U, de petitionaris
Qq tgh

Aanpassing wet geslachtswijziging paspoort

90 ondertekeningen

Momenteel is deze petitie niet meer nodig, daar het wetsvoorstel reeds in de Eerste Kamer ligt.

Petitie

Wij

ondertekenaars van deze petitie,

 

constateren

, in navolging van Transgender Netwerk Nederland, dat de ministers van Justitie, Volksgezondheid en Onderwijs het wetsvoorstel ten behoeve van de herziening van Artikel 28 Boek 1 BW nog steeds niet inhoudelijk hebben behandeld. Op 3 maart j.l. heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in gesprek met COC Nederland toegezegd dat het wetsvoorstel vóór de zomer van dit jaar zal worden ingediend. Wij vinden dat dit niet langer kan en mag wachten.

 

en verzoeken

wij de ministers hierbij om ZO SNEL MOGELIJK het wetsvoorstel te doen. Mensenrechten worden geschonden, de juridische grond voor het artikel is vervallen, diverse Europese lidstaten hebben de wijziging al toegepast en ook het privacyrecht word geschonden. Ondergetekenden dringen erop aan dat, zoals nu is toegezegd, het Artikel 28 Boek 1 BW daadwerkelijk vóór de zomer vervangen wordt.

(Zie http://bit.ly/BriefTNN voor meer informatie)

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
31-08-2011 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Diana Chan 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen