U, de petitionaris
Brug toervaart

Behoud het toervaartnet

2 ondertekeningen

De waterrecreatie wordt minder toegankelijk en betaalbaar onder invloed van decentralisatie en bezuinigingen met versnippering van het landelijke toervaartnet tot gevolg. Dat merkt onze achterban: motorbootvaarders, zeilers, kanoërs, wind- en kitesurfers.

Teken voor behoud van het toervaartnet!

Petitie

Wij

Watersportverbond (100.000 leden), belangenbehartiger van de watersporters in Nederland.

 

constateren dat:

Dat de waterrecreatie een grote bijdrage levert aan verschillende maatschappelijke doelstellingen als welzijn, gezondheid en economie en dat een goed landelijk blauw routenetwerk onontbeerlijk is.

Wij constateren ook dat de waterrecreatie minder toegankelijk en betaalbaar wordt onder invloed van decentralisatie en bezuinigingen. Provincies zijn vrij om eigen beleid te maken waardoor versnippering van het landelijke toervaartnet ontstaat.

 

en verzoeken

de Tweede Kamer dat het Rijk medeverantwoordelijkheid neemt voor het in stand houden van het landelijke toervaartnet door met provincies hernieuwde afspraken te maken over beheer en onderhoud en dit financieel gaat ondersteunen.

Het is nodig om de negatieve gevolgen van de decentralisatie en bezuinigingen te minimaliseren zodat de waterrecreatie kan blijven bijdragen aan diverse maatschappelijke doelen.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
08-04-2014 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Yvette Ross 
Organisatie:
Watersportverbond 

Geschiedenis

Ondertekeningen