You, the petitioner
Te hoge geluidsoverlast kern leek en tolbert

De al jaren geleden beloofde westelijke rondweg om Leek moet er eindelijk komen

353 signatures

De bestaande Leekster politieke partijen negeren helaas al jaren de steeds toenemende verkeersdrukte op met name de Auwemalaan, Lindensteinlaan en Oldebertweg in Leek, en de verkeersproblemen in het centrum van Tolbert. Dit leidt tot grote geluidshinder en gevoel van onveiligheid bij de bewoners

Petition

We

Een vertegenwoordiging van de bewoners en de nieuwe lokale politieke beweging VZ Westerkwartier

 

establish that:

Dat 1.de verkeersdrukte in Leek door woningbouw en bedrijvigheid blijft stijgen. 2.Dit leidt tot hinder voor veel inwoners om snel de A7 te kunnen bereiken 3. geluidsoverlast en onveilig gevoel bij bewoners van genoemde straten te groot is 3. een rondweg al voor 2008 was toegezegd. 4.Om kosten te besparen en de bedrijfsterreinen en nieuwbouwwijken goed te ontsluiten de rondweg het beste via een gedempte Tolbertervaart naar de A7 kan lopen

 

and request

1.De al toegezegde noodzakelijke rondweg eindelijk mogelijk te maken.2. Alle bestaande plannen dit jaar te actualiseren en te komen tot een nieuw plan ( rondweg bv via Carolieweg of via de Tolbertervaart, die juist in 1905 gegraven is om een snelle verbinding met Groningen te krijgen) 3. Dit uitgewerkte plan door de nieuwe raad in 2019 te laten goedkeuren en uitvoeren door het nieuwe college 4.Zo de leefbaarheid in Leek weer herstellen

The answer

Petitie overhandigd op 29 mei 2019 aan de raad en college van Westerkwartier

De dag voor hemelvaart heeft Ruud van Nijen de petitie aangeboden aan de raad en het college van de gemeente Westerkwartier.

We hopen dat de raad het wijze besluit gaat nemen dat de gemeente deze periode moet gaan gebruiken alle in het verleden gemaakte plannen weer af te stoffen en compleet te maken, zodat er in 2022 kan worden begonnen met de aanleg.

Het college komt nu met de plannen voor de komende jaren. Deze plannen worden op 10 juli in de raadszaal van het gemeentehuis in Zuidhorn besproken. U bent van harte welkom om deze vergadering live mee te maken. U kunt het ook volgen via een livestream op de website van de gemeente Westerkwartier, zie inspreker 2 om 20:13

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Leek 
Petition desk:
Closing date:
2019-07-01 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Johan de Vries 
Organisation:
VZ Westerkwartier 
Website:

History

Signatures

Updates

Petitie overhandigd op 29 mei 2019 aan de raad en college van Westerkwartier

De dag voor hemelvaart heeft Ruud van Nijen de petitie aangeboden aan de raad en het college van de gemeente Westerkwartier.

We hopen dat de raad het wijze besluit gaat nemen dat de gemeente deze periode moet gaan gebruiken alle in het verleden gemaakte plannen weer af te stoffen en compleet te maken, zodat er in 2022 kan worden begonnen met de aanleg.

Het college komt nu met de plannen voor de komende jaren. Deze plannen worden op 10 juli in de raadszaal van het gemeentehuis in Zuidhorn besproken.

+Read more...

U bent van harte welkom om deze vergadering live mee te maken. U kunt het ook volgen via een livestream op de website van de gemeente Westerkwartier, zie inspreker 2 om 20:13

2019-06-01

van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten (2010)

In 2010 schreef GS onder andere : "Onderzoek naar de oplossing van de verkeersproblematiek Leek kent al een lange historie. In de jaren '80 van de vorige eeuw is al onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de ontsluiting van Leek en Roden richting de A7 te verbeteren" en "Ter toelichting hebben wij een schematisch kaartje met de voorgestelde oplossing bijgevoegd.

+Read more...

Zoals op bijgaand kaartje is te zien sluit de nieuwe Westtangent rechtstreeks aan op de bestaande aansluiting A7/Boerakker. Deze aansluiting wordt hiervoor natuurlijk wel aangepast. Daarnaast blijft aan de oostkant van Leek de bestaande aansluiting van Leek via de Midwolderweg/Oude Postweg op de A7 gehandhaafd. Een gemeentelijke parallelweg langs de A7 verbindt de beide aansluitingen, met name om het tussenliggende gebied te ontsluiten en om van alle kanten goed bij een eventueel toekomstig station Leek te kunnen komen. Dit is in het bijzonder van belang voor de bus en om dit station ook als P+R dienst te kunnen laten doen".

Benieuwd naar deze tekening? Mail de opsteller en u ontvangt het verslag van GS

2018-10-07

Geluidsvolume (zie rode wegen op kaartje) is te hoog voor de aanwonenden

Een gemiddelde waarde van 65 decibel is gemeten door Atlas Leefomgeving. Ter vergelijking, het maximaal toegestane gemiddeld aantal decibellen is ‘slechts’ 48. Om het belang van een rondweg duidelijk te maken aan politiek Leek –en Westerkwartier- is VZ Westerkwartier gestart met een petitie op petities.nl.

+Read more...

“We hopen op veel bijval vanuit Leek, maar ook van omliggende dorpen die met een rondweg om Leek heen geholpen zijn (...) Lees verder

2018-07-16