You, the petitioner

Updates

Smallsteps takes over from Partou

Smallsteps Childcare recently wrote: "We intend to take over the English pre-school from Partou. With the same programme your toddler is used to. The groups remain the same and the pedagogical staff member stays as well. We will also continue to follow the standards of the Early Years Foundation Stage (EYFS), with which we connect with the teaching, development and care in the United Kingdom."

REACTION FROM LEAD PETITIONER

Dear signatories of this petition, I would like to thank each and every one of you. It was our strength and our commitment together that made possible the continuity of the English pre-school in Almere.

I cannot thank enough for being a part of this community effort.

Thank you for your help and best regards,

Telma Rodrigues

Smeekbede van Russische Vera Thijssen

De Russische Vera Thijssen hangt uitzetting naar Rusland boven het hoofd, waar ze wordt verdacht van oplichting. ,,Maar ik krijg daar geen eerlijk proces.

+Read more...

Ik word vervolgd omdat ik een tegenstander ben van president Poetin, net als Alexey Navalny.” (...) lees verder

2021-03-04 | Petition Vera moet blijven

Besluit gemeentebestuur Fryske Marren

Beste medeondertekenaars van de petitie, Allereerst hartelijk dank voor de ondertekening van de petitie. In twee en een halve week hebben meer dan 300 mensen de petitie ondertekend.

+Read more...

Een duidelijk signaal! Dinsdagavond heeft de gemeenteraad dit signaal ook opgepikt en met grote meerderheid besloten een draagvlak onderzoek te starten in Balk. Dit houdt in dat via een enquête de Balksters gevraagd zal worden hun mening te geven over het open houden van het AZC Balk voor nog 2 jaar. Daarnaast zullen de klankbordgroep, direct betrokkenen en de omwonenden geraadpleegd worden. Wij hopen en verwachten dat het draagvlak in Balk groot zal zijn en onze petitiewens werkelijkheid mag worden. Geef het AZC Balk nog 2 jaar Met vriendelijke groet, Lolke Kroes en Egbert Kroes

2021-03-04 | Petition Geef het AZC Balk nog 2 jaar

60.000 handtekeningen!

We zijn bij 60.000 handtekeningen, op naar de 100.000!

Voor meer (inter)acties rondom de petitie: petitie-voor-een-open-samenleving

.

MolenhoeksBelang in de Gelderlander 4-3-2021

De Gelderlander heeft ons geinterviewd afgelopen dinsdag, dit interview staat nu in de Gelderlander; Rijk van Nijmegen pag3. 'Als je afwacht, sta je direct op achterstand als tegenstander'

Het geeft goed weer wat de gemeente wil bereiken en waar wij ons zorgen over maken.

De Groene: De boekhandel wordt een collectief - Stamkroeg zonder bier

Boekenliefhebbers kochten na de actie ‘Steun je boekhandel’ massaal lokaal, boden zich gratis aan als fietskoerier en namen zelfs aandelen in hun boekhandel. Wat verklaart die liefde tussen lezer en boekenwinkel? (...) De boekhandel is geen gewone retailer, blijkt ook uit een kleinschalig onderzoek van KVB Boekwerk uit 2019 onder ruim honderd eigenaren, klanten, voorbijgangers en winkeliers in de nabije omgeving.

+Read more...

(...) Ze denkt dat de actie ‘Steun je boekhandel’ in ieder geval het idee tussen ieders oren heeft geplant dat je ook online bij je lokale boekhandel kunt bestellen. ‘Dat moet toch een blijvend effect hebben.’ (...) lees verder

2021-03-04 | Petition Boekhandels zijn essentieel

Eerste concrete resultaat: Gesprek SPH

Beste collega’s, Allereerst heel hartelijk dank voor uw massale steun!! De voorzitter van de SPH, dhr. Stegeman, heeft mij inmiddels benaderd en uitgenodigd voor een gesprek.

+Read more...

Dit zal op korte termijn plaatsvinden. De petitie ageert overigens niet tegen een collectieve pensioenvoorziening, maar tegen paternalisme van SPH en een gebrek aan zeggenschap van de verplicht betalende deelnemers. Mijns inziens is het onbestaanbaar dat mijn geld verplicht in drank, drugs, casino’s en wapens is geïnvesteerd zonder dat ik dit wist. Het wordt tijd dat er een andere wind gaat waaien over die bureaus van de SPH in Zeist: wie betaalt, bepaalt. Dus geen cent meer in bovengenoemde sectoren & des te meer in groene energie, duurzaam opererende bedrijven, de nieuwe groene economie & maatschappelijk verantwoord ondernemen. De macht en kracht van kapitaal kan ook aangewend worden om zaken op deze planeet in de juiste richting te duwen. Als de SPH dit ter harte neemt & er ook zonder treuzelen naar handelt, dan ben ik er van overtuigd dat er meer dan voldoende draagvlak zal blijven bestaan voor dit goed renderende pensioenfonds. Tot het zo ver is, is uw steun cruciaal. We hebben nog veel meer ondertekenaars nodig om dit punt te maken: hoe groter deze beweging wordt, des te moeilijker we zijn te negeren of kleineren. Met collegiale groet,

Tibor Poelmann

Soestdijk in de Story met de Story van Soestdijk

Ook Story had oog voor dit nieuws.

Toekomstvisie beschikbaar

De werkgroep Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg heeft voor het parochiebestuur een alternatieve toekomstvisie uitgewerkt.

+Read more...

Deze hangt vanaf 5 maart 2021 aan www. rkbn.nl. Nu al aan te vragen via bureau@terebinth.nl.