U, de petitionaris

Nieuws

Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen

De petitionaris van de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Heb jij als vrijwilliger ook last van teveel regels en wetten?

De overheid strooit met wetten en regels alsof het snoepgoed is. Neem nou die UBO-registratie, die kan toch nooit voor vrijwilligers bedoeld zijn? Ben je het hier mee eens? Onderteken de petitie."

https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

21-05-2022

Bescherm de Delta nog steeds actief

Beste ondertekenaars van de petitie van Vereniging Bescherm de Delta,

U heeft de laatste jaren weinig van ons gehoord. Dat heeft allerlei verschillende redenen en niet in de laatste plaats alles wat te maken had met Corona. Ook is het zo dat het bestuur onderbezet is en wij dus nieuwe bestuursleden goed kunnen gebruiken.

+Lees meer...

We zoeken met name een secretaris, mensen met enthousiasme voor social media en mensen met juridische kennis of andere gespecialiseerde kennis die van nut is voor het beschermen van onze mooie delta. Indien u belangstelling heeft, laat het ons dan weten. Mail naar info@beschermdedelta.nl

De afgelopen periode zijn we o.a. actief geweest tegen de komst van twee kerncentrales in Borsele. De komst van deze kerncentrales zal een enorme impact hebben op het Zeeuwse Landschap en vooral op het landschap van de Zak van Zuid-Beveland. Er is een actiegroep opgericht Stichting Borsele tot de kern. Samen met Borsele tot de kern en Stroom naar de toekomst zijn wij een petitie gestart tegen de plannen van het kabinet om in Zeeland twee nieuwe kerncentrales te bouwen.

Via onderstaande link kunt u de petitie ondertekenen.

https://geenborssele2en3.petities.nl

Meer informatie kunt u vinden op de website van Borsele tot de kern:

http://www.borseletotdekern.nl/bladzijden/welkom.html

Voor meer nieuws de website van Bescherm de Delta

https://www.beschermdedelta.nl

Tweedekamer.nl: Verzoek om reactie op petitie 'Red levens, vernietig geen bruikbare medicijnen'

Brief commissie aan bewindspersoon:

"De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 7 maart 2023 de petitie 'Red levens, vernietig geen bruikbare medicijnen' in ontvangst genomen (zie bijgaande kopie).

De commissie ontvangt graag een reactie van u op deze petitie."

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2023Z03986&did=2023D09290.

Borssele voorkeurslocatie voor twee nieuwe kerncentrales

Aankondiging op Rijksoverheid.nl.

Motivatie Kamerleden en voorzitter Kamercommissie VWS overduidelijk.

Beste lieve mensen, Gisteren op 7 maart 2023 konden we ruim 22.000 handtekeningen aanbieden aan de vaste Kamercommissie VWS van de Tweede Kamer. Het was een bijzondere ontmoeting met 12 gemotiveerde Kamerleden en een voorzitter die als Apotheker heel goed op de hoogte is van het doel van de petitie en de wettelijke uitgangspunten die oplossingen in de weg staan.

+Lees meer...

De motivatie van de Kamerleden was heel duidelijk. Verscheidene van hen hadden hierover al Kamervragen gesteld en ook in de gesprekken achteraf spatte de motivatie er vanaf. Ook de Minister is als professional zeer betrokken en moet in verband met de Europese wetgeving zo goed mogelijk op de hoogte worden gesteld van de stand van wetenschap in alle betrokken facetten, net als de Kamerleden als er bijvoorbeeld tot stemming moet worden overgegaan over de instelling van aparte leerstoelen Duurzaamheid in Geneesmiddelenbeleid, onafhankelijke pilot studies en uitbreiding van de gedoogconstructies. Onze Minister verdient alle steun hierin.

Met vriendelijke groet

Walter Schrader Huisarts Rampenarts en voormalig hoofd Vaccinatiespreekuur Rotterdam, eindverantwoordelijk geneeskundige voor de Geneesmiddelen Distributie systemen Ouderencentra in Groot Rotterdam. .

Staatssecretaris Heijnen roept partijen op om stakingen te beëindigen

Zojuist heeft de staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat, mevrouw Heijnen, de werkgevers en werknemers in het streekvervoer opgeroepen om een einde te maken aan de stakingen en weer met elkaar om tafel te gaan. Haar verklaring en onze reactie daarop is nu te lezen bij RTL Nieuws:

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5370351/saatssecretaris-heijnen-tegen-partijen-streekvervoer-stop-met.

Graag delen

Beste ondertekenaars,

Een vriendelijk verzoek om deze petitie te delen!

In de komende maanden zal ik deze petitie indienen bij de Gemeenteraad! Daarvoor heb ik zoveel mogelijk steun van u nodig!

Alvast bedankt voor uw waardevolle bijdrage!

Hartelijke groet,

Omran Baikari .

Vernietiging vergunning Gemeente Bergen NH/ Nieuw Nassau door Raad van State

De Raad van State oordeelt: "Gelet op het voorgaande zijn de beroepen van de Stichting en anderen gegrond, zodat de bestreden besluiten (...) dienen te worden vernietigd. Nu deze besluiten op grondslag van deze beroepen geheel worden vernietigd, zijn de beroepen (...) eveneens gegrond."

Bron: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@136023/202107754-1-r1/

REACTIE VAN PETITIONARIS

We zijn opgetogen dat dit grootschalige plan, een conferentie-hotel met appartementen van de baan is.

+Lees meer...

Advocatenkantoor vanEijck/Heslinga heeft aangegeven dat de Gemeente Bergen nu aanzet is voor een betere regeling ipv Grote / kleine plannen

Bergen aan Zee is verlost van hoogbouw op het kwetsbare duin, aan een NATURA2000 gebied, in de binnenduinrand. Daar zijn we ontzettend opgelucht over maar we zijn ook trots. Want we hebben een lange, mentaal slopende strijd moeten voeren.

We hebben ons hierbij gesteund geweten door meer dan 11.500 mensen (inwoners, bezoekers, natuurorganisaties) die de petitie hebben getekend “Stop volbouwen 1 ha kuststrook in Bergen aan Zee”!!!

De gemeente Bergen is hard afgestraft voor

  • 8 jaar geitenpaadjes,
  • verspreiden van desinformatie,
  • ontbreken van participatie,
  • opzoeken van juridische randjes… noem het allemaal maar op.

De weg is nu vrij voor een ontwikkeling met een democratisch proces, waarbij inwoners vanaf het eerste moment serieus worden betrokken. Een plan dat past bij de kleinschaligheid van Bergen aan Zee en bovenal een plan met eerbied voor natuur en landschapswaarden.

Hier gaan we voor! Samen staan we sterk!

Ineke Aronds, woordvoerder Verontruste Bewonersgroep Bergen aan Zee (380 bewoners) en namens Stichting Bergen aan Zee

www.beschermhetduin.nl

Raad van State vernietigd 8-3-2023 vergunning Nieuw Nassau Bergen aan Zee

[https://www.nhnieuws.nl/nieuws/315809/na-jaren-strijd-trekt-ineke-aan-langste-eind-hotel-bergen-aan-zee-mag-niet]

.