U, de petitionaris

Nieuws

Stichting Petities.nl 18 jaar geleden op 27 april 2004 opgericht

Sinds de oprichting van de stichting Petities.nl zijn 16.425 petities doorgelaten, er waren 8.790 pogingen.,15.173 petities verzamelden samen 18.140.533 ondertekeningen. Om dat te vieren krijgt Petities.nl een nieuwe website cadeau deze zomer, de 5e.

Screenshot_2022-04-27_at_07.11.08 van statuten

Felicitatie op twitter, op Mastadon, Facebook en Instagram

27-04-2022

Geen woningen Beukenlaan zonder bewoners erover horen

De gemeenteraad bepaalde dat het college moet wachten met het project woningbouw Beukenlaan tot de bewoners zich hebben uitgesproken of ze het willen en zo ja, hoe.

bron: Het Kontakt 30 april 2024

REACTIE VAN PETITIONARIS

Dankuwel voor het ondertekenen van de petitie en het delen van uw stem over de toekomst van het gebied ten noorden en ten zuiden van de Beukenlaan in Vianen.

Vorige week donderdag werd de petitie overhandigd aan de burgemeester, Sjors Fröhlich, met een brief van mijzelf waarin ik uitlegde waarom dit gebied voor veel mensen in Vianen zo belangrijk is (denk aan de natuur, mentaal en fysiek gezondeheid, ontspanning, historie).

Het resultaat van het ondertekenen van de petitie heeft ertoe geleid dat verdere plannen voor dit gebied zijn stopgezet totdat de gebiedsvisie is vastgelegd.

+Lees meer...

Dit is een fantastische prestatie waar wij trots op mogen zijn.

Op 15 mei wordt er een participatiemiddag en -avond georganiseerd door de gemeente. Deze bijeenkomst is een gelegenheid voor de lokale bevolking om hun input te geven over de toekomst van Vianen. Dit is uw enige kans om deel te nemen en bij te dragen aan het vormen van de gebiedvisie Vianen. Hierin wordt onder andere de toekomst van het gebied rondom de Beukenlaan voor de komende 50 jaar bepaald. De gemeenteraad heeft unaniem besloten dat in deze specifieke situatie (het land rondom de Beukenlaan) de mening van de inwoners van Vianen bepalend is.

Als ondertekenaar van de petitie vind ik het gepast om informatie over deze bijeenkomst met u te delen, zodat we de volgende stap kunnen zetten in de bescherming van dit gebied.

Details van de participatie bijeenkomst:

Datum: 15 mei
Tijd: Schuif aan van 16.30 tot 17.00 uur of van 19.15 tot 19.45 uur
Locatie: Helsdingen Sport en Cultuur
Voor wie: Iedereen die woont of werkt in Vianen of wel eens in Vianen komt en graag meepraat over de toekomst van Vianen.

Aanmelden is niet nodig. U kunt gewoon binnen lopen wanneer het u uitkomt.

Er zijn hapjes en een drankjes en neem vooral uw kinderen mee. Er is een leuke activiteit voor kinderen!

Zie: https://www.vijfheerenlanden.nl/projecten/gebiedsvisie-vianen.

Laten wij nog een keer onze stem laten horen en de toekomst van Vianen leefbaar houden,

EINDE REACTIE

02-05-2024 | Petitie Behoud natuurpad Vianen

NOS.nl: Nieuw kabinet kan meer met belastingen, 'computers fiscus kunnen het straks aan'

Een nieuw kabinet kan het belastingstelsel flink wijzigen. Na noodgedwongen jarenlang 'nee' verkopen aan de politiek, is de boodschap van de Belastingdienst aan de formerende partijen nu positiever: de computersystemen kunnen vanaf 2027 best veel wijzigingen aan.

+Lees meer...

Dat vertellen ingewijden aan de NOS. (...) lees verder

02-05-2024 | Petitie Repareer de Belastingdienst

bushaltes per 21 juli 2024 opnieuw in gebruik genomen worden;

aan de Amstelveenseweg direct ten noorden van de Koenenkade, tot 2017 twee bushaltes lagen;

• sinds het verdwijnen van deze bushaltes, de haltekom gebruikt is voor (fiscaal betaald) parkeren;

• als onderdeel van concessie Amstelland-Meerlanden, deze bushaltes per 21 juli 2024 opnieuw in gebruik genomen worden;

• hiermee de fiscale parkeerplaatsen per die datum verdwijnen;

• het voordeel dat met deze maatregel ontstaat in het kunnen uitvoeren van de dienstregeling van het openbaar vervoer conform de concessie Amstelland-Meerlanden, zwaarder weegt dan het gegeven dat hiermee de ruimte die na het verdwijnen van de bushaltes in 2017 in gebruik is genomen voor (fiscaal betaald) parkeren, hiermee voor dat doel verdwijnt;

• overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam;

• deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk en/of noodzakelijk kan worden geacht;

• gezien artikel 2 van de WVW 1994 deze maatregel strekt tot het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

• de in dit verkeersbesluit genoemde wegen of weggedeelten gelegen en onder beheer zijn van de gemeente Amsterdam.

Besluit:

1. Door het plaatsen van verkeersborden conform model L3b van Bijlage I van het RVV 1990, aan te wijzen: een bushalte langs de Amstelveenseweg ter hoogte van de perceelnummers 647 t/m 657 en een bushalte langs de Amstelveenseweg ter hoogte van het perceelnummer 764.

2. De onder 1 besloten plaatsing van verkeersborden in te laten gaan per 21 juli 2024

.

ODNZKG: Melding saneren bodem - Hoogte Kadijk 145B, Amsterdam

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt bekend dat zij een melding heeft ontvangen. Onderwerp: Bodemwerkzaamheden en sanering Zaaknummer: 12751442 DSO nummer: 2024041601530 Ontvangstdatum melding: 16 april 2024 Namens: Gemeente Amsterdam Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt

Met melding wordt de plicht een te vergunnen saneringsplan in te dienen omzeild..

ODNZKG ontving Melding graven bodem - Hoogte Kadijk 145B, Amsterdam

Melding graven bodem - Hoogte Kadijk 145B, Amsterdam

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt bekend dat zij een melding heeft ontvangen. Onderwerp: *Bodemwerkzaamheden en sanering * Zaaknummer: 12751439 DSO nummer: 2024041601529 Ontvangstdatum melding: 16 april 2024 Namens: Gemeente Amsterdam * Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.*

Met een enkele melding kan de vergunningsplicht uit de Keur worden omzeild. .

Voornemen B&W tot uitgifte in erfpacht van in landbodem omgezette waterbodem bij HK145B

In Gemeenteblad nr. 160020 dd 12 april 2024 geeft het College van B&W van Amsterdam kennis van het voornemen tot uitgifte in erfpacht van perceel grond (perceeluitbreiding) achter Hoogte Kadijk 145 B te Amsterdam ten behoeve van de uitbreiding/grenscorrectie van een bestaand erfpachtrecht

Adres: Hoogte Kadijk 145 B te Amsterdam.

+Lees meer...

Perceel bestaand erfpachtrecht: gemeente Amsterdam, sectie O, nummer 5203 Uit te geven perceel: gemeente Amsterdam, sectie O, nummers 4679 (gedeeltelijk) en 4757 (gedeeltelijk) Perceelgrootte uitbreiding: circa 34 m 2 waarvan circa 15 m 2 water Dossiernummer: E4751/4 Kenmerk: 2024-3184

Kort geding en vervaltermijn Nr. 160020 GEMEENTEBLAD 12 april 2024

Officiële uitgave van de gemeente Amsterdam 1 Gemeenteblad 2024 nr. 160020 12 april 2024

*Eenieder, die van mening is, dat hij of zij ook voor de uitgifte van vermeld perceel in aanmerking komt, dient uiterlijk 20 kalenderdagen na de publicatiedatum van het voornemen tot uitgifte in het Gemeenteblad een gerechtelijke procedure in kort geding aanhangig te hebben gemaakt met betrekking tot de voorgenomen uitgifte in erfpacht bij de afdeling privaatrecht van de rechtbank Amsterdam.

De termijn van 20 kalenderdagen is een vervaltermijn. Indien niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig is gemaakt kunnen er geen aanspraken jegens de gemeente Amsterdam ter zake van de uitgifte in erfpacht van vermeld perceel worden gemaakt.* Gemeenteblad nr. 160020 dd 12 april 2024

Omgevingsvergunning Waterschap AGV vervangen damwanden en demping oppervlaktewater

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit verleend op grond van de Omgevingswet. De vergunning betreft activiteiten ter hoogte van Hoogte Kadijk 145B 1018BH Amsterdam:

tot vervangen van een damwand en dempen van oppervlaktewater Vergunning is verzonden op 25-04-2024.

+Lees meer...

Bezwaar indienen is mogelijk tot 6 weken nadien.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2024-8211.html

Update v1.0

Iedereen moet een wetboek thuisgestuurd krijgen..