U, de petitionaris

Ga naar propschool.petities.nl voor ondertekening

2 ondertekeningen

Dit is een concept versie. Ga naar propschool.petities.nl voor de definitieve versie.

Petitie

Wij

Ouders van leerlingen in de groepen 1,2,3 en 4 van de Propschool (Lochem).

 

constateren

Op de Propschool is sprake van een extreme situatie als het gaat om de groepsgrootte (0,2% van alle scholen volgens Onderwijsinspectie).

De huidige groepen 3 en 4 bevatten respectievelijk 37 en 34 leerlingen. Naar verwachting zal groep 3 ook in de schooljaren 2011/2012 en 2012/2013 meer dan 35 leerlingen per groep hebben.

Deze extreme situatie is zeer onwenselijk omdat uit hard onderzoek is gebleken dat dit leidt tot een significante verlaging van de prestaties van de leerlingen en een te zware belasting van de leerkrachten.

Conclusie: de kinderen aan de Propschool in de groepen 1,2,3 en 4 worden beperkt in hun mogelijkheden om zich te kunnen ontwikkelen door de te grote groepen.

 

en verzoeken

Wij verzoeken het Bovenschoolse Management van de Propschool tot het op korte termijn nemen van onderstaande concrete maatregelen:

1 Het Bovenschoolse Management stelt per omgaande een extra formatieplaats beschikbaar zodat een extra groep kan worden gevormd. Tevens wordt, indien nodig, gezorgd voor extra tijdelijke huisvesting in de directe nabijheid van de school.

2 Het Bovenschoolse Management neemt een standpunt in m.b.t. de maximale groepsgrootte per groep (bijvoorbeeld 30 leerlingen) waarbij de kwaliteit van het onderwijs centraal staat.

Bovengenoemde maatregelen op korte termijn laten onverlet de behoefte aan een structurele oplossing voor de huisvestingsproblematiek.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Lochem 
Petitieloket:
Einddatum:
01-10-2010 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
S. Nijenhuis 

Geschiedenis

Ondertekeningen