U, de petitionaris
Bedrijf is failliet

Achterstellen van werknemers, ZZP'ers en ondernemers bij een faillissement is niet meer van deze tijd

34 ondertekeningen

Faillissementen hebben grote gevolgen voor werknemers, ZZP'ers en het MKB, en dit wordt verder vergroot door bepaalde keuzes die een curator zal maken. Deze petitie roept het kabinet op om het maatschappelijk effect van een faillissement te beperken dmv maatregelen die passen in tijden van crisis.

Petitie

Wij

Gedupeerde ZZP'ers, ondernemers, opdrachtgevers en sympathisanten

 

constateren dat:

Grote investeerders het eerste recht krijgen op de opbrengsten uit het faillissement, terwijl ZZP'ers en ondernemers worden achtergesteld.

De gevolgen van de huidige crisis het hardst aankomt bij de achtergestelde schuldeisers.

De huidige crisis mede is veroorzaakt/verergerd door het gedrag van financiële instellingen, en zij door hun preferente status in feite extra worden beloond.

Vorderingen geregeld buitensporige rente-%'s bevatten.

 

en verzoeken

Maatregelen te nemen of aan te dringen op (tijdelijke) maatregelen om het maatschappelijk effect van faillissementen (zoals die van Corso) te verzachten voor ZZP'ers, het MKB, en de belastingbetaler in het algemeen.

en/of

Het wettelijk mogelijk maken om alle schuldeisers (tijdelijk) preferent te maken

en/of

De gehanteerde rente in vorderingen/aflossingen te maximaliseren op een percentage rond de wettelijke rente.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Kabinet 
Petitieloket:
Einddatum:
21-02-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Nico Zwaneveld 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

RISA IT richt "garantiefonds" op in verband met faillissement Corso

RISA IT BV in Den Haag, een gevestigde ICT-dienstverlener op het gebied van softwareontwikkeling & support, heeft vandaag aangegeven garant te staan voor de facturen van gedupeerde professionals in het faillissement van Corso. Dit is een origineel bericht van RISA IT: De diverse ICT-dienstverleners buitelen op dit moment over elkaar heen, in gevecht om de vele nog lopende contracten van de failliete Corso bedrijven over te nemen aldus de heer E. Demirel van RISA IT (algemeen directeur).

+Lees meer...

Deze ICT-dienstverleners bieden echter alleen een overname aan van het contract, waarbij de freelancers of bedrijven die met Corso een contract hadden, vervolgens wel met de schulden blijven zitten. RISA IT heeft een "garantiefonds" in het leven geroepen (tot een maximum van 1 mio) om per contractovername vooraf een onverschuldigd bedrag beschikbaar te stellen van maximaal vijfduizend euro (Euro 5.000,-). Dit doet RISA IT om de gedupeerden tegemoet te komen. Het eventueel resterende bedrag zal door middel van margeverdeling in zijn geheel worden terugbetaald gedurende de looptijd van het contract. Details worden per geval in samenspraak met de betrokkenen bepaald. Door de vele partijen die nu het slachtoffer zijn geworden van het faillissement van Corso heeft RISA IT nu gemeend in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en een overall maatschappelijke verantwoordelijkheid, deze handschoen op te pakken. Het is voor bedrijven zoals RISA IT belangrijk dat het vertrouwen bij de klant blijft bestaan. Bovendien is het in het huidige verslechterde economische klimaat van belang dat de ICT markt niet nog een "tik" te verwerken krijgt. Partijen die mogelijke schade gaan oplopen of reeds hebben geleden door het faillissement van Corso en willen informeren naar de voorwaarden, kunnen contact opnemen met RISA IT via corso@risa-it.nl   Bron: Wij Noord-Holland

21-11-2013

ZZP'ers de dupe van bemoeienis detacheerder

Ict-detacheerder Corso uit Tiel is failliet verklaard. Dit heeft grote gevolgen voor de gedetacheerden, waaronder veel zzp’ers.

+Lees meer...

Corso huurde veel zzp’ers in die de contractafhandeling over lieten aan Corso. Hierdoor verliepen alle betalingen van de opdrachtgevers aan Corso. Die betalingen zijn nu in een bodemloze put terechtgekomen. De opdrachtgever heeft geen verplichtingen jegens de zzp’er, er is immers gewoon betaald aan Corso voor de diensten. Corso heeft geen geld om de zzp’ers uit te betalen. Wat nu rest voor de zzp’er is zich melden bij de curator die het faillissement afhandelt en achter in de rij aansluiten en hopen dat er nog wat geld overblijft na afwikkeling van het faillissement. Zeer waarschijnlijk zal Corso wel een doorstart maken na een overname, maar de verplichtingen naar de zelfstandigheden zullen dan niet worden overgenomen. Uit bovenstaande zaak blijkt weer dat het voor zzp’ers belangrijk is om rechtstreeks zaken te doen met een opdrachtgever. Een bemiddelaar hoort alleen maar twee partijen bij elkaar te brengen en moet zich niet gaan bemoeien met de afspraken tussen de opdrachtgever en de zzp’er.   Bron: ZipConomy

13-11-2013