You, the petitioner

Updates

Wilt u advies over uw petitie? Vanaf €10

Met onze 11 jaar ervaring kunnen we zien of een petitie verspilde moeite is. Wilt u advies over uw petitie? Daarmee kunt u uzelf veel tijd besparen! Ook geven we suggesties over hoe u uw petitie kunt verbeteren. Natuurlijk kunt u ook altijd gratis een petitie starten! Ook kunt u gratis hulp vragen per e-mail, maar dat is langzamer.

We bellen u erover terug als u minstens €10 overmaakt aan Stichting Petities.nl en een voicemail op 020-7854412 inspreekt erover. Liefst ook met een e-mail naar webmaster@petities.nl met de petitie.

We bellen u vanaf nummer 020-7854412 op een door u gewenst tijdstip tussen 8:00 en 22:00, minstens een dag na uw verzoek. Soms eerder, als u geen voorkeur voor een tijdstip opgeeft. Verwacht een gesprek van ongeveer 15 minuten.

2016-07-08

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder toegevoegd aan de Amsterdamse Basisinfrastructuur

In een brief aan de gemeenteraad schrijft de wethouder: "Naar de mening van het college is in de discipline erfgoed ook een probleem ontstaan dat opgelost moet worden. Het college beschouwt het Museum Ons’ Lieve Heer op Solder als een unieke instelling binnen de culturele infrastructuur van Amsterdam en is van mening dat de subsidie aan deze instelling in het kader van het Kunstenplan gecontinueerd moet worden.

+Read more...

Omdat het AFK hiervoor geen middelen meer heeft binnen de discipline Erfgoed en deze extra honorering niet strookt met het uitgangspunt van het AFK om in alle disciplines een vergelijkbaar percentage te honoreren, stelt het college voor het Museum Ons’ Lieve Heer op Solder toe te voegen aan de Amsterdamse Basisinfrastructuur (Amsterdam Bis) 2021-2024 als instelling op naam. Dit betekent dat deze instelling in de periode 2021-2024 een subsidie ontvangt van de gemeente. Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is al ruim 130 jaar een uniek museum waarvan de kern bestaat uit twee 17de-eeuwse huizen met een verborgen katholieke huiskerk op zolder. Vanuit het gegeven dat het katholicisme in de zeventiende eeuw werd gedoogd maar niet openlijk mocht worden beleden, wil het museum zijn bezoekers stil laten staan bij tolerantie en verdraagzaamheid in de (religieus) diverse samenleving aan de hand van kunst en erfgoed. Sinds de opening van het gerestaureerde en uitgebreide museum heeft Ons’ Lieve Heer op Solder veel aandacht voor de authenticiteit en beleving van het zeldzame monument en een sterke profilering op educatief gebied. Naast de authenticiteitswaarde van het monument, de belevingswaarde voor bezoekers en de actuele maatschappelijke waarde van het inhoudelijke verhaal (het gesprek over religieuze tolerantie en inclusie) is Ons’ Lieve Heer op Solder van groot belang voor Amsterdam en in het bijzonder voor de oude binnenstad. Het vertelt een belangrijk verhaal uit de geschiedenis van Amsterdam en wordt jaarlijks door ruim 100.000 cultuurbezoekers bezocht. Ook stadsdeel Centrum acht het behoud van deze unieke functie voor de binnenstad van belang.

Omdat binnen het budget voor de Amsterdam Bis geen ruimte is voor een extra instelling, stelt het college voor het budget van de projectsubsidies van het AFK te verlagen en het benodigde bedrag voor de subsidie aan Museum Ons’ Lieve Heer op Solder over te hevelen van het AFK naar de Amsterdam Bis."

Bron: dagmail gemeenteraad Amsterdam 25 augustus 2020

Zie ook: Volkskrant.nl: Museum Ons’ Lieve Heer op Solder gered: Amsterdam geeft toch subsidie

REACTIE PETITIONARIS

Het behoud van Ons' Lieve Heer op Solder is nu gelukkig een feit. In totaal hebben meer dan 16.000 mensen de petitie ondertekend. En dit heeft de gemeente Amsterdam tot een herzien besluit gebracht.

De komende 4 jaar krijgt het museum de subsidie, waarvoor we hebben gepleit. Daarom onze heel hartelijke dank aan iedereen die deze petitie heeft ondersteund.

Graag wijzen we u nog op de mogelijkheid om vriend van museum Ons' Lieve Heer op Solder te worden. Bekijkt u daarvoor dan de volgende link: https://opsolder.nl/particulier/

De staf van het museum heet u graag binnenkort welkom 'op solder'.

Wanda Nikkels, initiatiefnemer

Lennard Roubos, initiatiefnemer

2020-08-26 | Petition Houd de Heer op Solder

museum OLHS alsnog gered

Op de dag dat we de petitie aan wethouder, Touria Meliani, mochten aanbieden werd al snel duidelijk dat de campagne succes had gehad. De gemeente heeft middelen vrijgemaakt om het museum OLHS in ieder geval tot 2024 in stand te houden.

+Read more...

Formeel moet de gemeenteraad hier binnenkort wel een bekrachtiging van geven.

2020-08-26 | Petition Houd de Heer op Solder

andere website

https://secure.avaaz.org/communitypetitions/nl/bioenergiefabriekedeofgemeenteedegeenoverlastmeer/?coefTqb&utmsource=sharetools&utmmedium=copy&utmcampaign=petition-1103520-geenoverlastmeer&utmterm=oefTqb%2Bnl

via deze website kunt u tekenen.

Wij starten een petitie

zodra er genoeg handtekeningen zijn gaan wij aan de deur kloppen van de gemeente. Aangezien de gemeente het bedrijf ondersteunt, maar ook zijn inwoners zal de gemeente hier iets aan moeten doen.

Provincie start met GOL ondanks beroep bij Raad van State

Het lijkt er op, dat de Provincie en de gemeentes Waalwijk en Drunen niet willen wachten op een uitspraak van de Raad van State. In de polders ten noorden van de A59 wordt volop gegraven voor de wegenaanleg.

+Read more...

En er worden allerlei vergunningen voorbereid, om snel te kunnen starten met de kap van bomen en het afgraven van de dijk, onderdeel van het Halve Zolenpad in de Baardwijkse Overlaat. FBL heeft de Raad van State gevraagd, of dit juridisch wel toegestaan is. Bovendien is protest aangetekend bij de beide gemeentes

Groot Rijswijk

Inmiddels besteedt ook het huis aan huis blad GROOT RIJSWIJK aandacht aan de petitie. Volg de link.

+Read more...

https://www.grootrijswijk.nl/nieuws/algemeen/1000989/bewoners-churchill-torens-starten-zelf-online-petitie-

Dank jullie wel! Thank you so much!

Ik krijg net een berichtje van zijn moeder Maryam: Armin kan niet goed slapen vanavond. Hij moét weten waar de teller staat, hoeveel handtekeningen hebben we al? En hebben er al mensen iets over de actie gezegd? Namens Armin aan alle ondertekenaars: vast heel erg bedankt voor alle moeite! - en scooters zijn natuurlijk mopeds, in het Engels...

I just got a message from his mother Maryam: Armin can't sleep well tonight.

+Read more...

He must know where the counter is, how many signatures do we already have? And have people already said anything about the promotion? On behalf of Armin to all signatories: thank you very much for all your efforts! - and with scooters (in Dutch) of course we mean mopeds in English :)

Het Parool Opinie: ‘Lever maatwerk, geef de terrasboot van café P96 een vergunning’

De terrasboot van café P96 mag niet dicht, betogen Bas van der Sande en Guido Frankfurther. Zij steunen het café, dat dinsdag bijna 7000 handtekeningen voor zijn behoud aan de gemeente overhandigt.

+Read more...
2020-08-24 | Petition Red de terrasboot van café P96