U, de petitionaris
Eapnnllogo kleiner

Houd armoedebestrijding in ere

101 ondertekeningen

Ondanks dat Nederland aan armoedebestrijding zou moeten doen volgens de afspraken binnen de EU, is de realiteit dat juist daarop bezuinigd wordt. Ondersteun ons bij het ondersteunen van hen die steun nodig hebben. Teken deze petitie, oproep om de gemeentelijke armoedegelden in ere te herstellen.

Petitie

Wij

Wethouders, raadsleden, prov. statenleden, clientenraden en(maatschappelijke) organisaties

 

constateren

dat de ‘armoedegelden’, die aan de gemeenten ter beschikking werden gesteld om armoede algemeen, en daarnaast armoede onder kinderen te voorkomen c.q. te bestrijding, niet meer van toepassing zijn. Gemeenten moeten dus, naast een forse algemene bezuiniging, ook voor deze niet meer beschikbare gelden naar oplossingen zoeken. Dat dit niet gaat lukken, moge helder zijn.

 

en verzoeken

De Nederlandse regering om de “armoedegelden” met directe ingang in ere te herstellen. Noem deze vanaf heden “De Krom-gelden” en verzoeken u, vanaf 2011, op jaarbasis 30 miljoen € aan de gemeenten ter beschikking te stellen, conform de verdeelsleutel, die de afgelopen 4 jaar gehanteerd is, voor – en dat specifiek - de aanpak van armoede binnen de gemeente.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Staatssecretaris 
Petitieloket:
Einddatum:
07-07-2011 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Jo Bothmer 
Organisatie:
stichting Beh. European Anti Poverty Network Nederland 

Geschiedenis

Ondertekeningen