You, the petitioner

Stedenband Amsterdam met Tel Aviv en Ramallah

4 signatures

Op 1 juli 2015 besluit de Gemeenteraad van Amsterdam over een stedenband met Tel Aviv en Ramallah: intentieafspraken over economische en sociaal-culturele samenwerking. Steun met uw handtekening de aankondiging van indiening van een referendumverzoek vóór deze stedenbanden, als de Raad tegenstemt.

Petition

We

Amsterdamse kiesgerechtigden voor de Gemeenteraad vóór een stedenband met Tel Aviv en Ramallah,

 

observe

dat de Gemeenteraad van Amsterdam in haar beleid Internationaal Verantwoordelijke Hoofdstad 2014-2018 koos voor opbouw van een stedenband met Tel Aviv en Ramallah. De Palestijnse missie in Nederland en gesprekspartners in Ramallah zijn vóór! B&W vraagt de raad intentieafspraken (=MoU) met Tel Aviv en Ramallah goed te keuren. Om te voorkomen dat de gemeenteraad tegen het voorstel van B&W stemt op 1 juli, kondigen wij een referendumverzoek aan;

 

and request

de gemeenteraad van Amsterdam de geagendeerde beslissing wel te nemen. Deze luidt: in te stemmen met de concept Memoranda of Understanding (MoU) met Tel Aviv en Ramallah over economische en sociaal-culturele samenwerking, waaronder: kunst en cultuur, jeugd en onderwijs, stedelijke infrastructuur, ruimtelijke ordening (Tel Aviv: incl. mobiliteit en huisvesting, LHBT beleid; Ramallah: incl. cultureel erfgoed, sport, afval- en energiemanagement).

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Amsterdam 
Petition desk:
Closing date:
2015-06-29 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Alida van der Veen 

History

Signatures