U, de petitionaris

Nieuws

Overzicht van instrumenten voor betrokkenheid voor gemeenten

Gemeenten die burgers via internet willen betrekken bij de lokale democratie en het bestuur hebben allerlei instrumenten om uit te kiezen.

Een overzicht is samengesteld door Movisie in een PDF van 44 pagina's. Petities.nl wordt besproken als 1 van de 21 instrumenten, waarvan een deel met praktijkvoorbeelden.

Instrumenten die goed zijn te combineren met Petities.nl:

Wij faciliteren geen online-discussie op Petities.nl en raden af om daar een platform voor te bieden. Een speciaal platform bieden als overheid is problematisch weten wij. Burgers verbinden met de gekozen volksvertegenwoordigers - online verbinden met offline - is de uitdaging en onze opgave sinds 2005.

06-06-2018

Open en verhard

De Jagersboschlaan wordt opengesteld voor gemotoriseerd verkeer en wordt verhard.

Bron: Beroepschriften gemeente Vught

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Zoals de meesten van jullie al hebben gemerkt: de gemeente is helaas gestart met de verharding van de Jagersboschlaan. Ondanks recent nog de vondst van een dassenburcht, de bewezen aanwezigheid van beschermde dieren en ondanks de enorme hoeveelheid protesten die vanuit de bevolking van Vught zijn gerezen.

+Lees meer...

De acties zoals de stille tocht, de petities, de talloze keren dat de SP voor de Werkgroep Jagersboschlaan in de gemeenteraad aandacht vroeg voor de situatie daarbij op den duur gesteund door de twee andere oppositiepartijen CDA en D66 - dat alles heeft het college er niet toe gebracht om terug te keren op hun standpunt ten aanzien van de Jagersboschlaan en niet te vergeten - ook niet ten aanzien van de N65. Ook de opmerking van de rechter niet, dat het hier niet gaat om een wettelijk geldig besluit (het college mag dit doen) maar om een politiek besluit (het college wil dit doen). Dit college dat er bij de omwonenden op aandrong om naar de rechter te gaan, gebruikte die rechtsgang dus om hun eigen politieke keuzes te verdedigen. Bij gebrek aan argumenten?

Dit college koos ervoor om de Jagersboschlaan open te stellen voor verkeer en daarom te verharden. Alle argumentatie daarvoor hebben we weerlegd in de diverse debatten en in brieven aan het college. Twee argumenten springen er steeds uit:

  • Dit college wil spreiding van verkeer: een gelegenheidsargument. Tot het moment van de protesten tegen de verharding van de Jagersboschlaan, werd het verkeer juist zoveel mogelijk geleid naar en via de ringweg, die aan die kant van Vught start bij de Vijverbosweg en eindigt bij de Glorieuxlaan.

  • Dit college wil het Maurickcollege en Regina Coelie bereikbaar houden voor de hulpdiensten via de N65; dat zou verminderen met het wegvallen van de aansluiting Martinilaan/N65: wederom een gelegenheidsargument. De hulpdiensten hebben hier niet om gevraagd en maken geen gebruik van de N65. Zij gaan Vught in via de Taalstraat of via de Loonsebaan. Die routes zijn het veiligst en snel.

Waarom dan wel verhard en opengesteld? Waarschijnlijk omdat er andere, onuitgesproken redenen spelen. Er liggen bijvoorbeeld vier stukken grond met een bouwtitel aan de Jagersboschlaan, of hoe zit het met de nog te bouwen wijk in het Theresiapark? Vragen hierover worden onduidelijk beantwoord. Er wordt geen open kaart gespeeld. De SP moest ook even de teleurstelling wegslikken toen een paar weken geleden de uitspraak van de rechter bekend werd. Maar we zijn er nog niet klaar mee. We gaan nog steeds door. De verharding is inmiddels een feit – al zouden we die weer ongedaan kunnen maken. De openstelling moet nog volgen maar ook die kan ongedaan gemaakt worden zodat de rust in dit hele kleine maar o zo mooie, stukje Vught terugkeert.

Maar dat kan alleen als dit college gestopt wordt. Dat kan dus alleen als er andere partijen in het college komen. Misschien toch handig om daar even bij stil te staan als u volgende week gaat stemmen.

Hartelijke groet,

Suzanne van Wiggen en Nelly Theunissen

Open en verhard

De Jagersboschlaan wordt opengesteld voor gemotoriseerd verkeer en wordt verhard.

Bron: Beroepschriften gemeente Vught

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Zoals de meesten van jullie al hebben gemerkt: de gemeente is helaas gestart met de verharding van de Jagersboschlaan. Ondanks recent nog de vondst van een dassenburcht, de bewezen aanwezigheid van beschermde dieren en ondanks de enorme hoeveelheid protesten die vanuit de bevolking van Vught zijn gerezen.

+Lees meer...

De acties zoals de stille tocht, de petities, de talloze keren dat de SP voor de Werkgroep Jagersboschlaan in de gemeenteraad aandacht vroeg voor de situatie daarbij op den duur gesteund door de twee andere oppositiepartijen CDA en D66 - dat alles heeft het college er niet toe gebracht om terug te keren op hun standpunt ten aanzien van de Jagersboschlaan en niet te vergeten - ook niet ten aanzien van de N65. Ook de opmerking van de rechter niet, dat het hier niet gaat om een wettelijk geldig besluit (het college mag dit doen) maar om een politiek besluit (het college wil dit doen). Dit college dat er bij de omwonenden op aandrong om naar de rechter te gaan, gebruikte die rechtsgang dus om hun eigen politieke keuzes te verdedigen. Bij gebrek aan argumenten?

Dit college koos ervoor om de Jagersboschlaan open te stellen voor verkeer en daarom te verharden. Alle argumentatie daarvoor hebben we weerlegd in de diverse debatten en in brieven aan het college. Twee argumenten springen er steeds uit:

  • Dit college wil spreiding van verkeer: een gelegenheidsargument. Tot het moment van de protesten tegen de verharding van de Jagersboschlaan, werd het verkeer juist zoveel mogelijk geleid naar en via de ringweg, die aan die kant van Vught start bij de Vijverbosweg en eindigt bij de Glorieuxlaan.

  • Dit college wil het Maurickcollege en Regina Coelie bereikbaar houden voor de hulpdiensten via de N65; dat zou verminderen met het wegvallen van de aansluiting Martinilaan/N65: wederom een gelegenheidsargument. De hulpdiensten hebben hier niet om gevraagd en maken geen gebruik van de N65. Zij gaan Vught in via de Taalstraat of via de Loonsebaan. Die routes zijn het veiligst en snel.

Waarom dan wel verhard en opengesteld? Waarschijnlijk omdat er andere, onuitgesproken redenen spelen. Er liggen bijvoorbeeld vier stukken grond met een bouwtitel aan de Jagersboschlaan, of hoe zit het met de nog te bouwen wijk in het Theresiapark? Vragen hierover worden onduidelijk beantwoord. Er wordt geen open kaart gespeeld. De SP moest ook even de teleurstelling wegslikken toen een paar weken geleden de uitspraak van de rechter bekend werd. Maar we zijn er nog niet klaar mee. We gaan nog steeds door. De verharding is inmiddels een feit – al zouden we die weer ongedaan kunnen maken. De openstelling moet nog volgen maar ook die kan ongedaan gemaakt worden zodat de rust in dit hele kleine maar o zo mooie, stukje Vught terugkeert.

Maar dat kan alleen als dit college gestopt wordt. Dat kan dus alleen als er andere partijen in het college komen. Misschien toch handig om daar even bij stil te staan als u volgende week gaat stemmen.

Hartelijke groet,

Suzanne van Wiggen en Nelly Theunissen

18-11-2020 | Petitie Wij willen die Vent Weg

volg het LIVE vanavond 17-11-2020

om zoveel mogelijk kans te maken moeten we voor 10 dec 2020 (al best snel dus) onze zienswijze aanbieden bij Gemeente Rotterdam.

Om een beter beeld te krijgen van de impact volg het vanavond live en zie hoe groot het echt gaat worden.

https://play.quickchannel.com/play/1sgtcd.

Al 24 mensen hebben ondertekend.

24 personen hebben het op dit .oment ondertekend op naar nog heel verdeel meer. Gaan we de eers t e 100 redden vanavond??? .

bijwonen raadsvergadering Gemeente Haarlem en indienen motie

De Gemeente Haarlem blijft vooralsnog stil - geen reacties van de gemeente zelf of van de individueel aangeschreven wethouders.

Als er vrijdag 20 november nog steeds geen enkele reactie is ontvangen, wordt de volgende stap het bijwonen van een raadsvergadering van de Gemeente Haarlem en indienen van een motie. Ivm COVID-19 moet ik even nagaan of deze vergaderingen "fysiek" bijgewoond kunnen worden of dat dit online gaat via hun website of tooling zoals Skype of Teams.

Als buren me hierin willen vergezellen, zijn die natuurlijk van harte welkom! Ik denk ook dat een hogere opkomst meer indruk maakt.

+Lees meer...

De eerstvolgende raadsvergadering is dan don 26 november. Dit valt voor de deadline van deze petitie dus misschien is een latere vergadering beter, zodat we de getekende petitie kunnen overhandigen (een alternatief is natuurlijk de petitie eerder te sluiten).

Mocht je je hierbij willen aansluiten, stuur dan even een e-mail naar yoeniversal@yahoo.com. We kunnen dan even afstemmen over de exacte datum en een plan van aanpak opstellen.

Informatie over de raadsvergaderingen kun je vinden op https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen

Tot slot: buurtkinderen hebben gemeld dat ze ratten over straten hebben zien lopen. Ouders, waarschuw kinderen om niet bij dit ongedierte in de buurt te komen (ratten kunnen aanvallen en bijten!) en meldt dit bij de gemeente! Als je zelf ratten hebt waargenomen (op privé- of openbaar terrein) dit graag ook melden bij de gemeente! Meer meldingen van buurtbewoners, zullen de druk op de gemeente opvoeren!

Je kan de gemeente bereiken via tel. 14023 \ internet www.haarlem.nl \ e-mail antwoord@haarlem.nl

Direct naar de video?

De link in 'Borrebos in beeld' werkt niet. Om de video te bekijken 'plakt' u de YouTube-link in uw browser.

+Lees meer...

Ondertussen stijgt het aantal ondertekenaars gestaag. Dank voor uw steun!

Hartelijk dank! Ruim 1800 handtekeningen!

Onze dank is groot! In enkele weken tijd verzamelden we ruim 1800 handtekeningen, hier op petities.nl én handgeschreven bij de bussen bij de Vennenhof en de Boerderijwinkel.

Morgenmiddag worden de handtekeningen overhandigd aan burgemeester Han Looijen van gemeente Sint-Michielsgestel. Donderdag 19 november wordt er in de gemeenteraadsvergadering aandacht besteed aan de petitie en de ingediende vragen door Dorpsgoed.

We houden jullie op de hoogte van de uitkomsten! Kijk ook op Facebook: Geen verslaafdeopvang in de Dungense Polder voor de laatste informatie.

Nogmaals dank voor jullie ondertekening en het delen van de petitie!.

Bij het ondertekenen

Graag leeftijd van (kind) kinderen noteren. Eventueel ideeën zijn daar ook welkom..