U, de petitionaris

Ik steun Theater Aan de Slinger

2.322 ondertekeningen

Tussen april en juni neemt de gemeenteraad een besluit dat van grote invloed is op de toekomst van het gehele culturele leven in Houten. Theater Aan de Slinger wil de komende jaren doorgaan op dezelfde manier als u nu van ons gewend bent. Een mooi aanbod en alle ruimte voor Houtense gezelschappen.

Petitie

Wij

Inwoners van de gemeente Houten en de hele regio

 

constateren

Dat het noodzakelijk is dat de gemeenteraad instemt met: Een structurele financiële bijdrage (t.o.v. de jaarlijkse incidentele bijdrage die het theater sinds de opening ontvangt), incl. een bijdrage ter vervanging van theaterinventaris, waarin nu niet is voorzien. Ook wil het theater - op advies van deskundigen (Lagroup) - de veiligheid tijdens voorstellingen op een professionele manier waarborgen, hiervoor is jaarlijks € 30.000 extra nodig.

 

en verzoeken

Wij verzoeken de gemeenteraad van Houten de financiële bijdragen structureel te maken om te voorkomen dat Theater Aan de Slinger de deuren moet sluiten. Laat dit niet gebeuren! Toon uw betrokkenheid en kom naar het Ronde Tafel Gesprek (RTG) van de gemeenteraad op dinsdagavond 5 april in het Gemeentehuis, aanvang 21.30 uur. Wilt u persoonlijk uw stem laten horen? Laat dan de griffier van de gemeente weten dat u wilt inspreken (griffie@houten.nl).

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Houten 
Petitieloket:
Einddatum:
16-06-2011 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Arjen Berendse 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Besluit gemeente Houten juni 2011

In het voorjaar van 2011 heeft u ter ondersteuning van uw theater in Houten de petitie 'Ik steun Theater Aan de Slinger' ondertekend. In juni is de gemeenteraad van Houten akkoord gegaan met de structurele financiële bijdrage, een duidelijke stap vooruit ten opzichte van de jaarlijkse incidentele bijdrage die het theater sinds de opening ontvangt.

+Lees meer...

De structurele bijdrage is inclusief een bijdrage ter vervanging van theaterinventaris, waarin tot nu toe niet was voorzien.Wij zijn voor u en het gehele culturele leven in Houten heel blij met dit besluit! De raad is helaas niet akkoord gegaan met de extra € 30.000,- ten behoeve van de verdere professionalisering van de organisatie, de deelname aan de ontwikkeling van het 'Cultuurplein' en het aandeel in het te ontwikkelen samenwerkingsverband van diverse Houtense culturele organisaties. Naar aanleiding van een motie van D66 heeft de cultuurwethouder Nicole Teeuwen zich bereid verklaard om, indien er ruimte blijkt te zijn, te kijken of het theater nog een extra financiële bijdrage kan krijgen voor deze belangrijke ontwikkelingen voor de stad. Alle vrijwilligers en het bestuur en team van Theater Aan de Slinger danken u hartelijk voor uw steun en ontmoeten u graag in uw eigen Theater Aan de Slinger.

www.theateraandeslinger.nl
06-07-2011