U, de petitionaris
Faseringsbeeld2020 2030 20 20uitsnede

Stop de autoweg door groenzone Westerpark

510 ondertekeningen

Handtekeningen overhandigd ! Op 24 november j.l. vergaderde de commissie Bouwen, Wonen en Klimaat over de herziene ontwerp-structuurvisie. Het was een openbare vergadering met tijd voor inspraak waar vele Amsterdammers gebruik van maakten. Wethouder Van Poelgeest heeft de handtekeningen op deze vergadering overhandigd gekregen. zie www.westerpark4all.nl Het Comité (Red) Groenzone Westerpark vermeld dat het Comité blij is dat de weg er niet komt, dat alle vervelende dingen die zo’n weg te weeg zou brengen nu gelukkig van de baan zijn. Met dank aan iedereen die hieraan meegewerkt hebben.

Petitie

Wij

Amsterdammers die de Groenzone Westerpark in Amsterdam hoog waarderen.

 

constateren dat:

als fietsers over het rijwielpad door deze natuurroute, als wandelaars, als trimmers, als volkstuinhouders, als ouders die daar een veilige uitgaansplek hebben voor hun kinderen, als bezoekers van de kinderboerderij, als werkers in de waterheemtuin

en/of als genieters van de groene horizon van deze broodnodige, belangrijke groenvoorziening in Amsterdam-West.

Wij zijn ernstig verontrust over de Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040. Daarin wordt voorgesteld deze groene long van Amsterdam te doorklieven met een verkeersweg. Deze weg zal de Groenzone Westerpark versnipperen, de horizon vervuilen en het resulterende verkeersgeraas zal de rust, de veiligheid en de schoonheid van het gebied voorgoed en onherstelbaar aantasten.

 

en verzoeken

Wij verzoeken u, de gemeenteraad van Amsterdam, daarom vriendelijk doch dringend het onzalige plan voor een weg door de Groenzone Westerpark, en alle aanzetten daartoe resoluut af te wijzen.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Amsterdam 
Petitieloket:
Einddatum:
01-12-2010 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Mariette Jansen 
Organisatie:
Red Groenzone Westerpark 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Handtekeningen overhandigd!

Op 24 november 2010 vergaderde de commissie Bouwen, Wonen en Klimaat over de herziene ontwerp-structuurvisie. Het was een openbare vergadering met tijd voor inspraak waar vele Amsterdammers gebruik van maakten.

+Lees meer...

Wethouder Van Poelgeest heeft de handtekeningen op deze vergadering overhandigd gekregen. zie www.westerpark4all.nl Het Comité (Red) Groenzone Westerpark vermeld dat het Comité blij is dat de weg er niet komt, dat alle vervelende dingen die zo’n weg te weeg zou brengen nu gelukkig van de baan zijn.

05-12-2010

nota van beantwoording B&W 12 oktober 2010 Geen weg, misschien tunnel

Geen weg maar misschien tunnel  Volkstuinen opgenomen in Hoofdgroenstructuur  De Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) heeft 420 zienswijzen op de Structuurvisie gekregen en verwerkt. Daarvan gingen er 173 over de verbinding door het Westerpark.

+Lees meer...

DRO heeft een aantal wijzigingen voorgelegd aan het college van B&W ('Nota van Beantwoording') en het college is daarmee akkoord gegaan. Het college stelt voor éérst eens te onderzoeken of een verbinding door het Westerpark wel nodig is. Die mogelijke verbinding wordt naar oostelijke richting verplaatst om aan te sluiten op de nieuwe ingang van het Foodcenter (ongeveer ter hoogte van de kinderboerderij) en moet een tunnel worden. maar: ze stellen dat als die tunnel te duur wordt er dan maar geen verbinding door het Westerpark moet komen!!In de ‘Nota van Beantwoording’ (zie hier) staat het zo:  Ten opzichte van de Ontwerp Structuurvisie heeft het college besloten de beoogde verbinding in oostelijke richting op te schuiven. De route is nu voorzien ter hoogte van de verlegde uitgang van het Foodcenter, zodat het tegelijk een verbinding is voor vrachtverkeer tussen het Foodcenter en Sloterdijk. Op nut en noodzaak van de verbinding wordt de komende jaren verder gestudeerd. Als de verbinding nodig is, wordt het een tunnel. Als deze tunnel te duur wordt komt er géén verbindingsweg dóór of langs de volkstuinen, dan moet het verkeer maar een omweg maken. De eventuele tunnel wordt ná 2030 aangelegd, in plaats van tussen 2020 en 2030. De herziene Structuurvisie met bijbehorende Nota van Beantwoording wordt op 24 november 2010 en op 1 december 2010 behandeld in de raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat (BWK).  Op 15 december is de gemeenteraadsvergadering die gevraagd wordt akkoord te gaan met de herziene Structuurvisie. Het comité Red Groenzone Westerpark feliciteert iedereen met dit behaalde resultaat en bedankt iedereen die meegeholpen heeft dit ‘kleine puntje’ uit de Structuurvisie onder de aandacht van velen te brengen en daarmee een kettingreactie op gang heeft gebracht.

nota van beantwoording 12 oktober 2010
16-10-2010