U, de petitionaris

Nieuws

Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen

De petitionaris van de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Heb jij als vrijwilliger ook last van teveel regels en wetten?

De overheid strooit met wetten en regels alsof het snoepgoed is. Neem nou die UBO-registratie, die kan toch nooit voor vrijwilligers bedoeld zijn? Ben je het hier mee eens? Onderteken de petitie."

https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

21-05-2022

Vergadering met de dorpsraad

Beste bewoners van Melissant en omstreken,

Gisteravond hebben wij (onze actiegroep) een positief gesprek gehad met de dorpsraad van Melissant. Helaas zijn zij nooit op de hoogte gebracht van de plannen voor de bouw van units voor de arbeidsmigranten.

+Lees meer...

De dorpsraad is wel bereid om ons te helpen en ondersteunen waar nodig. Dit is zeer positief. Wij gaan binnenkort weer samen vergaderen en hebben op korte termijn jullie hulp nodig. Dit is nog maar het begin, wordt vervolgd.

Dit zeggen de politieke partijen in onze gemeente in de verkiezingsprogramma's:

BVHlokaal Afschaffen: Ja z.s.m. Al meerdere pogingen in de Raad gedaan om het voor elkaar te krijgen.

+Lees meer...

Maar geen meerderheid gevonden. CU Afschaffen: Ja per 1 januari 2023
D66 Afschaffen: Ja z.s.m.
Is in 2021 vergeefs aan de Raad voorgelegd door D66 en nu weer opgenomen in het verkiezingsprogramma. SGP Afschaffen: Ja z.s.m.
Al wel gepoogd, nog niet gelukt. VVD Afschaffen: Ja maar niet voor 1 januari 2024. Vóór 2024 heeft de gemeente niet genoeg geld daarvoor. Anders zou de OZB omhoog moeten.

Dit zeggen de politieke partijen in onze gemeente:

BVHlokaal Afschaffen: Ja z.s.m. Al meerdere pogingen in de Raad gedaan om het voor elkaar te krijgen.

+Lees meer...

Maar geen meerderheid gevonden. CU Afschaffen: Ja per 1 januari 2023
D66 Afschaffen: Ja z.s.m. Is in 2021 vergeefs aan de Raad voorgelegd door D66 en nu weer opgenomen in het verkiezingsprogramma. SGP Ja z.s.m. Al wel gepoogd, nog niet gelukt. Utrechtse Heuvelrug VVD Ja, maar niet voor 1 januari 2024 Vóór 2024 heeft de gemeente niet genoeg geld daarvoor. Anders zou de OZB omhoog moeten.

#De petitie wordt op 11 april aangeboden. Komt allen!

Beste liefhebber van het Purmerbos,

In 2021 startte de petitie ‘Behoud natuurgebied Purmerbos’. Na vele rondes met aangepaste plannen over boskap voor woningbouw heeft de gemeente Purmerend haar definitieve visie voor de Oostflank gepresenteerd.

+Lees meer...

We nodigen iedereen van harte uit om op donderdag 11 april om 19.30 uur in het Stadhuis Purmerend (Purmersteenweg 42, 1441DM Purmerend), voorafgaand aan de commissievergadering samen met ons de petitie aan te bieden.

Vóór het Purmerbos

Helaas wordt het volledige Purmerbos nog steeds bedreigd:

  • Met de bouw van 1300 woningen op het aangrenzende weiland in de Purmer Zuid-Zuid, een cruciale groene bufferzone tussen stad, bos en moeras.
  • Met de aanleg van een autoweg/busbaan dwars door het Purmerbos.
  • Het volledige Purmerbos staat nog steeds aangemerkt als toekomstig ontwikkelgebied voor woningbouw.

Lees de toelichting hieronder en op: https://www.behoudvanpurmerbos.nl/veelgestelde-vragen/

Vóór woningbouw

Wij roepen de gemeente op de bestaande binnenstedelijke plannen, zoals het Stationsgebied, de Wheermolen Oost en de Koog, nu daadwerkelijk en snel te gaan uitvoeren. Op deze locaties kan ruimschoots meer worden gebouwd dan nodig is om in de totale woningbehoefte voor alle doelgroepen te kunnen voorzien. Onderzoek wijst uit dat woningbouw in het groen duurder is voor de maatschappij en niet sneller gaat.


ODE AAN HET PURMERBOS Zaterdag 6 april tussen 10 en 14 uur – bij Bosingang De Eik aan de Westerweg

Breng tijdens deze vrolijke bijeenkomst een ode aan het Purmerbos en laat daarmee blijken hoe lief je het hebt. Zing een lied, doe een rap, dans of 'Spoken word' of speel iets op je muziekinstrument op een klein podium in het bos. Schrijf een brief of gedicht, maak een tekening of een ander mooi kunstwerk of knutsel iets samen, bijvoorbeeld op school. Neem wat je gemaakt of geschreven hebt mee. Wij ontvangen je graag en alles wat gemaakt is bieden we aan, aan de gemeenteraad op 11 april, samen met de petitie. Het is een mooie creatieve aanvulling bij alle 9.668 handtekeningen die al zijn gezet. Zie: https://www.ivn.nl/afdeling/waterland/natuuractiviteiten/ode-aan-het-purmerbos/

Dank je wel voor jullie steun en graag tot 6 en/of 11 april. Komt allen! Namens,

IVN Waterland, Stichting Behoud van Purmerbos, Stichting Behoud Waterland

Mailadres voor correspondentie: purmerboskap@gmail.com


TOELICHTINGEN:

Geen bebouwing Purmer Zuid-Zuid Met het bebouwen van het weiland van de Purmer Zuid-Zuid verdwijnt een bufferzone die de biodiversiteit van het ecologisch meest hoogwaardige gedeelte van het Purmerbos en naastgelegen moeras momenteel in stand houdt. Essentieel foerageer-, slaap-, en voedselgebied voor veel (rode lijst) soorten verdwijnt. Met de keuze om het weiland naast een kwetsbaar natuurgebied te willen bebouwen, heeft de gemeente aangegeven dat de toekomstige bewoners vanuit Purmerend Zuid-Zuid ter plekke niet het bosgebied in mogen. De huidige ingang wordt afgesloten om de druk van grote aantallen bezoekers te voorkomen. Dit is, ook naar mening van Staatsbosbeheer, een onhoudbare situatie. De bewoners zullen zelf hun weg zoeken om het bosgebied in te gaan. Voor een goede recreatiezonering van het totale Purmerbos is woningbouw in de Purmer Zuid-Zuid niet wenselijk, nog afgezien van de hoogbouw die men voorstaat.

Geen autoweg door het Purmerbos

Bomen worden gekapt, 1/10 deel van het bos raakt geïsoleerd (straks bebouwd) en de essentiële leefruimte van soorten wordt te klein en zal verdwijnen. Het losloopgebied van honden zal drastisch verkleinen, terwijl dit met de komst van 13.500 nieuwe bewoners juist veel intensiever gebruikt zal gaan worden. Een veelgehoord argument is dat ‘die weg daar altijd al gepland was’ en het bos ‘ooit bedoeld voor woningbouw’ en dat het daarom nu wel mag verdwijnen, maar dit doet ernstige afbreuk aan de hoge natuurwaarden die het Purmerbos in de afgelopen 40 jaar heeft opgebouwd. Daarnaast maakt het ook deel uit van Natuur Netwerk Nederland; bosgebied dat alleen maar uitgebreid dient te worden.

Het Purmerbos mag geen toekomstig ontwikkelgebied zijn

Als het Purmerbos toekomstig ontwikkelgebied wordt, zet dit de deur wagenwijd open voor een Oostflank fase 2 waarvoor, in de toekomst, alsnog het volledige Purmerbos kan/zal verdwijnen. Het Purmerbos is, met 1 - 1,5 miljoen bezoekers per jaar, de essentiële ‘groene long’ voor Purmerend en de regio. De stad moet leefbaar blijven en voldoende buitenruimte bieden, ook in de toekomst en daarom moet deze markering geschrapt worden, zowel in de conceptvisie voor de Oostflank, als in de strategische visie voor de Purmer.

27-03-2024 | Petitie Geen boskap Purmer Zuid Zuid

OM gaat Ruben vervolgen

Bizar nieuws, het OM heeft na een half jaar onderzoek besloten dhr. Schilt te gaan vervolgen.

+Lees meer...

Je zal toch maar in je naiviteit de politiek ingaan.

Gevaarlijke werkomgeving!

https://www.ad.nl/dordrecht/na-half-jaar-onderzoek-vervolgt-justitie-ex-pvdaer-die-opstapte-na-lekken-geheime-informatie-over-chemours~aacc7af1/

OM gaat Ruben vervolgen

Bizar nieuws, het OM heeft na een half jaar onderzoek besloten dhr. Schilt te gaan vervolgen.

+Lees meer...

Je zal toch maar in je naiviteit de politiek ingaan.

Gevaarlijke werkomgeving!

https://www.ad.nl/dordrecht/na-half-jaar-onderzoek-vervolgt-justitie-ex-pvdaer-die-opstapte-na-lekken-geheime-informatie-over-chemours~aacc7af1/

Update zwemmen id Schie

De gebiedscommissie van Overschie heeft de gemeente door middel van een ongevraagd advies verzocht een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid om deze locatie in de Oude Delftse Schie als formele zwemvoorziening aan te wijzen.

Graag willen wij u informeren dat er op 16 juli 2021 een reactie op het advies is verstuurd door wethouder Wijbenga (Handhaving, Buitenruimte, Integratie en Samenleven).

+Lees meer...

In de reactie geeft de wethouder aan het advies van de gebiedscommissie over te nemen. De genoemde locatie in Overschie is meegenomen in een haalbaarheidsonderzoek dat momenteel plaatsvindt op enkele potentiële zwemlocaties in Rotterdam. Dit haalbaarheidsonderzoek maakt onderdeel uit van de afhandeling van de motie ‘Meer zwemwater in Rotterdam’ van 2019.

De voorlopige tests van het water tonen aan dat het water van de Schie schoon zwemwater is. Het gaat helaas niet erg snel allemaal, maar er zit wel degelijk beweging in.

Binnenkort hopelijk meer nieuws.

Mvg, Bart Nollen

25-03-2024 | Petitie Buiten zwemmen in Overschie

Nieuw initiatief voor financiele steun mede a.d.h.v. deze petitielijst

Beste Ramses vrienden, Met een initiatief om en een beeldje en een muurschildring van Ramses in De Jordaan te realiseren vragen wij de gemeente Amsterdam om aanvullende financiele steun. Gesteund met deze petitielijst.

+Lees meer...

Steun a.u.b. dit initiatief op: https://centrumbegroot.amsterdam.nl/plan/47094 Inloggen en postcode heeft als doel om via een link naar jouw mail te controleren of er een echt persoon achter de stem zit en een idee te krijgen van waar Ramses vrienden vandaan komen. Begeleid jouw online steun a.u.b. met een warme tekst over Ramses. Bedankt, Arnold

Dear Ramses friends, With an initiative to realize both a statue and a wall painting of Ramses in De Jordaan, we ask the city of Amsterdam for supplementary financial support. Supported with this petition list. Please support this initiative at: https://centrumbegroot.amsterdam.nl/plan/47094 Logging in and giving your ZIP code only serves the purpose of supplying you with a link in your mail to make sure a real live person is voting and to get an idea of where Ramses friends come from. Please attach some warm words about Ramses to your online support. thanks, Arnold