U, de petitionaris

Nieuws

Ondertekeningen op 23 april tussen 4:23 en 13:43 verloren

Na de verhuizing van onze servers op vrijdag 23 april 2021 zijn de disks daarin vastgelopen. Kort na het herstarten van petities.nl gebeurde dat. Niet zo vreemd, want ze draaiden sinds 2015 zonder onderbreking.

We hebben ervoor gekozen om terug te vallen op een backup van 6 uur die ochtend en alle ondertekeningen die in de tussentijd waren gezet als verloren te beschouwen. Het is bijzonder arbeidsintensief voor ons om die terug te zetten en het waren er niet veel. Tussen 10:20 en 13:08 waren we namelijk onbereikbaar door de verhuizing.

We hebben nu ook gekozen voor een technische oplossing waarbij diskfalen geen dataverlies betekent. Dat waren we van plan om na de verhuizing te doen zonder dat u het zou merken, maar in plaats daarvan hebben we dat noodgedwongen gedaan terwijl de website vrijdag de hele dag uit bleef.

Wij bieden u onze excuses hiervoor aan!

Weet u niet zeker of uw ondertekening wel of niet geregistreerd staat? Teken gerust opnieuw, want een ondertekening wordt nooit dubbel geregistreerd. U krijgt opnieuw een link om uw ondertekening te bevestigen, of die al bestaat of niet. In het eerste geval staat er wel een datum bij. In de e-mail zelf en op de bevestingspagina.

24-04-2021

Bericht aan raadsleden gemeente Asten

Geachte raadsleden, zoals U inmiddels gehoord, dan wel zelf gezien hebt, hebben wij als verontruste inwoners van Asten, Lierop en directe omgeving, 5 dagen geleden een petitie opgestart waarin wij onze zorg uiten over de komst van een mestfabriek aan de Dijkstraat in Asten. Tot op heden (maandag 2 februari) is de petitie 280 keer ondertekend. Circa 50% van de ondertekenaars wonen in Asten, 25% in Lierop en de overige 25% zijn woonachtig in de directe omgeving van deze plaatsen.

+Lees meer...

(Voor de goede orde hebben wij de tekst van de petitie als bijlage meegestuurd.) De aangehaalde cijfers in de tekst komen rechtstreeks uit de MER-rapportage en/of ruimtelijke onderbouwing en zijn, zoals U zelf kunt constateren, een veelvoud van de cijfers zoals vermeld in het ED-artikel van vrijdag 30 januari j.l. waarin de te verwachten overlast gemakshalve wordt teruggeschroefd tot ‘promotionele proporties’. Wij laten de petitie overigens voorlopig doorlopen, zodat U ook op een wat langere termijn kennis kunt nemen van het ongenoegen dat onder de bevolking leeft over deze onverteerbare besluitvorming, waarbij een overheid opnieuw voorrang geeft aan een niet duurzame economie boven het welzijn van haar burgers. Wij vertrouwen er echter op, dat U als raad deze verkeerde ontwikkeling in de Peel alsnog wilt en kunt keren. Initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek in Asten’ (Dit bericht is maandag 2 februari naar alle raadsleden in Asten gezonden)        

02-02-2015 | Petitie Geen mestfabriek in Asten

Megamestfabriek op Radio 1

  Donderdag 29 januari is op Radio 1 aandacht geschonken aan de plannen voor de megamestfabriek in Landhorst. Aan het woord kamen Giel Dekkers, woordvoerder van actiegroep ‘Stop mestfabriek Landhorst en Johan van Duijnhoven uit Venhorst.

+Lees meer...

Aan bod kwamen ook Frans Meulenmeesters (MACE), het Boekelse raadslid Jeanne van Eert (DOP) en Henk van Gerven (Tweede Kamerlid SP).

http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-programma/2463/2015-01-29

Eerste positieve reactie op de flyers

Er zijn de afgelopen week flyers uitgedeeld met de vraag of er vrijwilligers zijn om te helpen. De eerste reacties zijn binnen via de email. Het online formulier is nog niet gebruikt, maar we hopen ook daar reacties op te krijgen.  .

29-01-2015 | Petitie Onderhoud het Kennedybos

450! Handtekeningen en afspraak met gemeente

Er zijn inmiddels inmiddels al ca. 360 handtekeningen geplaatst bij de COOP, Jumbo en Zus&Zo.

+Lees meer...

Tel daarbij de 85 online handtekeningen op en we komen al tot ca. 450 handtekeningen. Dat heeft zeker geholpen bij het tot stand komen van de afspraak met de wethouder op 14 februari. De positieve en constructieve reactie van de gemeente is goed samengevat in de zinnen uit de ontvangen mail: Verder kunnen we meteen dan een vervolgafspraak maken voor het verder doorspreken en uitwerken van uit te voeren maatregelen. Ik heb ook nog gekeken naar een alternatieve datum. Echter dan schuiven we door in de tijd en wordt het uitvoeren van maatregelen lastiger. Ook de betrokkenheid van de wijk heeft een positief effect. We zullen het laatste nieuws op deze petitie site bijhouden, zodat iedereen op de hoogte kan blijven.

30-01-2015 | Petitie Onderhoud het Kennedybos

Woonbond en FNV willen huurmatiging om koopkracht te beschermen

FNV en Woonbond roepen de politiek en verhuurders op om een einde te maken aan de gigantische huurverhogingen die een enorme aantasting van de koopkracht tot gevolg hebben. De FNV spreekt morgen, tijdens de manifestatie ‘Koopkracht en echte banen’, steun uit voor de petitie ‘Blokkeer de huurverhoging’ van de Woonbond. Met deze petitie roept de huurdersorganisatie politiek én verhuurders op de enorme huurstijgingen te stoppen. Ton Heerts, voorzitter van de FNV, stelt dat de koopkracht van veel werknemers die in een huurhuis wonen ernstig is aangetast door de huurstijgingen.

+Lees meer...

De FNV en de Nederlandse Woonbond waarschuwen al jaren voor de dramatische gevolgen van het huurbeleid. Jaarlijks vreet de huurverhoging voor lagere inkomens ongeveer 1% koopkracht op. ‘Met bijna tien procent huurverhoging in twee jaar zijn de huurverhogingen de grootste aantasting van de koopkracht,’ aldus Ronald Paping, directeur van de Woonbond. ‘Komend jaar kunnen de huren weer enorm stijgen.’ Door het huidige huurbeleid kunnen de huren dit jaar voor het derde jaar vér boven inflatie stijgen. Steeds meer huurders zitten financieel in de knel.  De Woonbond is daarom de actie ‘Blokkeer de huurverhoging begonnen’. 

30-01-2015 | Petitie Blokkeer de huurverhoging

Nieuwsbrief Humanistisch Verbond

Na de uitzending van VARA-KASSA staat het Vegetarisch Zorgcentrum volop in de belangstelling. In haar Nieuwsbrief van 29 januari heeft het Humanistisch Verbond een artikel geplaatst genaamd “Een vegetarische vrijplaats onder druk”.   Het enige zorgcentrum in Nederland met een vegetarische identiteit dreigt door bezuinigingen te verdwijnen.

+Lees meer...

Felixoord in Oosterbeek is een uniek huis en het  betekent voor de bewoners meer dan dat je zou verwachten. “Mensen laten je vrij om jezelf te zijn, om je eigen mening te uiten.” Door Bart Mijland Felixoord biedt meer dan een vleesvrij menu, het is een plek waar uitgesproken mensen zichzelf kunnen zijn. Mevrouw Van den Berg (86) heeft zich haar hele leven moeten verantwoorden om haar vegetarisme en wereldvisie. Haar familie vond haar maar vreemd en ook van anderen was er onbegrip. "Dat is hier zo prettig: mensen laten je vrij om jezelf te zijn, om je eigen mening te uiten. Je bent hier gewoon thuis." Ook humanistisch geestelijk verzorger Wouter Kuijlman ziet dat bewoners zich niet hoeven te verantwoorden voor wie ze zijn en wat ze denken. Mevrouw Van den Berg hoopt dat Felixoord haar bijzondere identiteit niet verliest: "Dat zou ik verschrikkelijk vinden, zoals hier is het nergens." Om de centen Het huis dreigt te moeten sluiten door bezuinigingen. "Het draait om de centen," verzucht Kuijlman. Verzorgingstehuizen krijgen voornamelijk  financiering voor mensen die meer zorg nodig hebben. De bejaardenzorg is bovendien geregionaliseerd. "Het gevolg: regionaal wordt er besloten over subsidies en verdeling van zorgplekken in de regio. Maar het vegetarisme heeft in het plaatselijke beleid geen eigen status en wordt op de algemene manier behandeld. Alsof Felixoord zich niet onderscheidt. Want mensen uit het hele land willen speciaal hier komen, juist vanwege de vegetarische identiteit. Voor hen wordt het moeilijker om zich te vestigen in Felixoord."  De Cliëntenraad pleit voor een status aparte en praat met landelijke politieke partijen om dit mogelijk te maken. Kuijlman hoopt op steun uit humanistische kring. Vegetarische identiteit Wat maakt Felixoord zo uniek? Het huis bestaat uit een zorgcentrum. Daarnaast is er een woonpark met bungalows voor vegetariërs dat los staat van het zorgcentrum. Bewoner Jan Surtel (83) vindt het prettig dat in het woonpark geen vleeslucht hangt. Hij werd later in zijn leven vegetariër en kan inmiddels geen vlees meer verdragen. Mevrouw Van den Berg koos als tiener voor het vegetarisme. "In de Tweede Wereldoorlog waren we allemaal vegetariër, want er was niets anders te eten. Of we aten ratten.Na de oorlog heeft ze nooit vlees gegeten. In andere verpleeghuizen is vegetarisme nog wel eens een probleem:  "Ik heb twee jaar in een gewoon zorgcentrum gewoond en daar vonden ze het maar lastig. Nou, dan voel je je niet thuis." Kuijlman valt haar bij: "Mijn grootmoeder zat ook in een gewoon bejaardenhuis en men wist er geen raad mee. Ze kreeg wel eens rauwe kool voorgeschoteld en dat was het dan." Volgens mevrouw Van den Berg is het eten in Felixoord gevarieerd, gezond en vers. Vegetarisme en humanisme Veel bewoners van Felixoord hebben een uitgesproken levensbeschouwelijke identiteit. Kuijlman: "Er zijn hier bijvoorbeeld theosofen, Rozenkruisers, atheïsten. Veel bewoners voelen zich verwant met het humanisme." Op initiatief van de Cliëntenraad werd dan ook expliciet gezocht naar een humanistisch geestelijk verzorger. Volgens Kuijlman is dat niet zo vreemd: "Je hebt het over kritische mensen met een eigen manier van leven. En we moeten als humanisten zoveel mogelijk in harmonie met de wereld om ons heen leven en dus ook dieren niet uitbuiten."   Surtel: "Het vegetarisme en het humanisme lopen voor mij dwars door elkaar heen. Menselijke waardigheid zit ook in wat we eten." Voor mevrouw Van de Berg hangen haar levensbeschouwing en vegetarisme nauw samen: ‘We moeten dieren, en mensen zijn ook dieren, niet vijandig benaderen.’Ook het televisieprogramma Kassa  besteedde aandacht aan Felixoord. Lees meer over humanstische geestelijke verzorging op onze website. Doe mee aan de petitie   Bedankt HV voor jullie steun.

Kamer deelt zorgen betaalbaarheid

De Tweede Kamer heeft vandaag gedebatteerd over de huurstijgingen. Er waren veel zorgen over de betaalbaarheid van huren, maar dit leidt nog niet tot aanpassing van het huurbeleid.

+Lees meer...

Eerst wil de Kamer de door het kamerlid Jacques Monasch (PVDA) gevraagde berekeningen hebben over de financiële mogelijkheden voor corporaties. Een groot deel van de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen. Zo willen de SP en de PVV geen huurstijging meer boven de inflatie. De PVDA is voorzichtiger, want wil eerst een doorrekening van de “verdiencapaciteit” van corporaties de komende jaren. Op basis daarvan zou een heroverweging moeten kunnen plaatsvinden van de huurstijging de komende jaren. De VVD en D66 maken zich vooral zorgen over de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen en zien vooral een investeringsprobleem in een aantal grote steden. De minister beloofde binnenkort met een doorrekening te komen van de “verdiencapaciteit”, maar is nog niet van plan om de wettelijke ruimte voor huurverhogingen te beperken. Wel wil minister Blok maatregelen nemen om te voorkomen dat de laagste inkomens alleen maar dure huurwoningen boven de aftoppingsgrens toegewezen krijgen. Ook wil hij de harmonisatie beperken, door volgend jaar over te stappen op een huursombenadering, inclusief de huurverhogingen bij mutatie. Daardoor zou meer greep komen op de huurstijgingen bij nieuwe verhuringen. De Woonbond vindt dat de feiten nu al alarmerend genoeg zijn. Als gevolg van extreme huurverhogingen is de “verdiencapaciteit” van verhuurders prima, maar is de “betaalcapaciteit” van huurders onvoldoende. Daarom voert de Woonbond actie onder het motto “Blokkeer de huurverhoging”. We verzamelen handtekeningen om nog voor de Statenverkiezingen een petitie aan te bieden aan de politiek. 

29-01-2015 | Petitie Blokkeer de huurverhoging

Woonbond in actie tegen stijgende huren

Huurders en Woningzoekenden hebben het financieel moeilijk door de enorme huurstijgingen de afgelopen twee jaar, blijkt uit een analyse van de Nederlandse Woonbond. In 2014 stegen de huren voor van vrijkomende huurwoningengemiddeld met 22,6 procent.

+Lees meer...

Voor zittende huurders stegen de huren gemiddeld 9,2 procent in twee jaar tijd. Steeds meer huurders zitten financieel in de knel. De Woonbond start daarom vandaag een campagne tegen nieuwe forse huurstijgingen. Het is het derde opeenvolgende jaar waarbij de huren vér boven inflatie kunnen stijgen. Corporaties verhoogden de huren meer dan particuliere verhuurders. In 2014 stegen de huren in de gereguleerde sector met 4,7 procent bij corporaties tegenover 3,8 procent bij particulieren. In 2013 steeg het volkshuisvestelijk vermogen van woningcorporaties met 12,8 miljard tot 45,3 miljard. Vooral vanwege de sterke stijging van huurinkomsten. Ondanks de verhuurdersheffing is het financiële perspectief van corporaties (maar ook van particuliere verhuurders) de afgelopen twee jaar sterk verbeterd. Er is dus ruimte om de huren dit jaar niet enorm te verhogen. De gemiddelde prijsstijging van een huurwoning bij komst van een nieuwe huurder met 22,6 procent zorgt ervoor dat huurwoningen bij het wisselen van huurder zo 100 tot 200 euro stijgen. Het aanbod betaalbare huurwoningen staat dan ook onder druk en nieuwe huurders lopen tegen torenhoge prijzen aan. Steeds meer huurders hebben moeite de hoge huren op te brengen. Dat blijkt ook wel uit het stijgende aantal huisuitzettingen. Met bijna 7.000 huisuitzettingen lag dit in 2013 acht procent hoger dan in 2012. In 2013 bleek uit onderzoek in opdracht van de Woonbond dat 28 procent van de huurders in de gereguleerde sector door de hoge woonlasten minimale kosten voor noodzakelijke uitgaven en sociale participatie niet kunnen betalen. ‘Huurders en woningzoekenden hebben het zwaar voor de kiezen gekregen,’ aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Het roer moet om. Het is tijd dat politiek, én verhuurders verantwoordelijkheid nemen en kiezen voor betaalbare huren.’ De Woonbond start vandaag de campagne ‘Blokkeer de huurverhoging’ tegen het derde jaar aan enorme huurverhogingen. Deel van deze campagne is een petitie die vanaf vandaag te ondertekenen is.

23-01-2015 | Petitie Blokkeer de huurverhoging