U, de petitionaris
Washandjesrwb

WIE wast u straks? Wie wast U straks?

1.016 ondertekeningen

September 2013

Nederland staat voor een toekomst waarin betrokkenheid in de buurt weer vanzelfsprekend is. Het vraagt om inzet van ons allemaal, waarbij gemeenten een belangrijke ondersteunende en stimulerende rol hebben. Dat is op zich een goede ontwikkeling. Maar… als we niet meer zelf – of met onze vertrouwde, veilige en gewenste omgevingssteun – in onze persoonlijke lijfelijke verzorging kunnen voorzien en dus de controle over ons eigen lichaam moeten inleveren, dan houdt de Welzijnstaak van de gemeente op en begint Zorg. Professionele zorg die te allen tijde gegarandeerd moet zijn. Als de persoonlijke verzorging ondergebracht wordt bij de gemeenten vervalt ons recht op professionele lijfelijke zorg. Dit raakt aan ons grondwettelijk (art.11) recht op bescherming van onze lichamelijke integriteit (onaantastbaarheid).

NEDERLAND STA OP EN STEL HIER DE MAATSCHAPPELIJKE NORM! Doet u ook mee voor het behoud van ons RECHT op de professionele lijfelijke zorg? Teken onderstaande petitie!

Wij volgen de landelijke ontwikkelingen, zie onder kopje nieuws of klik door naar onze campagne website. Wilt u helpen de petitie alom bekend te maken? Download onze flyer op de website!

Petitie

Wij

Bezorgde burgers en (toekomstige) ouderen en zorgafhankelijken van Nederland

 

constateren dat:

dat ons grondwettelijk recht op eerbiediging van onze persoonlijke levenssfeer en de bescherming van onze lichamelijke integriteit in het geding komen op het moment dat de persoonlijke (lijfelijke en intieme) verzorging van zorgbehoevende mensen in de thuissituatie wordt overgeheveld naar de gemeenten. Hierdoor wordt deze zorg straks op basis van willekeur ingevuld en onze keuzevrijheid beperkt. Naast onkundig handelen en het niet bijtijds inspelen op gezondheidsrisico’s, wordt op deze manier de weg vrij gemaakt voor misbruik van onze kwetsbaarheid. Wij eisen dat dit een halt wordt toegeroepen

 

en verzoeken

u daarom er zorg voor te dragen dat de professionele persoonlijke verzorging een RECHT blijft voor iedere burger in Nederland!

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Staatssecretaris 
Petitieloket:
Einddatum:
14-11-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Initiatiefgroep 'WIE wast U straks?' 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Hulde aan staatssecretaris Martin van Rijn!

Op 6 november heeft staatssecretaris Martin van Rijn besloten om de persoonlijke lijfelijke zorg niet over te hevelen naar de gemeente; de professionele persoonlijke verzorging thuis blijft een recht voor de Nederlandse burger! http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/nieuws/2013/11/06/van-rijn-verzorging-en-verpleging-in-een-hand.html De staatssecretaris heeft geluisterd naar de behoeften van (toekomstige) zorgafhankelijken, hun mantelzorgers en hun zorgverleners, waarbij goede zorg steeds zijn uitgangspunt is geweest. De initiatiefgroep en de ondertekenaars van de petitie zijn de staatssecretaris zeer erkentelijk voor dit wijze besluit. De doelstelling van de petitie ‘WIE wast U straks?’ is bereikt! Onder de links op de campagnewebsite http://wiewastustraks.123website.nl/255492267 kunt u de landelijke gevoerde discussie over de persoonlijke verzorging thuis nog eens teruglezen.    .

14-11-2013

Goed nieuws!

Staatssecretaris van Rijn overweegt de persoonlijke verzorging onder te brengen in de Zorgverzekeringswet! Help mee van Rijn over de streep te trekken, blijf de petitie ondertekenen!.

11-09-2013

Hoopvol bericht!

luister naar Irma Harmelink over plan B voor de zorg op Radio1: Laat de verpleging en verzorging van patiënten in de AWBZ: http://www.radio1.nl/items/85101-laat-de-verpleging-en-verzorging-van-patienten-in-de-awbz  .

31-08-2013