U, de petitionaris

Nieuws

Overzicht van instrumenten voor betrokkenheid voor gemeenten

Gemeenten die burgers via internet willen betrekken bij de lokale democratie en het bestuur hebben allerlei instrumenten om uit te kiezen.

Een overzicht is samengesteld door Movisie in een PDF van 44 pagina's. Petities.nl wordt besproken als 1 van de 21 instrumenten, waarvan een deel met praktijkvoorbeelden.

Instrumenten die goed zijn te combineren met Petities.nl:

Wij faciliteren geen online-discussie op Petities.nl en raden af om daar een platform voor te bieden. Een speciaal platform bieden als overheid is problematisch weten wij. Burgers verbinden met de gekozen volksvertegenwoordigers - online verbinden met offline - is de uitdaging en onze opgave sinds 2005.

06-06-2018

Steunmaatregelen en veranderingen in de wereld

Zoals u weet zijn er gisteren verschillende steunmaatregelen door het kabinet aangekondigd. Veel van de 'drivers' achter deze petitie zijn hierin in meer of mindere mate vertegenwoordigd.

+Lees meer...

De belangrijkste boodschap van deze petitie hoorde ik gelukkig wel terugkomen; Voor elke Nederlander zal er gezorgd worden en altijd geprobeerd worden een inkomen te behouden.

Ik heb getwijfeld om deze petitie nu te sluiten maar heb besloten dat niet te doen vanwege twee redenen:

  1. Ik heb nog geen sluitende maatregelen gevonden zien worden voor werknemers met een 0-urencontract; studenten; seizoenswerkers etc. Krijgen ook zij een inkomensgarantie van de overheid?

  2. Een uitdraai van alle personen die deze petitie hebben getekend zal uiteindelijk overlegd worden naar de betrokken ministeries als blijk van waardering voor de genomen maatregelen en uitgezette acties.

Tegelijkertijd denk ik eraan een nieuwe actie te starten om een 'applausmoment' voor de bestuurders van ons land te organiseren. Naast medewerkers van de zorg, transport, IT en nog vele andere sectoren zien we dat Nederland - ook in deze nare en onzekere tijd - goed bestuurd wordt en blijft worden.

Dank voor uw inzet.

de Zakengids: Deze plaats is echt ook niet geschikt

Schooldirecteur: corona biedt kans op experiment met examens

Het idee om dit jaar een alternatief voor de examens aan te bieden, werd al eerder geopperd door Hans Wildeboer, voorzitter van het college van bestuur van het Bornego College in Friesland. Hij schreef een opinie-artikel voor de Leeuwarder Courant.

De brief van de minister over de examens

Minister Slob schreef 17 maart een brief aan de Tweede Kamer met zijn voorstel over de organisatie van de examens in 2020.

Twee zaken zijn onduidelijk in deze brief. In de eerste plaats dat 'deelname aan de onderwijs- en examenactiviteiten op school niet verplicht [is]'.

+Lees meer...

Tegelijk vindt Slob dat 'als er geen gezondheidsklachten zijn', van leerlingen verwacht wordt dat ze deelnemen aan examens.

In de tweede plaats dat 'scholen zich aan de voorschriften van het RIVM' moeten houden. Die zijn duidelijk: blijf thuis, vermijd contact, vermijd grote groepen. Dat verhoudt zich slecht met grootschalige examenactiviteiten.

Door examens gewoon door te laten gaan, zadelt minister Slob schoolbesturen en leraren op met een verantwoordelijkheid voor de gezondheid van leraren, leerlingen en de samenleving als geheel. Dat is onterecht, zeer risicovol, en bovendien onnodig.

Door de examens niet door te laten gaan, maar leerlingen voor dit jaar een overgangsbewijs te geven, worden deze risico's voorkomen. Het scheelt bovendien heel veel regelwerk. Die tijd kan gestoken worden in het daadwerkelijk lesgeven. Die tijd is hard nodig, omdat leraren en leerlingen nog volop aan het experimenteren zijn met onderwijs op afstand.

Update met notulen van de laatste vergadering met de gemeente op 8 januari

Beste allemaal,

Wij hebben de aangepaste notulen ontvangen en de notulen van de laatste vergadering op 8 januari (zie onderstaande links). Er is op dit moment geen ander nieuws dan wat er op die avond is besproken: er zou nog een haalbaarheidsonderzoek lopen naar de kade van de speeltuin.

+Lees meer...

En we worden op de hoogte gebracht zodra de gemeente een beslissing heeft genomen en er weer een voorlichtingsavond zal plaatsvinden.

mvg Buurtcomité 'Red de Geuzenkade'

Beantwoording vragen bewoners Geuzenkade

Verzoek bewoners om tekstwijzigingen verslag bewonersavond Geuzenkade incl. reactie

Verslag bewonersavond tijdelijke wissellocatie voor woonboten

Aangevuld verslag bewonersavond tijdelijke wissellocatie Geuzenkade

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Rijksoverheid.nl 17 maart 2020: "Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.

+Lees meer...

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage."

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

REACTIE PETITIONARIS

Of deze petitie invloed gehad heeft op het besluit om ook de zzp-er niet in de financiële kou te laten staan weet ik niet. Wat ik wel weet is dat het héél belangrijk is om je te laten horen als een minister dergelijke uitspraken doet en dat hebben we als 179.000 zzp-ers zeker gedaan. Bij deze wil ik iedereen bedanken voor het tekenen en de zzp-ers heel veel succes wensen in de toekomst. Blijf in mogelijkheden denken en niet in beperkingen, gebruik je creatieve ondernemersgeest voor nieuwe kansen die straks gaan komen als het Corona-spook verdwenen is. Gebruik deze tijd nuttig, niet alleen op zakelijk maar ook op persoonlijk gebied. Help je naasten daar waar mogelijk, die karmapunten worden later uitbetaald.

Met vriendelijke groet,

Ronald Klootwijk

Update

Alles gaat snel, heel snel. Het belangrijkste is: een humane oplossing voor hen die als vluchtelingen Nederland binnenkomen of aan de Nederlandse grens verschijnen.

+Lees meer...

Vluchtelingen wegsturen in Ter Apel is geen oplossing, en verergert risico's alleen maar. We moeten nu creatief denken, bijv. door de vluchtelingen in de (inmiddels lege) hotels op te vangen.

Een oplossing met menswaardigheid is natuurlijk essentieel.

Hogeschool Rotterdam schrapt als eerste het BSA

De hogeschool van rotterdam heeft als eerste het BSA geschrapt en zal dus niet nodig zijn om over te kunnen naar het 2e jaar.