You, the petitioner

Updates

Stichting Petities.nl 18 jaar geleden op 27 april 2004 opgericht

Sinds de oprichting van de stichting Petities.nl zijn 16.425 petities doorgelaten, er waren 8.790 pogingen.,15.173 petities verzamelden samen 18.140.533 ondertekeningen. Om dat te vieren krijgt Petities.nl een nieuwe website cadeau deze zomer, de 5e.

Screenshot_2022-04-27_at_07.11.08 van statuten

Felicitatie op twitter, op Mastadon, Facebook en Instagram

2022-04-27

QR code crowdfunding

Beste Allemaal,

Hartelijk dank aan de ondertekenaars die reeds financieel hebben bijgedragen, echt geweldig!

Wij begrijpen dat er problemen zijn met het gebruik van de tikkie, heel vervelend, excuses voor het ongemak.

Mocht u hier last van hebben dan stellen we het op prijs indien u op de ouderwetse manier een bedrag kunt overmaken.

Wij blijven de komende dagen in gesprek met de wethouder en de gemeenteraad.

We hopen snel met nieuws bij u terug te komen.

Met vriendelijke groet,

Monique Rueb-Moonen namens de petitiegroep behoud fietspad Schouwweg Noord.

Nederlandse zorg op nummer 1

Wij zijn One-issue partij AVZ, we komen op voor de prioriteiten binnen de zorg: Loons verhoging, werkdruk verlaging en organisatie van de bedrijfsvoering. We zijn bezig met een petitie om onze Ideeën waar te maken. Bent u het eens met onze standpunten? Steun ons door middel van het ondertekenen van onze online petitie..

2024-02-23 | Petition Geef aandacht aan de zorgsector

Fietspad Schouwweg-Noord en gesprekken gemeente

Hierbij een update over de ontwikkelingen omtrent de uitvoering van de motie van 19 december 2023 die naar aanleiding van de ingediende petitie behoud fietspad Schouwweg-Noord werd aangenomen. Op 6 februari jongstleden vond een eerste ontmoeting met de gemeente plaats onder leiding van een communicatiebureau.

+Read more...

Helaas liet de opzet van de avond geen ruimte voor een diepgaand gesprek, gezien de korte tijd en het grote aantal deelnemers. Wij vonden dit heel jammer.

Als reactie hierop spraken op 12 februari jongstleden een expert en ondergetekende in, tijdens de vergadering van de commissie fysieke leefomgeving. Om de gesprekken met de gemeente goed voor te bereiden hebben gesprekken plaatsgevonden met verschillende experts, die ons adviseren en begeleiden tegen betaling.

Op 14 februari vond een tweede gesprek met de gemeente in klein comité plaats. Onze voorgestelde alternatieven om het fietspad te behouden zijn vooralsnog afgewezen.

De strijd is nog niet gestreden en wij starten een crowdfunding om (een deel van de) gemaakte kosten van de ingehuurde expertise te financieren. Indien de helft van de petitionarissen ieder €10 bijdraagt dan hebben we hopelijk genoeg om onze adviseurs te betalen.

Bij voorbaat dank voor uw steun, bij vragen zijn wij bereikbaar via behoudfietspadschouwwegnoord@gmail.com.

IBAN NL09 ABNA 0131490397 JHAM Rueb-Moonen inzake crowdfunding fietspad SN

Wij hopen spoedig meer nieuws voor u te hebben!

Met vriendelijke groet,

Monique Rueb-Moonen namens de petitiegroep behoud fietspad Schouwweg Noord behoudfietspadschouwwegnoord@gmail.com

Zaterdag 24 februari dit onderwerp rond 10.00op de lokale radio

Petitie-aanbieding dinsdag 05 maart 2024

De petitie 'Verbied zwaar vuurwerk snel in heel Europa', wordt een beetje tot verrassing van de petitionaris, op dinsdag 05 maart 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer in het Tweede Kamergebouw (de tijdelijke locatie), tussen 13:15 en 13:30 uur. Belangstellenden / ondersteuners van deze petitie die daar bij willen zijn kunnen zich melden bij de petitionaris.

+Read more...

Het aantal plekken is beperkt (8 - 1 = 7).

De Westkrant: Poep en ratten: hondenpad bij kinderdagverblijf Westerpark wordt verplaatst

De verplaatsing van het hondenpad bij kinderdagverblijf Billie in het Westerpark is een stap dichterbij gekomen. Het dagelijks bestuur van stadsdeel West wil 75.000 euro uittrekken om het pad verder af te leggen van de speelplek van Billie.

+Read more...

De entree van (...) lees verder

Delen de petitie

Zoveel mogelijk laat ze de bar code foto scannen .

2024-02-21 | Petition Open Lelystad Airport