You, the petitioner

Updates

Reactie op de artikelen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Via Heuvelrugnieuws, De Nieuwsbode en De kaap heeft de Gemeente (op voorhand) in krachtige bewoordingen gereageerd op dit burgerinitiatief. Daarnaast is nu reeds aangekondigd dat men de petitie, getekend door duizenden inwoners, naast zich neer zal leggen (Citaat heer Pamboer: "Wat moet ik ermee"). Donderdag 12 mei a.s.

+Read more...

zullen de initiatiefnemers van de petitie kort reageren op deze houding/uitspraken in De Kaap, daarnaast zal ook bij het aanbieden van de petitie op 16 mei 2011 bij deze gang van zaken worden stilgestaan. De tekst die wordt uitgesproken bij het aanbieden van de petitie verschijnt maandagmiddag op deze site.

Tekst van de begeleidende email bij de petitie d.d. 20 april 2011

Beste Bewoner van de gemeente Utrechtse Heuvelrug,   Graag willen wij u verzoeken kennis te nemen van onderstaande tekst in het kader van een burgerinitiatief(van twee bezorgde bewoners van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug).   Stop de bouw van het Gemeentekantoor in Doorn nu het nog kan: onderteken de digitale petitie!   “De kosten van de geplande bouw van het Gemeente kantoor zijn buiten proportioneel, de burger en hun kinderen gaan voor deze financiële ramp opdraaien”   Burgers van de Gemeente Heuvelrug maken zich  zeer ongerust nadat bekend is geworden dat  de bouw van het gemeentekantoor reeds op tekening(€ 27.000.000!) zorgt voor de duurste m2 per ambtenaar in  Nederland. Na voltooiing van het pand zullen er nog bijkomende kosten blijken te zijn.

+Read more...

Enerzijds omdat overschrijdingen van budgetten in onze Gemeente schering en inslag zijn, anderzijds omdat gerekend is met een aantal dekkingen die door de economische ontwikkelingen niet haalbaar zijn(mogelijke opbrengsten van onroerend goed).   Hoe is mogelijk dat in een tijd van economische crisis en bezuinigingen bij overheid en bedrijfsleven deze op hol geslagen Heuvelrugtrein maar blijft doordenderen. De locale overheid richt zich op een prestige object en maakt daarvoor onbeperkt, de door u te verstrekken, middelen vrij. De subsidiekraan voor Tafeltje Dekje(€ 3.500,-) wordt dichtgedraaid, voor ouderenzorg, sportaccommodaties etc. gaat de hand op de knip.  De kloof tussen locale overheid en burgers is in onze Gemeente groter dan ooit. Overwegingen met betrekking tot besluitvorming die aan het Gemeentekantoorbesluit vooraf gingen De burger heeft nooit inspraak gehad in de opmaat van dit avontuur. Het besluit tot bouwen van een Gemeentekantoor  is in kleine (besloten)kring genomen.  Dankzij Vereniging Leefbaar Doorn konden de vergevorderde plannen nog een beetje worden bijgestuurd, waar het het uiterlijk van het geplande kantoor betreft.  Er is de burger nooit gevraagd OF er een Gemeentekantoor moest komen, tegen welke kosten,  op welke locatie en welke serviceloket op lokaal niveau gehandhaafd zou blijven. Van de bouw kan nu nog zonder kosten worden afgezien, definitieve aanbesteding volgt eind mei 2011: daarna draait de Gemeente(lees uzelf) op voor kosten van afblazen en zal dit argument (“we zitten er aan vast”)vervolgens worden gebruikt om de bouw juist voort te zetten. Overwegingen m.b.t. de praktijk Wekelijks lezen we in De Kaap dat overal bezuinigingen worden doorgevoerd en dat er nergens geld (meer)voor beschikbaar is(Tafeltje Dekje,fusie van scholen), behalve voor….. het bouwen van het prestigieuze Gemeentekantoor. Het is een bedenkelijke eer om in het huidige tijdsgewricht het de duurste ambtenarenhuisvesting van heel Nederland te gaan realiseren (Beter ten halve gekeerd ….). Bezuinigingen bij de overheid zullen ook de ambtenaren alhier raken: het pand is op tekening reeds te groot en zal in de toekomst voor een aanzienlijk deel leeg komen te staan. Concentratie van ambtenaren is niet meer van deze tijd (flexwerken). Bestaande gemeentehuizen kunnen worden gerenoveerd en herbetrokken worden per betreffende doelgroep. In het recente verleden hebben we meerdere malen mogen vaststellen dat deze Gemeente een abonnement heeft op het overschrijden van budgetten: De bouw van de aula van de nieuwe begraafplaats, de bestrating voor het Cultuurhuis(€ 500.000,-boven budget),alsmede de renovatie van de ambtswoning van de burgervader(€ 400.000) . Deze gang van zaken verontrust de burger ,c.q. maken dat de burger op voorhand voorvoelt hoe ook dit avontuur met onbeperkt budget (via de WOZ betaalt!) gaat eindigen: in acceptgiro’s die in twee termijnen elk voorjaar mogen worden betaalt door elk huishouden! Er is al veel leegstand van kantoorgebouwen in de gemeente, daarnaast is er in veel gevallen (ook) geen belangstelling voor de Gemeentepanden die vrijkomen in de decentrale kernen, terwijl er wel met opbrengsten van deze panden wordt gerekend in het kader van de dekking. Deze tegenvaller(s) komen er derhalve nog bij, want de panden (bijv. Gemeentehuis Amerongen) worden niet verkocht, of zullen tegen veel lager dan begrote prijzen van de hand gaan. Het cultuurhuis kan eventueel voorzien worden van een verdieping(momenteel vide) waar een groot deel van het bestuurlijk ambtenarenapparaat/vergaderaccomodatie etc.gevestigd kan worden. E.e.a is dan tevens milieuvriendelijker ! Er is straks onvoldoende parkeergelegenheid voor ambtenaren en bezoekers: Een parkeerchaos in omgeving Gemeentekantoor en vooral ook het winkelgebied ontstaat, waar auto’s van ambtenaren het terrein bij Albert Heijn zullen bezetten. Rapportages van (interne) verkeersdeskundigen die een rampzalige en vooral onveilige verkeerssituatie voorspellen worden schaamteloos achtergehouden en vinden bij toeval hun weg naar de publiciteit. Als zich in de toekomst onverhoopt (wederom) noodlottige ongevallen voordoen als gevolg van onveilige verkeerssituaties is correctie van de infrastructuur niet meer mogelijk. De situatie rond het kruispunt Doorn wordt ook zonder Gemeentekantoor al gekwalificeerd als onveilig.   Verkeersdeskundigen voelen zich door de gang van zaken binnen de gemeente geschoffeerd, sommigen hebben inmiddels gedesillusioneerd het Verkeersberaad de rug toegekeerd. Bewoners van de andere kernen(Maarn, Leersum etc.) voelen zich slecht geserviced door de Gemeente en zouden liever diensten op locaal niveau aangeboden zien.(mogelijk in beperkte vorm in bestaande gemeentehuizen)   30% van de Heuvelrug bewoners heeft de leeftijd van 55+ en hun aantal zal alleen nog maar groeien! Toegankelijkheid en bereikbaarheid van locale overheidsdiensten voor ouderen is van belang. Men ziet de kosten voor alle diensten en service toenemen, terwijl de dienstverlening afneemt en er veel “verkeer”op gang komt(personeel en bevolking) om het centrum van Doorn te bezoeken.   Bestuurders van financiële instellingen(b.v. ING) blijken uiteindelijk “aanspreekbaar” als gevolg van maatschappelijke onrust. Dat zelfde principe zou ook moeten gelden voor onze locale overheid. Geplande exorbitante uitgaven, waar meer nadelen dan voordelen aan kleven, passen niet in deze tijd. Het is ongepast om de “stakeholders”(lees burgers) via de WOZ voor dit onbezonnen avontuur te laten opdraaien en voor daadwerkelijke maatschappelijk investeringen de hand op de knip te houden.   Teken via internet de petitie: Stop de bouw van het Gemeentekantoor, nu het nog kan! Klik op onderstaande hyperlink: http://petities.nl/petitie/stop-de-bouw-van-het-gemeentekantoor-in-doorn-nu-het-nog-kan   Stuur deze email door naar familie, vrienden en relaties in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug om hen eveneens de kans te geven  de petitie te tekenen. Als er in uw huishouden meerdere gezinsleden zijn (en dus meer e-mailadressen) kunnen ook zij de petitie met hun eigen emailadres ondertekenen.   Bij voorbaat dank voor het lezen,verzenden en ondertekenen van de petitie . We zullen het resultaat medio mei aanbieden aan B&W. Met vriendelijke groet,   Marian van der Linden – Emanuel (Leersum) Anne van Doorn (Doorn)                  

Datum en tijdstip aanbieden petitie bekend!

De petitie zal op maandag 16 mei 2011 om 16.45 uur door de initiatiefnemers worden aangeboden aan de heer F. Naafs, burgermeester van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Iedereen is van harte welkom!.

Gedicht

Gedicht van Henny van Herck "Station Parel van Oisterwijk..

Bezwaar tegen fietsenstalling Oisterwijk groeit.

Bezwaar tegen fietsenstalling Oisterwijk groeit, kijk op het Brabants dagblad http://bit.ly/m55rUJ Teken de petitie maar let wel op je mail want je ontvangt een mailtje waarin een link staat om je handtekening te bevestigen. Geef het door aan iedereen die je kent..

Handtekeningactie tegen fietsenstalling gaat nu overal van start (6-5-2011)

Naast het B-team Oisterwijk als tegenstander, zijn ook de heemkundekring de Kleine Meijerij, de Welstand en Oisterwijkse Milieu Vereniging tegen!.

Aanbieden petitie "Heropening van adoptiekanaal Haiti"

Op 24 mei om 13.30 uur wordt de petitie aangeboden aan de Vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie te Den Haag..

eerste wegschrijftests succesvol

de eerste wegschrijftests zijn succesvol geweest. Het uitzoeken is nu nog even de GET-parameters om gegevens over de petitie weer terug te kunnen krijgen in de site. Daarnaast zal ik zelf nog gaan kijken naar hoe ik op de webpagina de teruggegeven xml kan interpreteren m.b.v. bijv.

+Read more...

javascript, danwel door vanuit een script aan de kant van de server het request aan petities.nl te maken, de reactie te interpreteren en terug te koppelen aan de eindgebruiker van de webpagina.

2011-05-03 | Petition petitie-test; doel: gebruik api