nu EINDELIJK eens moet komen !!! Echt noodzakelijk !!!

5 Breng kleinkinderen naar school. Soms levensgevaarlijke situaties voor fietsers die over willen steken op de Lindensteinlaan. Schandalig dat er ook nog nooit maatregelen zijn getroffen. b.v. stoplichten voor overstekende fieters/voetgangers. Bewoner van Tolbert die meerdere keren per dag de Auwemalaan oversteekt en inmiddels wel zat is van druk verkeer en de hardrijders op deze weg.

05-07-2018

Er zijn wel wijken gebouwd, maar de infrastructuur is "vergeten"

Rondweg om Leek onvermijdelijk

LEEK – Al 42 jaar wonen Ruud van Nijen en zijn vrouw aan de Lindensteinlaan in Leek. Een periode waarin Van Nijen het steeds drukker heeft zien worden in de straat.

+Lees meer...

“Wat ook niet zo gek is”, duidt hij. “Ze hebben hier in de afgelopen decennia flink bijgebouwd.” Van Nijen somt op Sintmaheerdt, Wolveschans en in recentere tijden het nieuwe Oostindie. “Hele wijken”, zegt hij. “Maar het wegennet is nooit aangepakt en aangepast. Dit heeft tot gevolg gehad dat het in Leek zelf, binnen de dorpsgrenzen, steeds drukker werd.Er zijn meer mensen in het dorp komen wonen en het aantal auto’s is flink toegenomen. Ik vind dat met het bouwen van wijken ook naar het wegennet en de infrastructuur gekeken moet worden. Er is wel bijgebouwd, hele woonwijken, maar naar de infrastructuur heeft niemand gekeken. Met alle gevolgen van dien. Die rondweg is van essentieel belang en dat kan niet vaak genoeg aangestipt worden. En dan doe ik het niet eens voor mezelf. Wij wonen hier nu 42 jaar aan de Lindensteinlaan en ik ben inmiddels 84 jaar. Die rondweg maak ik waarschijnlijk niet meer mee. Zo reëel moet ik ook zijn. Toch maak ik mij er hard voor. Dit is wel een ‘gevecht’ waard.”

05-07-2018

Bewoners Lindensteinlaan in gesprek met wethouder Dekker van Leek

LEEK – In het huis van de familie Mollema is in november 2017 al gesproken over het huidige verkeersbeleid. Hierbij spraken buurtbewoners van de Lindensteinlaan te Leek met wethouder Karin Dekker.

+Lees meer...

Het ging die middag maar over één ding: de leefbaarheid van de bewoners aan de Lindensteinlaan. Geluidsoverlast en gevaarlijke situaties zijn hier aan de orde van de dag, zo stellen de buurtbewoners. Vandaar dat wethouder Karin Dekker afreist naar de Lindensteinlaan, om de problemen te bespreken. Het gesprek lijkt vast te lopen, totdat Ruud van Nijen het woord neemt. Hij mag toch wel als ‘aanvoerder’ van de protesten worden gezien. Al twintig jaar zet hij zich in voor de leefbaarheid van de straat.Dekker geeft de buurtbewoners gelijk. ‘Wellicht dat er in de vorige verkeersvisie te weinig gekeken is naar het belang van de buurt en teveel naar het belang van het OV. In de nieuwe visie moeten we wellicht meer aan het belang van de buurt denken.’ ‘Sowieso moet er meer naar de leefbaarheid van deze straat worden gekeken’, meent Ruud. ‘Er zijn mensen die in hun eigen huis met oordoppen in moeten slapen omdat ze anders geen oog dicht doen. Zie verder

24-06-2018