U, de petitionaris

Nieuws

Ondertekeningen op 23 april tussen 4:23 en 13:43 verloren

Na de verhuizing van onze servers op vrijdag 23 april 2021 zijn de disks daarin vastgelopen. Kort na het herstarten van petities.nl gebeurde dat. Niet zo vreemd, want ze draaiden sinds 2015 zonder onderbreking.

We hebben ervoor gekozen om terug te vallen op een backup van 6 uur die ochtend en alle ondertekeningen die in de tussentijd waren gezet als verloren te beschouwen. Het is bijzonder arbeidsintensief voor ons om die terug te zetten en het waren er niet veel. Tussen 10:20 en 13:08 waren we namelijk onbereikbaar door de verhuizing.

We hebben nu ook gekozen voor een technische oplossing waarbij diskfalen geen dataverlies betekent. Dat waren we van plan om na de verhuizing te doen zonder dat u het zou merken, maar in plaats daarvan hebben we dat noodgedwongen gedaan terwijl de website vrijdag de hele dag uit bleef.

Wij bieden u onze excuses hiervoor aan!

Weet u niet zeker of uw ondertekening wel of niet geregistreerd staat? Teken gerust opnieuw, want een ondertekening wordt nooit dubbel geregistreerd. U krijgt opnieuw een link om uw ondertekening te bevestigen, of die al bestaat of niet. In het eerste geval staat er wel een datum bij. In de e-mail zelf en op de bevestingspagina.

24-04-2021

Twee zienswijzen in behandeling

We hebben bericht gekregen van de provincie dat de zienswijzen in behandeling zijn genomen. Om sterk te staan hebben we een milieu-jurist de zienswijzen laten opstellen.

+Lees meer...

We hebben er 2 laten maken, voor het geval de ene zou worden afgewezen. Dit heeft 500 euro gekost. Als u ons wilt steunen, zou ik u willen vragen een mail te sturen naar gftdeurne@gmail.com dan kan ik u een tikkie sturen. Alvast dank ! Actiegroep G.F.T. Deurne

2 rechtszaken tegen de provincie Flevoland liggen nu bij de Raad van State

#VolgKijkHoorActie want ook bij u om de hoek is er Naura2000 gebied met herten , paarden en runderen die nu nog worden afgeschoten. Maar er is een humane oplossing: anticonceptie voor grazers.

+Lees meer...

Ik geef een inkijk in hoe de overheid battled voor hun kogels ipv de meest humane oplossing. Deze inzet is niet alleen voor de Oostvaarderplassen. De overheid heeft over heel NL gebieden die gelijke omgang treft. Dus m.a.w goed voorbeeld doet goed volgen. Wij zijn twee Rechtszaken gestart tegen de overheid ! Nu 10 april 2022 beland bij het eindstation : de Raad van State. De overheid zet advocatenkantoor Pels en Rijcken in om afschot door te zetten. Anticonceptie wordt al 30 jaar wereldwijd met groot succes ingezet.. Vijf hoogleraren, in opdracht van de overheid, hebben anticonceptie toegezegd : het kan gegeven worden aan wilde paarden, runderen en herten. Het voldoet aan alle voorwaarde en eisen van natura2000 gebieden en op juridisch gebied. De overheid verzwijgt de mogelijkheden van anticonceptie, ontloopt haar wettelijke verplichting. De overheid kiest ervoor het wandelend publiek in de Oostvaardersplassen niet te beschermen. Zij is vanaf 2018 op de hoogte van het gevaar van verspreiding Lyme door afschot. De overheid strijdt om het gevaar te behouden. Afschot gaat door tot in de eewigheid dus helpt niks! De overheid kiest voor veel leed bij mens en dier. De overheid wakkert onrust aan ipv onrust te dempen. De overheid is onbetrouwbaar vanaf de start van de eerste inspraak tot nu toe. Daardoor is een inspraak een wassen neus. De oveheid doet er alles aan de burger monddood te maken '' Maakt het besluit : geen AWB , geen belanghebbende etc '' Er is geen enkele handhaving. Ons is zelfs een verbod op inspraak opgelegd. Er is met voorbedachte rade een traject van een half jaar dwz zes afwijzingen ingezet.
1 beleid met veroudere info over anticonceptie, 2. foutieve vraag aan professor , 3. rookgordijn brief van de minister , 4. RDA geeft mening ipv feiten, 5. Geen Review, 6. Stemmen over wettelijke verplichting door het negatief advies wat professor zelf al had ontraden te benadrukken in statenvoorstel en de positieve conclusie van het onderzoek over anticonceptie niet noemen. De overheid heeft bewust de eis van de rechter ontlopen door te zeggen dat anticonceptie niet gegven kan worden. De rechter eisde ' alle alternatieven boven water'. Het is een overload aan misstanden door de overheid uitgevoerd. Een schoolvoorbeeld.

mr. dr. H.W.R. Nakad-Weststrate document **Staatsonvoeringen** 8 april 2022

Mw. mr.

+Lees meer...

dr. H.W.R. Nakad-Weststrate schreef een document over de Jeugdzorg in Nederland: Een wetstechnische analyse Staatsonvoeringen in Nederland op 8 april 2022.

ED: 'Toch mestvergister Gemert-Bakel ondanks fel protest'

Het valt niet uit te sluiten dat er in de toekomst in de gemeente Gemert-Bakel toch mestvergisters komen. Het gemeentebestuur laat de deur daarnaar nadrukkelijk op een kier staan.

+Lees meer...

Mens, Dier en Peel en inwoners van Gemert-Bakel zijn tegen mestvergisters, omdat daarmee het mestoverschot blijft bestaan. Ook zal er veel extra vrachtverkeer nodig zijn en reëel risico op stankoverlast. Lees verder in ED

12 april petitie aanbieden gemeente Heemstede

Op 12 april gaan 023vaktherapeuten de petitie aanbieden aan de wethouder van jeugd, de heer Struijf. Die avond zullen we in de vergadering van de commissie samenleving aan de raadsleden ook aandacht vragen voor deze kwestie.

+Lees meer...

We willen graag dat alle gemeenten in de jeugdhulpregio Zuid-Kennemerland &IJmond aansluiten bij de pilot

Ontvangen en ter behandeling

De gemeente heeft de petitie ontvangen en kan het verzoek in behandeling gaan nemen.

De Stentor: Ruim twintig Deventer kunstenaars vrezen dakloos bestaan

Tientallen Deventer kunstenaars zijn bang straks geen dak meer boven hun hoofd te hebben. Na tien jaar moeten de creatievelingen waarschijnlijk vertrekken uit hun ateliers aan de Van Hetenstraat.

+Lees meer...

Is het zo ernstig gesteld met het atelierbeleid in de stad?

Castor van Dillen 07-04-22 (onder redactie Werkgroep Panta Rhei)

Zeker is het nog niet. Maar alle seinen staan op rood voor de gebruikers van het Panta Rhei-gebouw. Ruim twintig kunstenaars hebben inmiddels tien jaar hun atelier in het oude schoolgebouw aan de Van Hetenstraat.

Aan deze uitvalsbasis kan binnenkort een eind komen. De gemeente wil woningen bouwen op de locatie. Na protest en een petitie die honderden keren werd ondertekend (zie hierboven), greep de gemeenteraad vorig jaar in. Wethouder Rob de Geest moest bekijken of alle, of tenminste enkele ateliers toch behouden konden blijven.

Maanden later lijkt het er niet op, weet Fikret Devedzic te vertellen. ,,De gemeente gaat kiezen voor een grote winst’’, zegt hij, zittend in de werkruimte van zijn buurman Ton Kruse. Samen met Gorsia Kalisciak en Marijke Eijsink zetten ze zich als Werkgroep Panta Rhei in voor het behoud van het Panta Rhei-gebouw. Kalisciak: ,,We zijn niet serieus genomen.’’

Werkgroep Panta Rhei

Een definitief besluit is er nog niet, vertelt gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman. Maar de vier kunstenaars zijn zijn er niet gerust op. ,,De buurt vindt het fijn dat dit gebouw er staat’’, zegt Kruse. En daar komt straks misschien niets voor terug. ,,Volgens de gemeente is er geen vervangende ruimte voor iedereen. Een deel komt zo dus op straat te staan.’’

Door de woningcrisis wordt er volop gebouwd, merkt ook kunstenares Eijsink. ,,Er is veel minder vastgoed beschikbaar. Maar dat zijn beleidskeuzes. Je ziet hoe dat in het Havenkwartier gewerkt heeft toen de kunstenaars daar kwamen. Het heeft de grondprijs flink opgedreven.’’

Kunstenaars zijn minder interessant voor een vastgoedeigenaar. Commerciële verhuur of verkoop levert meer op, schetst Sepp Eckenhaussen, codirecteur van Platform Beeldende Kunst. De organisatie onderzoekt het kunstbeleid in Nederland. ,,Zeker in de grote steden met de groeiende vastgoedprijzen staat de atelierruimte onder druk’’, vertelt hij. ,,Wat niet helpt is dat woningcorporaties door de Woonwet uit 2015 een strikte scheiding moeten aanhouden tussen sociale huur en commerciële activiteiten. Ze gebruiken dit als excuus om kunstenaars af te stoten. Of ze gaan marktconforme prijzen vragen.’’

Gevolg is dat de kunstenaars lang moeten zoeken naar een geschikte werkruimte, als ze die al kunnen vinden. In Deventer is het probleem groot. ,,Er dreigt nu een enorm gat te vallen’’, zegt Mieke Conijn. Zij is directeur van het Kunstenlab in Deventer. Deze organisatie wijst in opdracht van de gemeente atelierruimtes toe.

Nu zijn er zo’n 60 atelierplekken in Deventer, terwijl er bij het Kunstenlab 140 beroepsmatige kunstenaars zijn ingeschreven. ,,Als die 25 plekken op de Van Hetenstraat verdwijnen, is dat dus een aanzienlijke teruggang’’, zegt Conijn. Die plekken komen volgens haar niet zomaar terug.

Conijn roept op nog een keer goed naar het atelierbeleid te kijken. In het nabijgelegen Zutphen gebeurt dat op dit moment. Zes kunstenaars protesteerden daar twee jaar geleden tegen de verkoop van hun pand in de binnenstad. De gemeente besloot het plan in te trekken, en nieuw beleid te formuleren.

Bron

Alarmbrief aan de Gemeenteraad van Deventer

Deventer, 18 maart 2022

Gemeenteraad Deventer en Raadsfracties Grote Kerkhof 1 7411 KT Deventer

Betreft: gebiedsontwikkeling Van Hetenstraat en Studio’s Panta Rhei

Geacht Raadslid en/of Raadsfractielid,

Op 28 mei 2021 ontving U de petitie voor het behoud van het Studiogebouw Panta Rhei aan de Van Hetenstraat. Behalve door de huurders van het Studiogebouw, werd de petitie ondertekend door partners en klanten van de huurders en door buurtbewoners.

+Lees meer...

Aanleiding voor de petitie zijn de plannen van het College van B&W om het Studiogebouw te slopen ten behoeve van woningbouw.

Als antwoord op de petitie heeft Raadslid Anke Hamstra (PvdA) een motie ingediend in de Raadsvergadering van 7 juli 2021, met: Halla Baher (GroenLinks) Ahmet Kaya (DENK) en Kitty Schmidt (Deventer Sociaal). De Wethouder die de gebiedsontwikkeling in zijn portefeuille heeft zei daarop toe een onderzoek in te zullen stellen “of het mogelijk is … een rendabele businesscase te maken waarbij een mix van wonen en kunstenaars met buurtfunctie haalbaar is in de gebiedsontwikkeling bij de van Hetenstraat 59.”

Dit onderzoek werd vervolgens uitgevoerd onder leiding van Bas Reijenga, Projectmanager gebiedsontwikkeling. De uitkomst van het onderzoek zoals dat op 12 januari 2022 aan ons als Werkgroep Panta Rhei is verteld, was dat er van de zeven onderzochte opties, vier haalbare businesscases mogelijk zijn.

Uit het verslag van mijnheer Reijenga:

  • 3 Transformatie naar 100% ateliers: Klein positief financieel resultaat, maar het doorvoeren van een huurverhoging naar € 86,-/m2/jaar wordt niet haalbaar geacht.
  • 5 Sloop-nieuwbouw naar 50% wonen en 50% ateliers: Klein positief financieel resultaat (3,5 ton lager dan 4), huurverhoging naar € 79,-/m2/jaar voor een deel van de kunstenaars haalbaar
  • 6 Sloop-nieuwbouw naar 100% ateliers: Klein positief financieel resultaat, maar het doorvoeren van een huurverhoging naar € 79,-/m2/jaar voor alle kunstenaars wordt niet haalbaar geacht.
  • 7 Het in ongewijzigde vorm gedurende 10 jaar voortzetten van de huidige exploitatie met (alle) kunstenaars: Klein positief financieel resultaat, huurverhoging naar € 60-65,-/m2/jaar is voor alle kunstenaars haalbaar -> Scenario is echter géén onderdeel van de onderzoeksopdracht omdat het pand dan buiten de ontwikkeling wordt gehouden (dus niet conform vastgestelde ontwikkelingsperspectief)

Twee van de haalbare businesscases (#3 en # 6) werden op grond van het vermoeden dat daarbij de huur te hoog zou worden voor de huurders op voorhand afgewezen door het College. Een derde haalbare businesscase (#7) werd op voorhand afgewezen omdat deze niet ‘conform’ het ‘vastgestelde ontwikkelingsperspectief’ zou zijn.

Dinsdag 15 maart jongstleden, vertelde mijnheer Reijenga ons dat de wethouders hem gevraagd hadden de huur bij optie 5 te herberekenen naar €108,-. De wethouders hadden hem gezegd dat deze huur niet gedragen zou kunnen worden door de huurders en dat deze dus ook optie af moest vallen. Hiervoor werd de Wet Markt en Overheid als reden opgevoerd. In dezelfde vergadering van dinsdag 15 maart jongstleden, werd ons gezegd dat het Vastgoedbedrijf van de Gemeente Deventer niet voldoende vervangende werkplekken aan kan bieden voor alle huurders. Het College van B&W wil dat het Studiogebouw Panta Rhei wordt gesloopt en dat een deel van de huurders op straat komt te staan. Het is ook voornemens U, de Raadsleden, de uitkomsten van het onderzoek helemaal niet ter beoordeling voor te leggen.

Daarom vragen we U, als Raadslid of Raadsfractielid:

  1. Accepteert U dat de petitie van huurders, buurtbewoners en partners en klanten van de huurders om het Studiogebouw te behouden, en de motie die daaruit voortkwam, op deze manier terzijde wordt geschoven door het College?

  2. Accepteert U het dat de Wethouder die de mogelijkheden tot behoud van het gebouw en de werkplekken zou onderzoeken, en daarbij tot vier haalbare opties kwam, deze nu met het College één voor één af serveert als niet haalbaar?

  3. Accepteert U het dat het College een aantal van deze opties af serveert op grond van de aanname dat kunstenaars de benodigde huur in deze opties toch niet op zouden kunnen brengen - zonder dat dit echt is nagevraagd en onderzocht?

  4. Accepteert U een werkwijze van de Wethouder die eerst de petitie en motie onschadelijk maakt met de belofte van een onderzoek, waarna hij de resultaten uit het onderzoek achteraf aanpast, zodat dit uiteindelijk terugvoert naar het oorspronkelijke plan van B&W, namelijk: het slopen van het Studiogebouw Panta Rhei om plaats te maken voor woningen?

  5. Accepteert U het dat deze groep Deventer kunstenaars en creatieve beroepsbeoefenaars, die letterlijk afhankelijk zijn van deze betaalbare werkplek voor hun levensonderhoud en daar ook in hebben geïnvesteerd, op straat komt staan omdat er geen garantie voor de hele groep wordt geboden voor een vervangende en eveneens betaalbare werkplek?

  6. Accepteert U het dat de gemeente Deventer dreigt te verschralen omdat kunstenaars en creatieven, die de stad en de wijk verrijken en aantrekkelijk maken om in te wonen en te werken, zo slecht worden behandeld door het gemeentebestuur?

We vragen U erop te staan dat de vier haalbare businesscases uit het onderzoek worden besproken in de Raad en dat ieder Raadslid inzicht krijgt in de cijfers en resultaten van het onderzoek. En anders de motie van mevrouw Hamstra van 7 juli 2021 alsnog in stemming te brengen.

Voorkom alstublieft dat er huurders op straat komen te staan. Voorkom dat mensen door het verlies van hun werkplek in de bijstand terecht gaan komen. Voorkom dat het aanbod van cultuur (presentaties hedendaagse kunst, amateurkunstbeoefening, begeleiding van zorg cliënten WMO, cultuureducatie, professionele autonoom kunstenaars, designers, schrijvers, redacteuren, fotografen en illustratoren) in en uit Deventer sterk terug gaat lopen. Voorkom een afname van het aanbod van werkplekken voor cultureel ondernemers in Deventer.

Maak alstublieft ook een duurzame keuze: bouwkundigen en onderzoekers hebben aangetoond dat het hergebruik van een bestaand gebouw altijd veel duurzamer is dan slopen en nieuwbouwen.

Een uitgebreide beschrijving van de kwestie, met meer achtergronden en informatie, is als bijlage hierbij gevoegd. Hierin vindt U ook links naar de petitie en de motie terug. Voor verdere vragen en achtergronden zijn wij bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Panta Rhei G. Kalisciak, M. Eijsink, F. Devedzic, T. Kruse

Van Hetenstraat 59 Deventer

Medeondertekenaar: R. de Ceuster

Brief: p. 1 t/m 3 Bijlage: p. 4 t/m 9

Lees de bijlagen via deze link