U, de petitionaris

Petitie voor zondagsrust in de wijken van Dordrecht

1.300 ondertekeningen

De zondag als wekelijkse rustdag is van groot maatschappelijk belang. De opstellers van deze petitie pleiten voor het handhaven van de zondagsrust in de wijk. Dit omdat het College van B&W van Dordrecht in alle wijken de mogelijkheid wil bieden winkels op twaalf zon- en feestdagen open te stellen.

Petitie

Wij

vragen om een handtekening van iedere Dordtenaar en regiobewoner die het eens is met deze petitie;

 

constateren dat:

  • dat het goed is voor de samenleving regelmatig rust te houden;
  • dat een 24-uurseconomie en het streven naar maximale winst de samenleving uitput;
  • dat zondagsrust:
  • goed is voor het winkelpersoneel: ook zij hebben recht op vrije tijd in het weekend;
  • beter is voor de concurrentiepositie van kleine winkeliers;
  • in de wijk ten minste één autoluwe dag geeft;
  • dat christenen de zondag zien als een religieuze feestdag tot eer van God;

 

en verzoeken

de gemeenteraad: - rekening te houden met de wens van de ondertekenaars van deze petitie; - te luisteren naar dit deel van de burgers dat gehecht is aan de wekelijkse rustdag; - het signaal wat uitgaat van deze petitie mee te nemen in zijn beraadslagingen; - niet in te stemmen met het collegevoorstel tot de uitbreiding van het aantal koopzondagen in de wijken.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Dordrecht 
Petitieloket:
Einddatum:
25-01-2011 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Fractie ChristenUnie/SGP - Dordrecht 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Resultaat: geen extra koopzondagen

Raadsbehandeling van dit onderwerp heeft vorige week plaats gevonden in de gemeenteraad van Dordrecht. En met dit resultaat dat er geen extra koopzondagen in de wijken komen! Ik ben ervan overtuigd dat onze digitale petitie absoluut invloed heeft gehad op het verloop van het debat.

+Lees meer...

Als fractie ChristenUnie/SGP zijn we dankbaar met deze afloop!Bert Staat(raadslid ChristenUnie/SGP Dordrecht)

dordrecht.christenunie.nl
02-02-2011