U, de petitionaris

Updates

Voorstel Avenue2 toont weinig ambitie

Terwijl de gestapelde tunnel toch wel een technisch hoogstandje is, de bouw van de tunnel ondanks de krappe ruimte zonder veel congestie voorspoedig verloopt, kan men zich afvragen waarom de fietser als weggebruiker een overduidelijke sluitpost vormt. Mogelijk is de winstgevendheid van het project teruggelopen omdat de vastgoedontwikkeling op zijn achterste ligt. Maar dat is toch niet voldoende reden voor de opdrachtgevers om de fiets dan maar de wijk in te sturen. Wij kijken er wel en niet van op. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg constateerde dat het voorstel van Avenue2 leidt tot een slechtere situatie dan die we vroeger kenden.   Met recht kun je dit een gebrek aan ambitie noemen.

demostrastie in den haag

hallo petities + media ondertekingen  tom houd kommde zondag 22 december een groote demostratie in den haag komt ook van 13:00 uur tot 16:00 uur komt ook we gaat demostren op maliveld komt ook  aanmelden kan tomfannynanlohy@gmailcom  vul ook u email adres in om nieuwsbrief te ontvangen  verzamlen om 12 uur op utrecht cs en neem een spanboek mee  wilt u mee flyers en poster versprdels in utrecht stad geeft u op via  tomfannynanlohy@gmail.com        ?.

13-11-2013 | Petitie Tegen vorming megaprovincie

Artikel in TC Tubantia

Woensdag 13 november is het artikel "Gratis parkeren in gevaar" in de TC Tubantia verschenen. In dit artikel geven Remco IJpelaar en Robert Starke aan dat de parkeeroverlast voorzaakt wordt door studenten van Saxion en bezoekers en werknemers van het MST.

+Lees meer...

Zij zijn het niet eens met het feit dat buurtbewoners kosten moeten maken (parkeervergunningen aanschaffen etc.) door een probleem wat nog niet eens door hun zelf gecreeërt is.   Lees het gehele artikel op: https://www.dropbox.com/s/lva2h8b9sgzitva/Gratis%20parkeren%20in%20gevaar.pdf Het artikel staat ook op de site van Tubantia: http://www.tubantia.nl/regio/enschede/commotie-rond-parkeren-in-de-wijk-1.4093742

Bejaarde op straat gezet - Details

Mijn vader is 82 jaar oud, woont al 35 jaar op hetzelfde adres, en heeft nog nooit zijn huur te laat betaald, en toch wordt hij zo even uit zijn huis gezet.  Waarom?  Omdat huur vereniging: Eigen Haard van zijn appartement er drie kan maken met als gevolg minimaal drie keer zoveel inkomsten.   Is dat mogelijk?  In Nederland?  Ja, een rechter meent van wel.  Wij hebben uw steun nodig!  Met hoger beroep blijft er een kleine kans!   Dit is allemaal begonnen omdat Eigen Haard zich zogenaamd zo een zorgen maakte over de staat van het pand waar ongeveer 17 inwoners wonen in de Tweede Jan v.d Heijdenstraat in Amsterdam.  Heel toevallig, na jaren van hun eigen verwaarlozing is dit pand zogenaamd structureel ongepast voor bewoners.  Een onafhankelijke ingenieur denkt hier anders over.  Deze heeft na diep onderzoek geconstateerd dat alhoewel de huisbaas inderdaad het pand heeft “verwaarloosd” er structureel toch niets (nul-komma-nul) verkeerd is aan het pand.  Waar gaat het dan wel om?   Het gaat om: geld per vierkante meter.    Natuurlijk heeft Eigen Haard alles “legaal” althans volgends de wet kunnen verwerken, met zelfs een ontbinding van huur contracten, zowel als de belofte op nieuwe woningen voor hun huurders.  Plus verhuizing kosten, dus dat lijkt allemaal wel menselijk en “sociaal bewust” natuurlijk.  Hier wordt niet bij gezegd dat de nieuwe woningen letterlijk de helft van de ruimte hebben, duurder zijn, en in buurten waar mensen nog nooit gewoond hebben, laat staan een netwerk van emotionele steun hebben.  Als de bewoner dan nog bijzondere meubelen heeft die niet zo makkelijk kunnen worden verhuist en zeker niet met de zogenaamde gedekte kosten eruit komen, dan is dat gewoon de huurders eigen probleem.  Voor de doorsnee, jonge huurder zal Eigen Haard toch wel “een goede oplossing” zijn als huur vereniging, en het gaat hier niet om een opzettelijk negatieve campagne.  Dit is een specifiek voorbeeld, wees gerust dat mijn vader al 2 jaar probeert een compromis the bereiken.  Geen obstructie, huurplicht weigering of zinloze obstinatie.   Voor mijn vader, een bejaarde, gaat het om een woning van twee etages, die plotseling een etage (de helft) wordt in een buurt waar hij letterlijk niemand kent.  De doorsnee boodschappen kosten minimaal twee keer zoveel (er is geen Albert Cuyp voor de boodschappen) en al zijn geliefde spullen dan nog tot twee keer in een jaar te moeten verhuizen.  Dit allemaal op 82-jarige leeftijd.  Zijn vrouw heeft hij al verloren en het enige dat nu over is: herinnering aan een andere tijd met de spullen die hij jaren met zijn vrouw heeft gedeeld in de buurt waar zij opgegroeid is, en waar hij zijn hele emotionele en sociale steun netwerk over 35 jaar heeft opgebouwd.  Dit is niet te spreken over de stres van een rechtszaak, ongemak over letterlijk elke andere beslissing in zijn leven want het feit blijft dat hij nu al twee jaar in limbo zit met waar hij dan moet gaan wonen.   Reëel gesproken is het moeilijk om met een aantal petitie handtekeningen een verandering aan deze situatie te brengen.  Maar er is een kans, want hij heeft nog een optie op hoger beroep.  Dus vraag ik hierbij uw steun.  Teken alstublieft als u vindt dat huur bedrijven een man van 82 jaar oud zijn huis niet mogen uitzetten om zelf iets meer te verdienen.  Teken als u vindt dat in plaats van uitzetting Eigen Haard misschien een paar jaar kan wachten tot het einde van zijn leven.  Uw handtekening kan betekenen dat een bejaarde het recht krijgt te wonen in dezelfde woning waar hij nu al 35 jaar woont.  Een groot aantal handtekeningen kunnen de volgende rechter overtuigen!   Natuurlijk heeft Eigen Haard het recht en zelfs de verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk uit hun investeringen te halen.  Maar zou er ergens een grens moeten zijn voor bejaarde mensen die nog steeds in een goede woning leven en daar nog gelukkig zijn?  Met zo een breuk van een sociale netwerk, en verhoging van alle kosten voor mijn vader is dit het equivalent van in de dood te worden gejaagd.  Wat was er gebeurd als mijn vader ziek was, maar toch nog steeds voor zichzelf kon zorgen?  Zou hij ongewenst in een bejaarde tehuis terecht komen omdat Eigen Haard geld nodig heeft?  Waar is de grens?  Dat is uiteindelijk de vraag.   Vindt u dit verhaal moeilijk te geloven?  Lijkt dit onmogelijk in Nederland?  Hieronder schrijf ik van Eigen Haard’s eigen website.  Er staan meerdere voorbeelden op hun eigen site waaruit het duidelijk is dat Eigen Haard reden heeft om zoveel als absoluut mogelijk is uit hun huidige investeringen te kunnen slaan.  (Zelfs als het gaat om een bejaarde van 82 jaar oud op straat te zetten.)  Dit is uiteindelijk de reden voor de huur contract opheffing van een bejaarde man met alle andere gevolgen inclusief de hele grote kans dat mijn vader dit gewoon niet overleefd.  Leen ons uw steun want zonder dit soort grenzen kan dit ook u zelf of uw bejaarde ouders overkomen.   Volgends Eigen Haard’s website:  (http://jaarverslag2012.eigenhaard.nl/jaarverslag/over-ons/onze-financien/continuiteit/) Hogere huurinkomsten En een deel van de financiële effecten kan nu worden ondervangen door het nieuwe huurbeleid.

+Lees meer...

Tot op heden was de huurverhoging boven inflatie niet ingerekend. De kabinetsmaatregel was immer nog onvoldoende uitgewerkt. Nu de inkomensafhankelijke huurverhoging definitief is vastgesteld, hebben wij ons huurbeleid aangepast. Dit leidt naar verwachting tot een additionele huuropbrengst van circa € 45,0 miljoen over de periode 2013-2017.  

Voor het laatste nieuws, kijk op www.facebook.com/hartkado.nu

Ratio of begeerte

Hoe rationeel zijn al die tramplannen.

Hoe verder?

Omdat er te veel ondertekenaars geen adresgegevens hadden achtergelaten kon het burgerinitiatief nog niet worden ingediend. Niettemin heeft dat wel twee keer aandacht van de pers getrokken en daarmee het onderwerp weer een keer in de aandacht gebracht. Een paar dagen daarna gaf het CDA aan dat goede treinverbindingen veel meer belang hebben dan dat beperkte trammeke.

+Lees meer...

Inderdaad moet de aandacht uitgaan naar spoorverbindingen oost-west (Aken-Maastricht-Hasselt-Antwerpen) en noord-zuid (Amsterdam-Eindhoven-Maastricht-Luik- Parijs)

comite Op het Goede Spoor

“Onthullingen van een nieuwsjager” - Boek van Theo Jongedijk gepresenteerd thuis bij “staatsgevaarlijke” Karate Bob

Uitgeverij Willehalm Instituut Persbericht  Amsterdam, vrijdag 8 november 2013 – In zijn artikel in De Telegraaf van 18 oktober jl. “Gewezen geheim agent (65) mogelijk uitgezet - Karate Bob nog altijd een gevaar” schreef veteraan Telegraafverslaggever Theo Jongedijk dat “de 65-jarige ‘Joegoslaaf’ Slobodan Mitric, beter bekend als Karate Bob, na een onafgebroken verblijf van bijna veertig jaar door staatssecretaris Teeven dreigt het land te worden uitgezet, omdat hij volgens Justitie een ernstige bedreiging voor de openbare orde, de openbare veiligheid en de nationale veiligheid vormt.” Na erop gewezen te hebben dat “de Joegoslaaf al drie jaar zijn huis niet uit komt”, liet de journalist in zijn artikel de advocaat van Mitric, Henri Sarolea, aan het woord, die de dreigende uitzetting bij de afdeling bestuursrecht van de Raad van State aanvecht: ’’Mitric woont al 25 jaar in alle openheid in Amsterdam als huurder van een ruimte van de gemeente.

+Lees meer...

Hij heeft in deze periode geen enkel strafbaar feit gepleegd, of anderszins aanleiding gegeven tot klachten over verstoring van de openbare orde. Hoe kan het dat deze man, die getrouwd was met een inmiddels overleden Nederlandse vrouw, al drie jaar vanwege een slechte gezondheid zijn huis niet uit is geweest, opeens staatsgevaarlijk is?’ Onthulling Welnu, het kan bij deze onthuld worden dat bij de presentatie van zijn boek “Onthullingen van een nieuwsjager” op woensdagmiddag 5 november thuis bij de “staatsgevaarlijke” voormalige geheim agent in Amsterdam Theo Jongedijk, zijn uitgevers Dennis Mulkens en Dick van der Meer van Het Journalistieke Boek, noch advocaat Henri Sarolea, Panorama verslaggever Wouter Laumans en enkele andere aanwezigen geen schram schade zijn opgelopen en na afloop geheel vrij en ongedeerd het pand rustig konden verlaten.  De presentatie In zijn presentatie haalde Jongedijk emeritus prof. Frits Rüter, Joegoslavië-kenner en voormalige voorzitter van Amnesty International aan, die het opnam voor Mitric onder verwijzing naar een nog steeds geldig rechterlijk besluit uit 1986 dat Mitric niet uitgewezen mag worden, iets wat staatssecretaris Teeven blijkbaar aan zijn laars lapt. Verder memoreerde Jongedijk dat hij onder zijn andere voornamen Carel Frederic in 1981 het boek “Geheim-Agent van Tito” van Mitric heeft bewerkt en daarna bevriend met de schrijver is gebleven, maar het contact verbroken heeft “toen er berichten in de media verschenen dat Slobodan Mitric ‘zaken deed’ met Heer Olivier. De ‘heer van stand’ vertegenwoordigde de echte misdaad en daar wenste ik buiten te blijven.” Dat laatste valt te lezen in het hoofdstuk “Drievoudige moord met kerst” over de schietpartij aan de Weteringschans in 1973, waar drie landgenoten van Mitric de dood vonden, een van de 26 hoofdstukken waarin de nieuwsjager de achtergronden van zijn berichten in De Telegraaf onthult.  Verdere onthullingen Hoe dat nu echt zit met Karate Bob en Heer Olivier kan, indien gewenst, de nieuwsjager achterhalen aan de hand van de true crime “De Gouden Tip – De Verstrengeling van onder- en bovenwereld en de moord op G. J. Heijn”, waarvan hij een presentatie-exemplaar van Mitric’ uitgever Robert Jan Kelder overhandigd kreeg. Als hij dan eenmaal de smaak te pakken heeft gekregen, kan hij op jacht gaan naar verdere onthullingen in de andere boeken die hij ook meegekregen heeft, zoals “Help! Ze hebben me gekidnapt! Lady Di” over de ware achtergrond van de ‘dood’ van prinses Diana en “Doodgelopen weg – Waarom de Nederlandse geheime dienst hun top geheim agent Theo van Gogh heeft vermoord”, waarvan op 2 november jl. een samenvatting bij het monument De Schreeuw in het Amsterdamse Oosterpark werd voorgelezen. Om verder maar te zwijgen van de Nederlandse betrokkenheid bij 911, zoals onthuld in het Engels uitgegeven boek “911- The Accusation – Bringing the Guilty to Justice”.  Als dat allemaal naar buiten zou komen, zou dat ook de financiële positie van de in barre armoede, zonder medische verzorging en mede vanuit veiligheidsredenen in zelf opgelegde huisarrest levende schrijver ten goede komen. Maar ja, zou De Telegraaf zulke onthullingen ooit aandurven? Petitie Met het dringende verzoek aan staatssecretaris Teeven om Mitric de gelegenheid te geven hier in ons land het oordeel van de Raad van State in deze zaak af te wachten en hem dus niet te deporteren, heeft Mitric’ uitgever een petitie ingesteld “Stop de aanslag van staatssecretaris Teeven op de rechtsstaat in casu Karate Bob” die een ieder uitgenodigd wordt te ondertekenen. Volgende week is een demonstratie op het Binnenhof gepland om bij de fracties van de Tweede Kamer aan de bel te trekken. Noot: op de blog van het Willehalm Instituut is de complete foto te zien. Info: willehalm@gmail.

Willehalm Instituut