You, the petitioner

Updates

Oproep om erkenning, gecoördineerd onderzoek en behandeling langdurige covid

De petitionaris van de petitie Oproep om erkenning, gecoördineerd onderzoek en behandeling langdurige covid vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Uit onderzoek blijkt dat ruim 10% van alle mensen die een COVID-19 besmetting oplopen hier langdurige klachten aan overhouden. Dit met vaak invaliderende, levensontwrichtende gevolgen voor hun werkzame, sociale en voorheen sportieve leven. Graag vragen wij jouw steun. Met jou bedoelen wij de PASC patient, hun naasten (vrienden, familie en collegae) en verder iedereen die dit initiatief een warm hart toedraagt.

PASC staat voor 'post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection'. Symptomen behelzen o.a. extreme vermoeidheid, geheugen- en concentratieproblemen, kortademigheid, spier- en gewrichtspijnen, druk op de borst, hoofdpijnen, maag- en darmproblemen, hartkloppingen en slapeloosheid. Geschat wordt dat er momenteel zo'n 100.000 PASC patiënten in Nederland zijn.

In de VS maakt het NIH (the National Institutes of Health) de komende 4 jaar 1,1 miljard dollar vrij voor onderzoek naar PASC. In het VK investeert NICE (the National Institute for Health and Care Excellence) in de opzet van 81 klinieken speciaal voor PASC-patiënten plus onderzoek met een budget van 18,5 miljoen pond.

Teken jij ook, zodat we een duidelijk signaal kunnen geven met het verzoek om meer erkenning, gecoördineerd onderzoek en een betere behandeling van PASC?"

langdurigecovid.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2021-03-29

Lege prikstraten ... Dat is niet nodig, er zijn duizenden mensen die direct willen komen!

Weer een bericht over lege prikstraten.

"De miljoen Nederlanders tussen de 18 en 60 jaar met een medische indicatie zouden op advies van de Gezondheidsraad tegelijk met de groep 50 tot 59-jarigen gevaccineerd worden.

+Read more...

Dit omdat beide groepen volgens de Gezondheidsraad een vergelijkbaar risico lopen op ernstige gezondheidsschade door COVID-19. Iedereen van 18 tot 60 jaar met een medische indicatie gaat dus niet tegelijk maar net vóór de groep 50 tot 59-jarigen zonder medisch risico."

De groep 1956-1960 wordt dubbel overgeslagen voor zover dat kan. Zo zijn er mensen met medische indicatie die nu of wachten op AstraZeneca of dat inmiddels geweigerd hebben die niet gevaccineerd gaan worden. Die groep heeft dus al medische problemen en wil niet gevaccineerd worden met een vaccin dat bijwerkingen heeft en vanwege die bijwerkingen niet aan mensen boven de 65 en onder de 60 gegeven wordt. De groep wordt ook nog eens overgeslagen als ze geen medische redenen hadden, dan zouden ze nu aan de beurt geweest zijn.

We blijven ons erover verbazen. Wie verzint dit? Zijn we in een boek van Kafka beland?

We hebben de eerste mijlpaal van 10.000 handtekeningen gepasseerd !

Yes !! We zijn de eerste mijlpaal van 10.000 handtekeningen gepasseerd ! Op naar de volgende 10.000 ! Ik wil iedereen vragen de petitie niet alleen te tekenen, maar ook te delen met iederen op je social-media ! ALVAST BEDANKT IEDEREEN !!!!!! .

Naast benzeen overschrijding van PAK's met 4000%!

Op 30 april 2021 verspreidde de gemeente Den Bosch een bewonersbrief over deze kwestie. In de brief probeert zij bewoners gerust te stellen over de huidige situatie met de Asfaltcentrale.

+Read more...

Ook wordt in deze brief verwezen naar de tijdelijke website waar stukken rondom dit dossier openbaar worden gemaakt: https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/tijdelijke-paginas/asfaltcentrale

Op deze website staan ook meetrapporten van verschillende metingen de afgelopen periode. Op 19 Oktober 2020 zijn er metingen gedaan bij de Asfaltcentrale. Daaruit is gebleken dat er niet alleen tot 400% teveel kankerverwekkend benzeen wordt uitgestoten, maar ook tot ruim 4000% teveel PAK’s. PAK’s is een verzamelnaam van vluchtige stoffen die kankerverwekkend zijn.

Van benzeen is onomstreden bewezen dat dit kankerverwekkend is, de Europese norm van benzeen uitstoot is maximaal 1 mg/m3. Tijdens metingen stootte de asfaltcentrale boven de 4 mg/m3 uit, dit is een overschrijding van meer dan 400%. Een overschrijding van de uitstoot van benzeen door de asfaltcentrale vond ook al plaats in 2018 tijdens een gevalideerde meting.

De uitstoot van PAK’s is echter verder boven de norm. Bij de metingen is meer dan 4000%, inderdaad vierduizend procent, teveel uitstoot gemeten. PAK’s is een verzamelnaam van vluchtige stoffen die kankerverwekkend kunnen zijn. Tijdens metingen is naftaleen de specifieke PAK die veruit het meeste aanwezig is, naftaleen veroorzaakt de typische asfaltgeur. Dit is niet toevallig want naftaleen is in feite opgebouwd uit twee delen benzeen.

Tijdens metingen is 2,2 mg/m3 aan PAK’s gemeten, terwijl de limiet volgens het RIVM hiervoor 0,05 mg/m3 is, een overschrijding van meer dan 4000%. Van naftaleen is bewezen dat het zeer schadelijk is voor de gezondheid, het veroorzaakt kanker, genetische afwijkingen, bloedaandoeningen, met een grotere kans bij kinderen. Zeer kleine hoeveelheden kunnen al leiden tot vermoeidheid, misselijkheid, rusteloosheid, brandende ogen en geïrriteerde luchtwegen etc.

Het gevalideerde officiële meetrapport uit 2020 dat door de gemeente begin mei 2021 is vrijgegeven, was al sinds begin februari 2021 in het bezit van de gemeente dan wel asfaltcentrale.

Wij vinden het schokkend dat de gemeente onze klachten bagatelliseert! Nu we weten dat deze overschrijding op PAK's zo hoog is, vinden wij de noodzaak tot ingrijpen vanuit de gemeente alleen maar groter worden. Steun ons daarom en teken de petitie!

Shoarma 4 forever!

spelfout.com.

Jeff Bazo

Jeff Bazos is de neef van Jeff Bezos (geen idee hoe je achternaam verandert maar oke) en hij stinkt.

2021-05-10 | Petition Jeff Bezos moet dokken

Gemeenteraad van Duiven gaat op 1 juni de Biezenkampen in de raad behandelen.

Door deze verschuiving is de petitie duur verkort van 1 juli en moet deze voor 1 juni naar de gemeente raad van Duiven..

AstraZeneca prik mag ook na 13-14 weken volgens LHV/RIVM

Nieuws voor huisartsen op de website van het LHV (Landelijke huisartsen vereniging) :

"In verband met de zomervakantieperiode krijgen de LHV en het RIVM geregeld vragen van huisartsen over wat er mogelijk is in de planning van levering van vaccins vanwege geplande vakanties. Het RIVM meldt dat zij de leveringsschema’s nu zo hebben ingericht dat in de meeste regio’s de vaccins uiterlijk in de week voor de start van de schoolvakanties worden geleverd.

+Read more...

Ook vragen sommigen welke ruimte er is rondom de aanbevolen 12 weken tussen de eerste en de tweede prik. De RIVM-LCI-richtlijn(externe link) stelt dat het interval voor het AstraZeneca-vaccin 10-14 weken is. In de richtlijn staat: “We hanteren een interval van 12 weken of langer en bij voorkeur niet korter dan 10 weken. Als de tweede vaccinatie iets later plaatsvindt dan 12 weken, bijvoorbeeld 13 of 14 weken, is dat ook prima.” Dat biedt dus wat meer ruimte om de vaccinaties zo te plannen dat het voor de huisartsenpraktijken en de patiënten past."

AstraZeneca: 14 weken Pfizer : 6 weken

Als je pas in juni gevaccineerd wordt met AstraZeneca voor de 1e prik dan heb je eind september de 2e prik en ben je pas in oktober beschermd. Ook fijn als je partner dan al wel helemaal beschermd is en jij nog niet. Dan kun je nog niet samen erop uit of moet de ander zich ook nog heel erg aan de regels houden zodat hij/zij de partner die nog niet volledig beschermd is niet kan besmetten (immers je kunt ook als je gevaccineerd bent het virus nog overdragen)

Facebookgroep

Wil je mee discussiëren over deze petitie en meer? We hebben nu ook een besloten Facebookgroep. Deze groep is voor iedereen die deze petitie een warm hart toedraagt en zich zorgen maakt over het vaccinatiebeleid.

+Read more...

De groep is besloten dus je moet een paar vragen beantwoorden om lid te worden. Dit is ter bescherming van iedereen.

Ook lid worden? Meld je dan hier aan