You, the petitioner

Updates

Petities.nl vrijdagochtend 23 april onbereikbaar

We gaan de servers van Petities.nl op vrijdagochtend verhuizen!

Uitschakelen, afkoppelen, op reis, aansluiten, aanzetten en instellen.

Hou daar rekening mee met het aankondigen van acties. Petities ondertekenen is tijdens de verhuizing niet mogelijk.

U kunt ondertekenaars wijzen op dit elektronische agenda-item met daarin een herinnering een dag later terug te komen naar petities.nl.

Onze excuses voor het ongemak!

PERSBERICHT: KPN zegt sponsoring op, Petities.nl verhuist van XS4ALL naar Freedom Internet

De servers van Petities.nl verhuizen van XS4ALL naar Freedom Internet. De verhuizing is noodzakelijk na eenzijdige opzegging van het sponsorcontract met Petities.nl door KPN. Dit gebeurde toen een journalist wees op het XS4ALL-logo onder de petitie 'XS4ALL Moet Blijven'. Freedom Internet is de nieuwe internetprovider die ontstond vanuit deze petitie. Deze provider is opgericht naar aanleiding van de opheffing van XS4ALL door KPN. Veel medewerkers van XS4ALL zijn naar Freedom overgestapt.

Reinder Rustema, oprichter en eindredacteur van Petities.nl: 'XS4ALL was jarenlang onze sponsor. We deelden dezelfde waarden en opvattingen over burgerrechten, zoals het belang van actieve bescherming van privacy. Dit verdween echter als beleid met de nieuwe koers van KPN om XS4ALL op te heffen. Dat Freedom Internet bereid is samen met Procolix de hosting over te nemen is geweldig. We voelen ons daar erg bij thuis.'

De website Petities.nl is een project van de vereniging Open Domein, in 2001 opgericht om de publieke ruimte-gedachte van De Digitale Stad uit 1994 in stand te houden nadat de Stichting DDS als commerciële BV de digitale huizen, pleinen en het postkantoor beëindigde. Sindsdien zijn er ongeveer 6000 'bewoners' met een gratis mailbox in het project De echte Digitale Stad. Een deel heeft een homepage op deds.nl gebouwd (mirror). De vereniging financiert de servers met de contributie van ongeveer 100 leden, bandbreedte en energie worden gesponsord.

Fieldlab petitie Petities.nl kwam afgelopen maandag landelijk in het nieuws door een petitie tegen het 538-fieldlab-experiment. Deze petitie werd ruim 375.000 keren ondertekend en zorgde voor afgelasting van het evenement.

Petities die op de voor gebruikers gratis website Petities.nl worden geplaatst halen met grote regelmaat het landelijke nieuws. De site blijft onverminderd populair in het gebruik om maatschappelijke vraagstukken aan de kaak te stellen. Sinds 2005 zijn er ongeveer 20 miljoen ondertekeningen onder 20.000 petities gezet (bron en mirror).

Freedom Internet De directeur van Freedom Internet, Anco Scholte ter Horst, is blij met het vertrouwen dat Petities.nl aan Freedom geeft: 'Sinds oktober werken we samen met Procolix om kwalitatief hoogstaande hosting aan te bieden, met maximale aandacht voor veiligheid. De sponsoring van Petities.nl is voor ons niet meer dan logisch: de oorsprong van Freedom ligt in de petitie van XS4ALL Moet Blijven uit 2019, we delen de passie voor het strijden om digitale burgerrechten en het ondersteunen van maatschappelijke acties vanuit burgers.'

Ook Koen de Jonge van Procolix ziet de sponsoring als een logische stap: 'Procolix wilde Petities.nl 15 jaar geleden al sponsoren, maar het kwam er toen niet van. Nu valt alles op zijn plek. We zijn ook speciaal ingericht op klanten die met piekbelasting te maken hebben. We konden bij de Fieldlab-petitie zien dat dat soms noodzakelijk is. Op dat punt kunnen we Petities.nl ook de helpende hand bieden.'

De verhuizing van de servers vindt plaats op vrijdagochtend 23 april tussen 10:00 en 14:00 ongeveer. Gedurende de verhuizing is petities.nl tijdelijk niet bereikbaar.

Zie ook KPN zegt sponsoring Petities.nl op bij Emerce, 23 april 2021 - 07:49 en bij Dutch IT Channel Servers van Petities.nl verhuizen van XS4ALL naar Freedom Internet

2021-04-22

rectificatie

de juiste cijfers zijn: ongeveer 450 bewoners Abrona Sterrenberg en Philipdelphia zorg in totaal. ruim 300 bewoners AZC noodopvang Huis ter Heide 700 komende bewoners AZC Zeist

Totaal: Ongeveer 1450 kwetsbare bewoners op ongeveer 7000 inwoners Soesterberg.

+Read more...

Helaas kan ik de petitie niet meer aanpassen! Excuses voor het ongemak!

Raadscommissie RO: 09-02-2022 en Gemeenteraad van Amsterdam: 16-02-2022

Het College van B&W van Amsterdam poogt het bouwplan nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 door de Gemeenteraad van Amsterdam te krijgen. Het komt nu als onderwerp op de Raadsagenda!

Op woensdagmiddag 9 februari 2022 vergadert de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening (RO) over het ontwerp-Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B, de ontwerp-omgevingsvergunning, MER-notitie en ontwerpbesluit Geluid in de Commissiezaal (Willem Kraanzaal) in de Stopera vanaf 13.30 uur.

Op woensdag 16 februari 2022 en donderdag 17 februari 2022 vergadert de Gemeenteraad.

+Read more...

Dan komt Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B met de hieraan gekoppelde ontwerpbesluiten van B&W op de agenda van de Gemeenteraad, bij bespreking van de agendapunten uit de portefeuille Ruimtelijke Ordening (wethouder Marieke van Doorninck, GroenLinks): het College van B&W vraagt de Gemeenteraad Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B vast te stellen om zo dit bouwplan vergunbaar te maken. Stelt de raad Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B vast, dan kan enkel beroep op de Raad van State de bouw nog stoppen.

De Raadscommissie Wonen en Bouwen (WB) vergadert woensdagochtend 9 februari 2022, vanaf 09.00 uur, ook in de Commissiezaal (Willem Kraanzaal); voorafgaand aan de raadscommissie RO.

In de Gemeenteraad kunnen burgers niet inspreken, in de Raadscommissies WEL. Wilt u zich aanmelden als inspreker, moet u dit uiterlijk 48 uur vantevoren doen.

Op 25 januari a.s. houdt de gemeente Amsterdam een digitale informatieavond. Daarin wordt niet inhoudelijk over de plannen gesproken, maar alleen uitleg gegeven over de bestuurlijke stappen, die zijn gezet en de a.s. vergaderingen van de Raadscommissie RO en Gemeenteraad, die over de plannen gaan besluiten.

Aanmelding als belangstellende voor de digitale informatieavond op 25 januari 2022 kan tot maandag 24 januari 2022, 10.00 uur per email aan Karim Bouanane van de gemeente Amsterdam. Zie ook besluitvorming B&W dd 12 januari 2022:

https://www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/college/nieuws/nieuws-12-januari-2022/

Belofte voor kandidaat gemeenteraadsleden

DOE MEE: Nodig gemeenteraadsleden die aan de verkiezingen meedoen, uit om deze belofte te doen:

Hierbij beloof ik, als ik in de gemeenteraad of het college van B&W kom, dat ik niet alleen de belangen van mijn kiezers en mijn partij behartig, maar ook die van alle jongeren, kinderen en toekomstige generaties van mijn gemeente of stadsdeel. Ik ga mijn best doen dit met andere raadsleden in mijn gemeente op te pakken.

HELP ONS: Stuur je deze link aan de lokale politieke partijen in jouw gemeente: https://www.ministerievandetoekomst.nl/belofte/

.

Gedeputeerde wil door zonder maatregelen tegen extra verkeer!

Afgelopen week is in de Statencommissie vergadering gebleken dat de gedeputeerde door wil met de het Provinciaal InpassingsPlan N207 Zuid terwijl aan de voorwaarden om bv het extra verkeer te kunnen afhandelen, niet zijn voldaan. Dat betekent dat de tijdelijke maatregelen Hazerswoude-Dorp permanent dreigen te worden.

+Read more...

Dus 50% meer verkeer dan vandaag over de kruising. Het zelfde geldt voor Boskoop. 10% meer dan vandaag omdat een echte oplossing volgens de gedeputeerde te duur wordt en de provincie niet gaat betalen. Het Molenberaad zegt: eerst de knelpunten oplossen, dan pas denken aan een nieuwe weg. Besteedt het belastinggeld aan de goede dingen! Dus schuif het budget Verlengde Bentwoudlaan naar oplossingen Hazerswoude en Boskoop.

We zien dat onze beïnvloeding waarschijnlijk niet voldoende zal zijn de provincie op andere gedachten te brengen. De plannen van de provincie worden daarom ook juridisch onderzocht. Dat is een kostbare zaak. Er is door de verenigingen die het Molenberaad vormen de "stichting Het Kan Anders" opgericht om de fondsen werving voor de juridische ondersteuning te doen. Wij hebben naast uw morele ook uw financiële steun nodig. Dat kan via de website https://stichting-hetkananders.nl waar u via QR-codes kunt bijdragen of via overmaking op de rekening van "Stichting Het Kan Anders" NL03INGB0008252241. Op de website staat ook verdere informatie over de stichting zoals het Beleidsplan. De stichting heeft inmiddels van de belastingdienst de ANBI-status gekregen.

IJs van Ans blijft op haar plekje!

Beste Aanhangers van IJs van Ans,

Op 26 november 2021 heb ik de petitie met 1634 ondertekeningen afgesloten en verzonden naar de bezwarencommissie van de Gemeente Texel. Ans zelf heeft een verweerschrift geschreven en moest daarna afwachten. Op 19 januari 2022 hoorde ik dat Ans bericht heeft gehad van de Gemeente Texel: Ze mag haar standplaatsvergunning aan de Jan Aye weg behouden én het aangetekende bezwaar tegen deze standplaats is ongegrond verklaard.

+Read more...

Een geweldige uitkomst! Jullie ondertekening heeft absoluut bijgedragen aan het behouden van dit iconische plekje, ontzettend bedankt daarvoor!!

Vriendelijke groet, Esther van Zeijlen

Petitie Stop Smart City Apeldoorn is al meer dan 600 keer getekend!

Bedankt voor uw handtekening! Het is fijn om te zien dat onze petitie al meer dan 600 maal is ondertekend en daarmee op de agenda van het Apeldoornse presidium kan worden gezet. Hopelijk komt er nog veel meer aandacht voor dit onderwerp.

+Read more...

Dus verspreid de petitie zoveel mogelijk zodat wij als Apeldoornse bezorgde burgers daadwerkelijk gehoord worden en een stem krijgen in deze ontwikkelingen!

Gesprek met de Rector magnificus, vrijdag 21/1

Dit bericht stuurde ik:

Inzake ons gesprek op vrijdag 21 januari: Ik representeer ruim 23.000 ondertekenaars. Daarom zou ik graag zien dat het besprokene wordt genotuleerd. Na rijp beraad besloot ik alleen te komen. Ik zou graag de volgende onderwerpen bespreken:

 1. Het einde van de twijfel
  a. Wetenschap volgens Timmermans
  b. De namen in het korte stapeltje (Zie bijlage)

 2. Stoppen met stoken
  a. Na 25 jaar groen ploeteren pas 5% groen
  b. Focus op kernenergie: 100% doelmatig

 3. Politisering van de TU
  a. Klimaatonderwerpen Delft Integraal-4
  b. Gebrek aan overzicht Prof. Blok
  c. Het gevolg van politisering en settled science

Uiteraard zal ik hier de uitkomst van het gesprek melden..

Gezocht! Handtekening-verzamelaars

Wie wil met een lijstje langs de deur voor handtekeningen te verzamelen. Voor de zienswijze MOETEN er naam, adres en handtekeningen bijgevoegd worden.

+Read more...

De petitie is daarvoor niet genoeg. Graag deze lijst (pdf) uitprinten en laten tekenen.

Daarom heb ik uw hulp heel hard nodig;

Ik heb 27 gebiedjes, die kan ik onmogelijk met 1 of 2 man allemaal belopen vóór 30 januari. Graag mail met nummer naar gftdeurne@gmail.com, de cursieve straten worden al belopen!

1 Zeilbergsestraat, Arenbroek, Berkmortel, Pijnacker (1,2 km)

2 Peelklamp, Duiker, Hagelkruisweg,Parallelweg(1.6 km)

3 Donge, Reusel (0.8 km)

4 Maassingel vanaf de Donge (1 km)

5 Zijpe, Botlek, Eendracht (1,1)

6 Deltasingel ( 0.9)

7 Weerijs (0,8km)

8 Beerse, Dommel (0,9km)

9 Schelde (0,7 km)

10 Dieze, Gender, Leigraaf (1,0 km)

11 Amstel (0,8 km)

12 Zaan , Spaarne, Vecht (1,3 km) Rijn, Eems, Hunze Hoendiep,

13 Oude Liesselseweg , Wiegershof, Peppel (1,5 km)

14 Derpsestraat, Het Derp, Oranjestraat (1,0 km)

15 Julianastraat, Nassauplein, Prinsenhof, Romeinstraat (1,8 km)

16 Tramstraat, Wilhelminahof (0,9 km)

17 Emmalaan, Stationslaan, Spoorlaan ( 1 km)

18 Leembaan ( 1 km)

19 Jan van Goyen, Ad van Ostadestraat, Paulus Potterstraat (1,3 km)

20 Rogier vd Weijden, Jeroen Bosch , Dirk Boutsstraat (0,7 km)

21 Rembrandt van rijn, Govert, Vincent v Gogh, Jozef Israelstraat (1,4 km)

22 st Jozefstraat, Jan van Eijk, Paul Rubensstraat, ( 0,9km)

23 Ferdinand Bol, Frans Hals, Jan Vermeer (1,1 km)

24 Beukenstraat, Wilgenhof (1,5 km)

25 Potbosstraat, Ouwerlingstraat (0,7 km)

26 Keltenstraat, Esdoornstraat ( 1 km)

27 Berkenstraat, St Jozefplein, Eikelstraat (1 km)