U, de petitionaris

TSO Europaschool Amsterdam

Als ouders willen wij goede tussenschoolse opvang tijdens het overblijven. Wij zijn het echter niet eens met de twee door school voorgestelde oplossingen . Via deze weg hopen wij de MR en directie te overtuigen een andere oplossing voor het overblijfprobleem te zoeken. Teken de petitie!

Petitie

Wij

Ouders van de Europaschool die zich zorgen maken over de voorgestelde oplossingen voor de TSO.

 

constateren dat:

Wij hebben de volgende bezwaren tegen de voorgestelde oplossingen: -Lunchtijd is geen lestijd. -Er wordt 2 uur per week minder les gegeven. -De extra kosten die deze oplossingen met zich meebrengen in de vorm van meer opvang, oppas of minder werktijd. Deze extra kosten zien wij liever besteed aan betere opvang tijdens het overblijven. -Het besluitvormingsproces omtrent de voorgestelde veranderingen is niet transparant.

 

en verzoeken

Wij verzoeken de directie en MR van de Europaschool nog andere oplossingen voor het overblijfprobleem te onderzoeken en voor te dragen. Hiermee hopen wij tot een oplossing te komen voor de tussenschoolse opvang die recht doet aan het unieke karakter van de Europaschool.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Petitieloket:
Einddatum:
02-06-2014 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Antoine Adamowicz 

Geschiedenis

Ondertekeningen