U, de petitionaris

Inkomensafhankelijke verkeersboetes

"Sommige boetes zijn absurd hoog in vergelijking met het gemiddelde inkomen. Dat is moeilijk uit te leggen aan de burger", zegt voorzitter Ron Tournier van politievakbond ANPV (NRC, 10-2-2011). Deze petitie roept daarom op om verkeersboetes afhankelijk te maken van inkomen zoals in Zwitserland.

Petitie

Wij

verkeersdeelnemers in Nederland

 

constateren

dat verkeersboetes veelal te hoog zijn in Nederland wanneer men kijkt naar het gemiddeld inkomen. Wanneer de hoogte van een verkeersboete afhankelijk wordt gemaakt van inkomen, wordt de zwaarte van de boete meer gelijkgetrokken voor verschillende inkomensgroepen. Bovendien zal door versterking van het preventieve effect van verkeersboetes op de hogere inkomensgroepen de totale preventieve werking van verkeersboetes en daarmee de verkeersveiligheid toenemen

 

en verzoeken

de hoogte van verkeersboetes afhankelijk te maken van inkomen.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Petitieloket:
Einddatum:
10-05-2011 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
A.M. Hol 

Geschiedenis

Ondertekeningen