U, de petitionaris

Heropening van adoptiekanaal Haiti

839 ondertekeningen

Staatssecretaris Teeven heeft besloten adopties uit Haïti op te schorten op basis van algemene rapporten en 'verschillende signalen'. Vanwege de schrijnende situatie is op korte termijn onderzoek naar heropening van het adoptiekanaal noodzakelijk. Voor veel kinderen is interlandelijke adoptie het laatste redmiddel en een kans op overleving. De bemiddelaar t.b.v. adopties uit Haiti, de NAS, geeft sinds september 2010 aan dat adopties mogelijk zijn en garandeert een deugdelijke procedure.

Petitie

Wij

(aspirant-)adoptieouders en anderen die in de bres springen voor de kinderen in Haiti.

 

constateren dat:

dat opschorting van adopties vanuit Haiti niet in het belang van het kind is. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden op basis van onduidelijke argumenten, en is niet getoetst aan het Nederlandse kanaal, waardoor er op dit moment adoptabele kinderen, met een uiterst onzeker toekomstperspectief, in tehuizen verblijven. De staatssecretaris vindt een werkbezoek noodzakelijk, maar heeft deze meerdere malen uitgesteld, waardoor kinderen onnodig lang moet wachten en blijvend schade kunnen oplopen. Ook aspirant-adoptieouders worden aan het lijntje gehouden. De bemiddelaar van adopties uit Haiti, de NAS, kan een deugdelijke procedure garanderen middels afstandsverklaringen en DNA-tests. Andere landen, waaronder Duitsland, Amerika, Zwitserland en diverse Canadese staten hebben inmiddels weer procedures hervat.

 

en verzoeken

staatssecretaris Teeven zich per direct te verdiepen in de situatie binnen het Nederlandse kanaal voor adoptie uit Haïti en - mocht dit noodzakelijk zijn - terstond een werkbezoek te organiseren, zodat hij alsnog een deugdelijk besluit kan nemen voor het vrijgeven van het adoptiekanaal Haiti.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

De petitie is aangeboden aan de Vaste Kamercommissie V&J

Aanwezig waren dhr. Joost Taverne (VVD), dhr.

+Lees meer...

C. v.d. Staaij (SGP) en Mw. L. Voortman (GroenLinks). De petitie zal behandeld worden in het eerstvolgende algemeen overleg waarbij adoptie op de agenda staat.

24-05-2011

Aanbieden petitie "Heropening van adoptiekanaal Haiti"

Op 24 mei om 13.30 uur wordt de petitie aangeboden aan de Vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie te Den Haag..

03-05-2011

Petitie "Heropening van adoptiekanaal Haiti"

Er is een verzoek bij de Vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie ingediend om de petitie aan te bieden. Dit verzoek wordt op 27 april a.s.

+Lees meer...

behandeld in een procedurevergadering. Daarna volgt uitsluitsel over het vervolgtraject.

24-04-2011