U, de petitionaris

Updates

De eindfase tegen de uitbreiding van De Stroet.

In onze strijd tegen de uitbreiding van De Stroet bevinden we ons nu in de laatste fase: de finale. Op dit cruciale moment is het van het grootste belang dat we indruk maken op de raadsleden, en jullie kunnen daarbij een essentiƫle rol spelen.

+Lees meer...

Onderzoek heeft aangetoond dat publieke aanwezigheid een aanzienlijke invloed heeft op de manier waarop raadsleden met een plan omgaan.

Als jullie enigszins in de gelegenheid zijn, kom dan naar de raadszaal en neem zoveel mogelijk medestanders mee! Laten we ervoor zorgen dat de publieke tribune van de raadszaal barst van betrokken Lutheranen!

Het is ook een mooie gelegenheid om te zien hoe onze raadsleden werken aan een kwestie waar we allemaal nauw bij betrokken zijn. Het belooft een leerzame ervaring te worden.

Hier zijn de belangrijke data om in je agenda te zetten:

  • 4 september om 19:00 uur: Bezorgde Lunteranen spreken de raad toe.
  • 7 september om 21:00 uur: De raadsleden gaan in debat over De Stroet (de oordeelvormende vergadering).
  • 21 september om 19:00 uur: De raadsleden nemen een besluit (de besluitvormende vergadering).

We hopen jullie allemaal te zien in het gemeentehuis om samen een krachtig signaal af te geven.

Met vriendelijke groet, Max Hilhorst, namens Bezorgde Lunteranen

De laatste lootjes

Beste Vuurwerk liefhebbers/Pyros! Over 10 dagen zal de petitie sluiten. Daarom zou ik jullie nog een keer willen vragen om nog zo veel mogelijk mensen de petitie te laten ondertekenen! Laten we met zijn allen de eindsprint inzetten en laten zien wat onze traditie is! Alvast bedankt! .

Petitie gesloten

Onze petitie is overhandigd aan de burgemeester van Den Haag de heer Van Zanen. Wij hopen op een voor de ondertekenaars gunstige uitkomst. Dank aan iedereen die ondertekend heeft. .

IN 2 DAGEN REEDS 320 KEER GETEKEND

Uiterlijk tot maandag 12:00 uur kunt U deze petitie ondersteunen. Maandagavond 4 september om 18:45 uur wordt deze petitie in het Bestuurscentrum van de gemeente 's-Hertogenbosch aangeboden aan de verantwoordelijke wethouder dhr.

+Lees meer...

Roy Geers. U bent allen welkom om daarbij aanwezig te zijn!

Sloopwerkzaamheden starten, kort geding en Buurtschap Het Oude Dorp opgericht

Het plan is goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 maart 2023.

Bron: notulen gemeenteraad

REACTIE VAN PETITIONARIS

Hartelijk dank voor het ondertekenen van de petitie 'Voorkom het uitbouwen van de Albert Heijn in Blaricum' afgelopen winter.

+Lees meer...

De gemeenteraad heeft het plan desondanks goedgekeurd, maar opnieuw zijn er dankzij uw inbreng de nodige aanpassingen doorgevoerd.

Inmiddels is Buurtschap Het Oude Dorp opgericht. Dit buurtschap heeft half mei een bezwaarschrift bij de rechtbank ingediend tegen de bouwplannen. Recent heeft Albert Heijn aangekondigd te starten met sloopwerkzaamheden. Het buurtschap werkt aan een kort geding om dit tegen te houden. Voor meer info over (het steunen van) het buurschap, zie bijlage!

Met vriendelijke groet,
Linda Eggenkamp, petitionaris

2023 augustus - weer plannen voor aanleg fietspad Oude Spoor / Bellopad / R Moultonpad

De gemeente is inmiddels weer van plan om een fietspad aan te leggen op het traject Wilnis en Mijdrecht op het Bellopad. In de Kadernota 2024 is opgenomen dat de gemeente dit voor 50.000 euro gaat onderzoeken. Daarom wordt vandaag de petitie heropend om meer ondertekeningen te verzamelen en aan te tonen dat inwoners en belanghebbenden dit niet willen. Graag delen zodat mensen kennis nemen en kunnen ondertekenen..

31-08-2023 | Petitie Geen asfalt op het Oude Spoor

als je beschermingsbewind, uitkeringsniveaus en uitkeringswet dwangmaatregelen om weer te werken tegen een extreem laag loon meeneemt..

eh, als je beschermingsbewind, uitkeringsniveaus en uitkeringswet dwangmaatregelen om weer te werken tegen een extreem laag loon meeneemt, gecombineerd met het hebben van een relatie en/of een hobby zoals roken, dan overtreedt de combinatie hiervan zeker weten die gelijke behandelingswetten, vind ik nu. maar dat kan nog veranderen. ik weet het op het moment nog niet.

+Lees meer...

of ik het ooit kan uitvogelen, deze specifieke puzzel, weet ik ook helaas niet op dit moment.

de beschermingsbewind regeling voor psychiatrische patienten hoeft mischien helemaal niet gerepareerd te worden..

die beschermingsbewind regeling voor psychiatrische patienten hoeft mischien helemaal niet gerepareerd te worden.. ik onderzoek dit nog verder vandaag, zal een update vandaag of in de komende dagen in deze fb post als comment laten verschijnen..