U, de petitionaris
Vmbo mislukt

Diploma voor leerlingen VMBO Maastricht

22.617 ondertekeningen

Een diploma is een middel waarmee wij als samenleving opgedane kennis en ervaring kwantificeren. We toetsten door middel van een examen of de leerling de lesstof correct kan toepassen en niet of het verantwoordelijke instituut de verplichtingen ten opzichte van de leerlingen is nagekomen.

Petitie

Wij

De Nederlanders

 

constateren

Wij constateren dat 354 leerlingen van VMBO Maastricht het slachtoffer zijn geworden van een instituut dat ernstig heeft gefaald in de primaire taak die het heeft en dat deze leerlingen desondanks, en met een zelfstandigheid vergelijkbaar met hogere opleidingniveaus, zichzelf hebben voorbereid op de landelijke examens en deze met succes hebben afgerond.

 

en verzoeken

Wij verzoeken dat deze leerlingen zonder verdere vertraging hun diploma in ontvangst mogen nemen en hun leerweg kunnen vervolgen.

Het antwoord

Ontwikkelingen rondom examens VMBO Maastricht

Brief van de regering

"De situatie in Maastricht kent alleen maar verliezers. Ik vind het ongelooflijk wat hier is gebeurd en ik betreur het zeer dat de 354 leerlingen zijn getroffen door het onverantwoorde handelen van het bevoegd gezag van de scholen. Met de gekozen maatregelen doen we recht aan ons examenstelsel en de waarde van een diploma, maar beogen we bovenal zoveel mogelijk leerlingen alsnog in staat te stellen hun middelbare schoolperiode af te sluiten met een vmbo-diploma. Daarmee kunnen we het hen aangedane leed niet wegnemen. Dat spijt me zeer. We doen nu het maximale voor de leerlingen wat in de gegeven omstandig- heden binnen onze mogelijkheden ligt."

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
24-09-2018 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Rik Lustenhouwer 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Ontwikkelingen rondom examens VMBO Maastricht

Brief van de regering

"De situatie in Maastricht kent alleen maar verliezers. Ik vind het ongelooflijk wat hier is gebeurd en ik betreur het zeer dat de 354 leerlingen zijn getroffen door het onverantwoorde handelen van het bevoegd gezag van de scholen.

+Lees meer...

Met de gekozen maatregelen doen we recht aan ons examenstelsel en de waarde van een diploma, maar beogen we bovenal zoveel mogelijk leerlingen alsnog in staat te stellen hun middelbare schoolperiode af te sluiten met een vmbo-diploma. Daarmee kunnen we het hen aangedane leed niet wegnemen. Dat spijt me zeer. We doen nu het maximale voor de leerlingen wat in de gegeven omstandig- heden binnen onze mogelijkheden ligt."

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

28-09-2018