U, de petitionaris

Principebesluit over invulling militaire missies

78 ondertekeningen

Verzoek tot een principebesluit om enkel nog militaire steun te verlenen aan missies die dienen ter bescherming van de plaatselijke bevolking en de opbouw van een land. Geen ondersteuning meer van offensief geweld; geen olie op het vuur van internationale conflicten.

Petitie

Wij

verontruste burgers van Nederland

 

constateren

rammelende besluitvorming in ons land over deelname aan internationale militaire missies, inmiddels geïllustreerd door een reeks dramatische voorbeelden:

• De val van Srebrenica confronteerde Nederland met het onvermogen om in een acute situatie zelfstandig goed op te treden; de omvang van het leed bij alle betrokkenen is onbeschrijflijk. • Het rapport van de commissie Davids heeft bevestigd dat Nederland op onjuiste gronden politieke steun heeft verleend aan de oorlog in Irak. Een oorlog die nog altijd voortduurt en veel slachtoffers maakt. • In Afghanistan zijn Nederlandse militairen ondanks de keuze voor een opbouwmissie betrokken geraakt bij offensieve militaire acties; de problemen in de regio zijn enkel toegenomen. Onenigheid over het verzoek tot het verlengen van onze militaire betrokkenheid leidde tot de val van het kabinet.

Als burgers zijn we zeer verontrust over de wijze waarop de besluitvorming over dit onderwerp plaatsvindt; de politiek getuigt van onvoldoende visie en beleid om de besluitvorming richting te geven. Fundamentele keuzes over de wijze waarop Nederland in buitenlandse conflicten een rol wil spelen ontbreken; zo blijft de regering onvoorbereid reageren op ieder nieuw verzoek. Politieke verhoudingen staan hierdoor onder druk en het vertrouwen van burgers in de overheid wordt ondermijnd.

De besluiten gaan over ingrijpende interventies in oorlogsgebieden. Iedere discutabele militaire actie vormt olie op het vuur van een bestaand conflict. De internationale conflicten hebben bovendien een grote reikwijdte; ook in ons land vergroten ze de kloof tussen verschillende bevolkingsgroepen. Als burgers kunnen we niet blijven toezien op slecht gefundeerde besluiten met dramatische gevolgen.

 

en verzoeken

om een principebesluit dat Nederland enkel nog militaire steun zal verlenen aan missies die dienen ter verdediging van de plaatselijke bevolking en die de daadwerkelijke opbouw van een land ondersteunen. Géén ondersteuning meer van offensief militair geweld, zowel wat betreft menskracht als middelen; géén olie op het vuur van internationale conflicten. Een dergelijke fundamentele keuze biedt een voorbereiding op toekomstige besluiten, geeft duidelijkheid naar internationale samenwerkingspartners en kan worden uitgewerkt in concreet beleid. Het is de enige manier om de ongerustheid van burgers over militaire betrokkenheid van Nederland bij internationale conflicten weg te nemen en om een uitbreiding van schade en leed in de betrokken landen te voorkomen.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
01-12-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Door Jelsma 

Geschiedenis

Ondertekeningen