U, de petitionaris
Natuurdedupe

Niet bezuinigen op Noord-Hollandse natuur

4.567 ondertekeningen

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland had het voornemen om tot 40% te bezuinigen op het werk van Landschap Noord-Holland. Op 8 november 2010 is door hen besloten een groot deel van die bezuinigingen niet door te laten gaan. Landschap Noord-Holland is daar heel blij mee. Daarmee zijn niet alle problemen opgelost. In 2010 kregen we al 4 ton minder en in 2011 moeten we toch nog 1 ton bezuinigen. Dit is 5 ton minder ten opzichte van de meerjarenbegroting die we in 2009 opstelden. Dit kan niet zonder enkele pijnlijke maatregelen. Daarnaast gaan we hard op zoek naar particulieren en bedrijven die ons willen steunen. Iedereen die de petitie heeft ondertekend, danken we hartelijk!

Petitie

Wij

liefhebbers van de Noord-Hollandse natuur en vrijwilligers werkzaam in de Noord-Hollandse natuur.

 

constateren dat:

• Dat de provincie Noord-Holland 4 ton in 2010 bezuinigt op de vergoeding aan Landschap Noord-Holland en in 2011 nog eens 8 ton. • Dat de Stichting Landschap Noord-Holland efficiënt natuur beheert en natuurvrijwilligers ondersteunt. • Dat dit kerntaken van de provincie Noord-Holland zijn waarvoor de provincie een redelijke vergoeding dient te betalen aan Landschap Noord-Holland.

 

en verzoeken

de provincie Noord-Holland 1. Niet te bezuinigen op het natuurbeheer in Noord-Holland en de ondersteuning van natuurvrijwilligers. 2. Te garanderen dat Landschap Noord-Holland de komende drie jaar niet verder gekort wordt. Het Landschap heeft immers in 2010 al 4 ton moeten inleveren. 3. Te komen tot een effectieve meerjarenovereenkomst met Landschap Noord-Holland.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Petitieloket:
Einddatum:
30-10-2010 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Jan Kuiper 
Organisatie:
Landschap Noord-Holland 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Stem met Hart voor Natuur op 2 maart

Op 27 februari 2011 is onderstaande tekst verzonden naar alle ondertekenaars die aangegeven hebben op de hoogte gehouden te willen worden. Stem met Hart voor Natuur op 2 maartKonden we u op 17 november melden dat de Provincie Noord-Holland veel minder ging bezuinigen dat eerst de bedoeling was, nu dreigt er een veel grote probleem. De Rijksoverheid wil 40 tot 60% bezuinigen op natuur.

+Lees meer...

Allerlei natuurprojecten zijn plotsklaps gestopt. De Ecologische Hoofdstructuur bijvoorbeeld. Vanaf 1990 werken overheden en natuurorganisaties aan het verbinden van leefgebieden om planten en dieren voldoende ruimte te geven. Nu heeft het kabinet er een streep door gezet. Ook de aanleg van recreatiegebieden rond grote steden is geschrapt. En de bijdrage voor het beheer van natuur gaat fors omlaag. Dit is onacceptabel. Samen kunnen we er iets aan doen. Helpt u mee?De provincies hebben veel invloed op het natuurbeleid. Op 2 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Met uw stem kan u ervoor zorgen dat er een provinciebestuur en een Eerste Kamer met Hart voor Natuur komen. We hebben de partijprogramma's vergeleken op hun groene ambities. Kijk hier voor alle informatie: http://www.landschapnoordholland.nl/nieuws/stem-met-hart-voor-natuur-op-2-maartVriendelijke groet,Jan Kuiper directeur Landschap Noord-HollandKoop via internet, draag daarmee kosteloos bij aan de natuur en maak kans op een gratis ballonvaart! Kijk op www.koopvoordenatuur.nl

Stem met hart voor natuur op 2 maart (meer informatie)
27-02-2011

Actie loopt goed af, bezuinigingen minder desastreus

Provinciale Staten (PS) heeft op 8 november besloten zich hard te maken voor het natuurbeheer in Noord-Holland. Om precies te zijn, PS zal volgend jaar garant staan voor 6 ton en in 2012 voor 2 ton mochten de extra vergoedingen voor Landschap Noord-Holland uit het nieuwe landelijke Subsidiestelsel voor Natuur en Landschapsbeheer niet vrij komen. Landschap Noord-Holland is dankbaar voor dit besluit, waardoor de feitelijke korting door de provincie van Landschap Noord-Holland naar verwachting neerkomt op 1 ton komend jaar.

+Lees meer...

De oorspronkelijk voorgenomen bezuiniging was veel hoger (8 ton) met desastreuze gevolgen voor natuur en landschap in onze provincie. Het betekent niet dat Landschap Noord-Holland met 1 ton bezuinigingen ontzien is. Dit jaar kreeg de natuurorganisatie al een korting opgelegd van 4 ton. Toen kon de begroting al niet volledig gedicht worden. Komend jaar moet er door Landschap Noord-Holland 5 ton bezuinigd worden. Dat zal niet lukken zonder dat er banen worden geschrapt en activiteiten worden afgestoten. Zonder het besluit van de provincie om minder te korten dan aanvankelijk het plan was, zou het echter allemaal nog veel erger zijn geweest en zou er grote schade zijn aangericht voor de natuur en het landschap in onze provincie. De handtekeningenactie en de protestactie in oktober heeft de provincie kennelijk bewust gemaakt van de grote belangen die op het spel staan. Het heeft medewerkers, vrijwilligers en Beschermers van Landschap Noord-Holland bovendien extra gemotiveerd om op te komen voor de natuur en het landschap.

Landschap Noord-Holland
09-11-2010

voortgangsbericht 1

Op 5 oktober 2010 is onderstaande bericht verzonden aan alle ondertekenaars van de petitie die aangegeven hebben op de hoogte gehouden te willen worden. Geachte ondertekenaar van de petitie 'Niet bezuinigen op Noord-Hollandse natuur',Allereerst hartelijk dank voor uw steun aan onze actie om de bezuinigingsplannen van de provincie Noord-Holland op de natuur te stoppen. In totaal heeft Landschap Noord-Holland maar liefst 11.300 steunbetuigingen ontvangen.

+Lees meer...

Het slechte nieuws is dat de vele steunbetuigingen Gedeputeerde Staten nog  niet op andere gedachten hebben gebracht. Zij zet voorlopig de enorme bezuinigingen onverkort door, ondanks de verzoeken van de politieke partijen in de Provinciale Statenvergadering van 28 juni.Vrijwel alle partijen hebben zich daar positief uitgesproken over Landschap Noord-Holland. Zij noemden de bezuinigingen van ca. 40% op beheer van natuurgebieden en vrijwilligersbegeleiding te hoog. Protestactie op 11 oktoberWe zijn op allerlei niveaus in gesprek met de provincie om het tij te keren. Maar er is meer nodig. Met een protestactie op maandagmorgen 11 oktober bij het Provinciehuis in Haarlem willen wij het natuurbeheer onder de aandacht brengen van de provincie. Doet u mee? We proberen zoveel mogelijk vrijwilligers, Beschermers en medewerkers te mobiliseren. Deze dag vergadert de Commissie WAMEN (Water, Agrarische zaken, Milieu, Economie en Natuur) over de voorgenomen bezuinigingen.Dat is het moment om met beide handen aan te grijpen om onze stem te laten horen. Ik hoop dat de Provinciale Statenleden voet bij stuk houden!We verzamelen tussen 8.30 uur en 9.00 uur voor de ingang van het provinciehuis, Dreef 3 te Haarlem. Landschap Noord-Holland zal zoveel mogelijk machines en materieel meenemen om de protestactie kracht bij te zettenVoor meer informatie over de actie verwijs ik naarwww.landschapnoordholland.nl.Jan Kuiperdirecteur  

05-10-2010