U, de petitionaris

Vaststellen OER-model Universiteit

57 ondertekeningen

De universiteitsraad heeft de model-OER vastgesteld. Met ingang van het academisch jaar 2011-2012 wordt de harde knip ingevoerd. Dit houdt in dat je bachelor (inclusief portfolio) geheel afgerond moet zijn voordat je aan het masterprogramma en het bijbehorende onderwijs mag beginnen.

Petitie

Wij

Ayse.Esma.Gulhan.Sana.Haif.Moary.Cindy.Ariam.Sumeyra.Narrin.Azar.Shoxan.Asma.Shehmuz.Arie.Maria.

 

constateren

Als je je aan wilt melden voor de start van je master per september 2011, heb je al met deze regel te maken als student(e) zijnde. Hetgeen voor velen zal betekenen dat ze indien ze al studievertraging oplopen, nog meer studievertraging zullen oplopen. Ook studenten, die bepaalde portfolio-onderdelen of 15 studiepunten missen, mogen niet met de master beginnen (hetgeen eerst wel mocht), wat ook tot studievertraging zal leiden (dus boete!).

 

en verzoeken

Het OER-model moet niet ingevoerd worden OF (in het ergste geval) moeten studenten die al met het collegejaar 2010-2011 waren begonnen, hier niet onder vallen, want deze studenten hadden de bachelorblokken voor dit collegejaar al ingepland, waardoor ze vanuit gingen dat 15 ECT's meegenomen mogen worden. Een regel moet men niet zomaar midden in het jaar invoeren, waarbij studenten onterecht studievertraging oplopen en de slachtoffers ervan worden!

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
schoolbestuur 
Petitieloket:
Einddatum:
23-05-2011 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Waan Yasen 

Geschiedenis

Ondertekeningen