U, de petitionaris

Nieuws

Overzicht van instrumenten voor betrokkenheid voor gemeenten

Gemeenten die burgers via internet willen betrekken bij de lokale democratie en het bestuur hebben allerlei instrumenten om uit te kiezen.

Een overzicht is samengesteld door Movisie in een PDF van 44 pagina's. Petities.nl wordt besproken als 1 van de 21 instrumenten, waarvan een deel met praktijkvoorbeelden.

Instrumenten die goed zijn te combineren met Petities.nl:

Wij faciliteren geen online-discussie op Petities.nl en raden af om daar een platform voor te bieden. Een speciaal platform bieden als overheid is problematisch weten wij. Burgers verbinden met de gekozen volksvertegenwoordigers - online verbinden met offline - is de uitdaging en onze opgave sinds 2005.

06-06-2018

Petitie in de media

Deze petitie is ontdekt door de reguliere media. Er zijn inmiddels artikelen verschenen bij onder meer AT5, RTVA en 't Amstelveentje.

+Lees meer...

De Gemeente Amstelveen heeft inmiddels met een persbericht gereageerd op de berichten. Last but not least besteedt de stichting Vrienden van het Amsterdamse Bos aandacht aan deze petitie.

Alleen huurders de Componist

Let op: Deze petitie/handtekeningenlijst is alleen bedoeld voor huurders van het complex de Componist in Den Haag. Onderteken dus niet als u daar niet woont, het zou onze petitie ongeldig maken.

+Lees meer...

Dank U.

We hebben jou nodig : breng onze petitie naar de basis van de politieke partijen

We gaan onze petitie aanbieden aan de 2e Kamer met de vraag om haar in het verkiezingsprogramma op te nemen, maar willen haar ook aan de basis van de politieke partijen bekend maken. Hoe dan? Ben je  toevallig lid van een politieke partij, of heb je een vrien(din) of een kennis daar, dien daar dan samen met een groepjegelijkgestemden een motie in met als doel "preventie als basis van onze zorg en minder marktwerking in onze zorg" in het verkiezingsprogramma op te nemen.

hartelijke groeten, Paul Jonas..

Gebruikers van het theater aan het woord: AMVZ

De AMVZ (Algemene Muziekvereniging Zeewolde) maakt 2-3 keer per jaar gebruik van de Lux voor concerten van het fanfareorkest, waaronder de jaarlijkse Koningsproms op de avond voor Koningsdag.

De faciliteiten in de theaterzaal zijn prettig voor ons orkest en het zou voor ons erg jammer zijn, als de Lux gesloopt zou worden.

+Lees meer...

Er zijn namelijk weinig plekken in Zeewolde waar dergelijke concerten passend zijn.

Voor ons is de Lux hét podium van Zeewolde!

Bart Vrieling Voorzitter AMVZ

09-06-2020 | Petitie Stop plan De Aanloop Zeewolde

Goed nieuws

Het kabinet heeft toch besloten om de Casino's eerder de deuren te mogen openen. Op 1 juli zijn de gasten weer welkom in de Casino's mits het allemaal goed gaat vanaf 1 juni met het openen van de deuren van de horeca branche.

+Lees meer...

De afspraken die gemaakt zijn om dit allemaal mogelijk te maken krijgen de bezoekers van de Casino medewerkers de aangepaste instucsies zowel mondeling als schriftelijk medegedeeld. Heel veel succes in uw favoriete casino. Allemaal nog bedankt voor uw medewerking om dit succes met zn allen gerealiseerd te mogen hebben.

09-06-2020 | Petitie Open de casino's op 1juni 2020

Update invoering spoedwet, in werking treding waarschijnlijk per 01-07-2020!

Beste Nederlandse medeburgers,

Hoewel het momenteel in de media redelijk stil is omtrent de implantatie van de spoedwet en hoe dit voorstel er uit zal zien kwam RTL een paar dagen geleden met een kleine update hieromtrent, graag verwijs ik u naar: een link.

RTL zou hierbij een eerste versie van de voorgestelde spoedwet in handen hebben gekregen en licht een aantal van de in deze (in de eerste versie) opgenomen punten uit. In het eerste voorstel zou volgens RTL in ieder geval zijn opgenomen dat er straks (vanaf 1 juli 2020) een wettelijke verplichting (dus met juridische grondslag) geldt met betrekking tot de 1,5 meter afstandsmaatschappij en de verplichting om (in bepaalde situaties) mondkapjes te dragen.

+Lees meer...

Burgers die hier geen gehoor aan geven (om wat voor reden dan ook) kunnen beboet maar ook op andere manieren juridisch vervolgd worden!

Helaas maakt RTL geen melding van andere beperkingen die de minister straks eenzijdig kan opleggen aan de gehele Nederlandse bevolking. Er wordt alleen melding gemaakt over hoe er juridische basis wordt gecreëerd voor het “nieuwe (ab)normaal”. In welke mate de spoedwet voorziet om andere grondwettelijke en fundamentele mensenrechten af te pakken, in te perken, of op te schorten van de Nederlandse burgers wordt verder niet vermeld.

Vergeet niet, als deze spoedwet eenmaal door de Tweede en Eerste kamer is geloodst dan bepaalt één (niet democratisch gekozen) minister wanneer deze wet in werking zal treden, hier hebben onze democratisch gekozen volksvertegenwoordigers verder geen invloed meer op!

De “versoepeling” voelt momenteel voor de meeste van ons waarschijnlijk als een enorme verlichting, vergeet echter niet dat de overheid eenzijdig uw vrijheden heeft ingeperkt en/of afgepakt! Uw naasten niet meer kunnen zien, geen zeggenschap meer hebben wat u doet in uw eigen huis, uw vrijheid van meningsuiting, dit is zijn essentiële mensenrechten die ons eenzijdig zijn afgepakt. Hier mag nooit een (grond)wettelijke grondslag voor worden gecreëerd, dit heeft niets meer met democratie te maken maar is een ultiem machtsmiddel om je wil op te dringen aan de gehele Nederlandse bevolking!

Vooralsnog lijkt het er op dat de spoedwet per 1 juli 2020 in werking moet gaan treden (deze spoedwet wordt dus direct in werking gesteld), laten wij er met zijn alle voor zorgen dat wij als Nederlandse burgers ons verzetten tegen deze vorm van oppressie.

Tot slot maak ik jullie graag nog attent op iets anders waar ik vorige week bij toeval tegenaan liep maar waar ik in de (alternatieve) media eigenlijk nog niets over heb vernomen. Het gaat om de verankering in de Nederlandse grondwet van Nederland als lid van de Europese Unie. Graag verwijs ik u naar: een link. Ongeacht de persoonlijke visie of Nederland onderdeel van de Europese Unie uit moet blijven maken is dit iets dat democratisch besloten moet worden in mijn optiek. Dit lijkt mij een specifiek standpunt binnen een democratie waar de bevolking zich (middels een bindend referendum) over moet kunnen uitspreken! Deze grondwetswijziging middels politieke Europese achterkamertjes doorvoeren zonder dat de Nederlandse bevolking hier invloed op kan uitoefenen getuigd niet van enig vertrouwen in de bevolking of van het leven in een democratie. Daarnaast dient een dergelijke grondwetswijziging geen enkel democratisch nut maar alleen een politieke agenda.

Als dergelijke voorstellen niet aanhankelijk worden gemaakt bij het grote publiek is de kans groot ruchtbaarheid op de achtergrond gewoon wordt doorgevoerd. Mocht u het hier mee eens zijn dan is ook het verzoek om anderen om u heen hierover te informeren, persoonlijk waardeer ik dit in ieder geval in enorm en ben ik een groots voorstander van transparante communicatie richting de Nederlandse bevolking vanuit onze bestuursorganen.

Misschien binnenkort ook maar een petitie beginnen tegen de grondwetswijziging inzake de verankering van Nederland als lid van de Europese Unie. Ik houd de reacties op deze petitie op de Facebookpagina van petities.nl in de gaten en hoor graag ook jullie mening hierover. Daarnaast mag je me ook altijd via Facebook persoonlijk een berichtje sturen. Ik pretendeer niet dat ik alle wijsheid in pacht heb maar constateer wel veel zaken die nu momenteel gaande zijn en die naar mijn persoonlijke mening enge taferelen aan nemen, ik ga hierover graag met eenieder die daar behoefte aan heeft de discussie aan :)

Stukje tekst wordt toch altijd langer dan je in beginsel verwacht ;)

Nogmaals hartelijk dank voor jullie steun en samen staan we sterk!

Wethouder Gordon bagatelliseert impact

In plaats van te luisteren naar de burger, bagatelliseert verantwoordelijk wethouder Floor Gordon (Amstelveen, D66) vandaag de kritiek op het Bosplan.

Op de website van de gemeente laat zij een bericht plaatsen met de strekking 'Meer ruimte voor de natuur'. Onzin in onze optiek, de natuur heeft al volop de ruimte in het bos.

+Lees meer...

Ook zegt zij dat deze petitie 'ten onrechte' aangeeft dat de gemeenten het bos willen scheiden naar de verschillende gebruikersgroepen, terwijl dat duidelijk te lezen is in het Bosplan 2020-2030. Zie het plan zelf.

Overigens heeft de wethouder tot op heden op geen enkele wijze contact gezocht met de initiatiefnemers van deze petitie.

Veel ongeruste burgers hebben gelukkig wél contact met ons opgenomen, zodat we inmiddels beschikken over een heus actiecomité. Blijf de petitie aub delen met uw (al dan niet virtuele) vrienden!