U, de petitionaris

Nieuws

Ondertekeningen op 23 april tussen 4:23 en 13:43 verloren

Na de verhuizing van onze servers op vrijdag 23 april 2021 zijn de disks daarin vastgelopen. Kort na het herstarten van petities.nl gebeurde dat. Niet zo vreemd, want ze draaiden sinds 2015 zonder onderbreking.

We hebben ervoor gekozen om terug te vallen op een backup van 6 uur die ochtend en alle ondertekeningen die in de tussentijd waren gezet als verloren te beschouwen. Het is bijzonder arbeidsintensief voor ons om die terug te zetten en het waren er niet veel. Tussen 10:20 en 13:08 waren we namelijk onbereikbaar door de verhuizing.

We hebben nu ook gekozen voor een technische oplossing waarbij diskfalen geen dataverlies betekent. Dat waren we van plan om na de verhuizing te doen zonder dat u het zou merken, maar in plaats daarvan hebben we dat noodgedwongen gedaan terwijl de website vrijdag de hele dag uit bleef.

Wij bieden u onze excuses hiervoor aan!

Weet u niet zeker of uw ondertekening wel of niet geregistreerd staat? Teken gerust opnieuw, want een ondertekening wordt nooit dubbel geregistreerd. U krijgt opnieuw een link om uw ondertekening te bevestigen, of die al bestaat of niet. In het eerste geval staat er wel een datum bij. In de e-mail zelf en op de bevestingspagina.

24-04-2021

Het burgerinitiatief voldoet aan de voorwaarden en voor 1 februari 2017 antwoord

Het burgerinitiatief was agendapunt 6 van de raadsvergadering op 22 december 2016, in de video op 3 minuut en 8 seconden tot 8 minuut 9 seconden.

"Het presidium stelt de raad voor het volgende te besluiten:

  1. vast te stellen dat het burgerinitiatief “Elke dag verdient een Nacht van de Nacht” voldoet aan de ontvankelijkheidscriteria van de Verordening op het burgerinitiatief gemeente Utrecht

+Lees meer...

het college van burgemeester en wethouders te verzoeken voor 1 februari 2017 een advies uit te brengen over het burgerinitiatief “Elke dag verdient een Nacht van de Nacht”.

artikel uit Ons Eiland 29-12

Ons Eiland.

29-12-2016 | Petitie Stop Brouwerseiland

artikel uit Ons Eiland 29-12

Ons Eiland.

29-12-2016 | Petitie Stop Brouwerseiland

Petitie ingestuurd naar de Provinciale Staten van Noord-Holland op 28 november 2016

Als ingekomen stuk bij de agenda van de Provinciale Staten vergadering Commissie Natuur, Landbouw & Milieu op 28 november 2016. Op de video ervan is terug te zien dat er geen discussie over is geweest.

+Lees meer...

Er is niet door statenleden gevraagd om het te verplaatsen van de C-agenda naar de B-agenda. De C-agenda is schriftelijk, de B-agenda is wat besproken wordt.

Verlenging protesttermijn

Tot en met 24 januari 2017 vragen wij u vrienden, kennissen uit te nodigen ons en u te steunen in deze protestactie..

delen van de petitie

Zoals jullie kunnen zien hebben nog niet veel mensen hun handtekening gezet. Wellicht willen jullie deze petitie delen via sociale media.

+Lees meer...

Onderaan de pagina vind je de knoppen. Bedankt.

De 69 bomen worden niet gekapt.

De omstreden bomenkap aan de Stationsweg in Barneveld is van de baan. De gemeente wilde 69 bomen verwijderen met het doel ruimte te maken voor een breed tweerichtingensnelfietspad.

+Lees meer...

In een nieuw 'fietssnelrouteplan' van burgemeester en wethouders blijven de bomen gespaard, net als de fietspaden aan beide zijden van de Stationsweg.

Bronnen: http://barneveldsekrant.nl/lokaal/nieuw-fietssnelrouteplan-spaart-bomen-langs-stationsweg-173996

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Beste ondertekenaars,

De meeste mensen hebben het afgelopen oktober 2016 al via de media kunnen vernemen dat de omstreden bomenkap van 69 oude monumentale bomen niet doorgaat. Maar er zijn altijd mensen die onze plaatselijke Barneveldse Krant niet lezen. Vandaar deze wat late update. We willen alle ondertekenaars van onze petitie in ieder geval heel héél hartelijk bedanken voor de steun. De monumentale beeldbepalende bomen blijven behouden!

Het plan wat er nu ligt is dat ze vanaf de Harselaartunnel (Wencopperweg) tot aan de Van Wijnbergenlaan een tweede enkel fietspad willen maken aan de oostzijde van de Stationsweg, maar dan bijna zonder bomenkap. Er worden hiervoor enkele kleinere bomen gekapt. Dit fietspad is gepland over de sloot die achter de tweede rij bomen ligt. Dit plan is goedgekeurd na een stemming door de gemeenteraad. De politieke partijen die hebben vóórgestemd, met uitzondering van Burger Initiatief, waren het beu om nog langer over alternatieven te debatteren en hebben daarom dit voorstel van wethouder Hans van Daalen goedgekeurd.

De vraag is nu: Wat heeft dit nieuwe plan voor effect op de bomen op de lange termijn? We zullen het gaan zien in de toekomst als dit plan werkelijkheid wordt.

Wij wensen u een gezond en voorspoedig 2017!

Met vriendelijke groet,

Namens:

Comité Stationsweg Marcel en Willem

De Telegraaf: "Populaire bloemenstal moet na zestien jaar sluiten"

Ontgoocheld is Jolanda Evers-Kroet. Na zestien jaar dreigt de gemeente Amsterdam haar populaire stalletje, waar de hele Jordaan zijn bloemen haalt Lees verder De Telegraaf van 23 december 2016.

27-12-2016 | Petitie Thejo's Bloemen moet blijven