You, the petitioner

Updates

Ondertekeningen op 23 april tussen 4:23 en 13:43 verloren

Na de verhuizing van onze servers op vrijdag 23 april 2021 zijn de disks daarin vastgelopen. Kort na het herstarten van petities.nl gebeurde dat. Niet zo vreemd, want ze draaiden sinds 2015 zonder onderbreking.

We hebben ervoor gekozen om terug te vallen op een backup van 6 uur die ochtend en alle ondertekeningen die in de tussentijd waren gezet als verloren te beschouwen. Het is bijzonder arbeidsintensief voor ons om die terug te zetten en het waren er niet veel. Tussen 10:20 en 13:08 waren we namelijk onbereikbaar door de verhuizing.

We hebben nu ook gekozen voor een technische oplossing waarbij diskfalen geen dataverlies betekent. Dat waren we van plan om na de verhuizing te doen zonder dat u het zou merken, maar in plaats daarvan hebben we dat noodgedwongen gedaan terwijl de website vrijdag de hele dag uit bleef.

Wij bieden u onze excuses hiervoor aan!

Weet u niet zeker of uw ondertekening wel of niet geregistreerd staat? Teken gerust opnieuw, want een ondertekening wordt nooit dubbel geregistreerd. U krijgt opnieuw een link om uw ondertekening te bevestigen, of die al bestaat of niet. In het eerste geval staat er wel een datum bij. In de e-mail zelf en op de bevestingspagina.

2021-04-24

Is er een hevige poltieke strijd ontbrand of is er een klein technisch puntje? We weten het niet!

Het is alsof het erfpachtbeleid ons erfpachters niet aangaat. We staan aan de kant en passen de interpretatiemethoden van de kremlinogie toe uit de koude oorlog toe om iets meer te weten te komen.

+Read more...

Is dat niet een beetje gek? Het is duidelijk dat de gemeente de planning voor het starten van de inspraakperiode eind oktober niet heeft gehaald. En er is ook veel te zeggen voor de veronderstelling dat er politieke onenigheid is over de overstapregeling. Want alle tekenen wijzen erop dat de ingezette koers niet leidt tot het gewenste doel: maximaal animo om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht door een aantrekkelijk aanbod. En een betaalbare uitkomst voor de erfpachters. De gemeente hoefde niet het onderste uit de kan te halen en de regeling zou in samenspraak met de belanghebbenden worden opgesteld. Die laatste twee voorwaarden worden in ieder geval niet vervuld. Nu is er reden om alle partijen in de coalitie nog een laatste zetje te geven om de koers drastisch bij te sturen in de richting van de belangen van erfpachters en van een stad voor bewoners in plaats van voor speculanten

Bestemmingsplan Cruquius

Het bestemmingsplan voor Cruquius 1.

zie www.ruimtelijkeplannen.amsterdam.nl.

Nog een brug

Zie de spelregelkaart Crucquius. Ook hier is sprake van een brug naar Borneo ( net als een 70m hoge toren op de punt overigens).

http://www.cruquius2015.nl/page3/index.html.

Uitkomst van gesprek met coördinatoren

Reactie van petitionaris

Hallo iedereen,

Afgelopen woensdag heeft er aan het begin van de middag een gesprek plaatsgevonden tussen de wiskunde coördinatoren en een aantal studenten. In dit gesprek is duidelijk gemaakt dat menig student niet enthousiast was over WisWeb.

+Read more...

Er is duidelijk gemaakt dat wisweb niet afgeschaft gaat worden, ook de toetsen zullen (helaas) digitaal blijven.

Wij hebben ons aangemeld voor een feedback-groep die samen met de HvA het (wiskunde) onderwijs zo gunstig mogelijk wil maken. Hieruit zullen op de lange termijn de wiskundelessen geoptimaliseerd worden. De petitie is vanaf dit moment (eigenlijk al vanaf woensdag 12:00) gesloten met een eindstand van 145 ondertekeningen.

Namens het hele team bedankt voor de ondertekeningen. Wij zullen ons er hard voor maken dat het wiskundeonderwijs zo goed mogelijk wordt.

Café Laros is een prachtig rijksmonument in Velp. Restauratie-architect Vera Franken vreest dat door de bezuiniging op de fiscale aftrek onderhoud op de lange termijn behoud van onze monumenten op het spel gezet wordt.

.

Centrale Raad komt met principiele uitspraken over kostendelersnorm in de bijstand

Op dinsdag 1 november doet de Centrale Raad van Beroep, het hoogste rechtsprekende orgaan op het gebied van de sociale zekerheid, uitspraak in acht principiele zaken over de kostendelersnorm. De kostendelersnorm, onderdeel van de zogeheten Participatiewet, vroeger de bijstandswet, werd begin 2015 landelijk ingevoerd.

+Read more...

De kostendelersnorm houdt in dat bij uitkeringsgerechtigden de bijstand, Wajong, of WAO-uitkering wordt verlaagd als er meer mensen in een huis komen wonen. Want, zo redeneert de overheid, als er meer personen in een woning wonen, kunnen de woonkosten gedeeld worden en daardoor kan de uitkering omlaag.

Maar er kwamen al snel signalen dat een grote groep mensen onevenredig hard werd getroffen, vooral bij de Daklozenvakbond. Daar zag men ineens een grote stijging van aanvragen van postbussen omdat vrienden of familie waar de daklozen voorheen stonden ingeschreven, nu werden gekort op hun uitkering.

Ook mantelzorgers kwamen in de problemen. Een man die een ernstig zieke vriendin, die nog maar één long heeft en op krukken loopt, wilde helpen door haar tijdelijk in huis te nemen, zag daar toch maar van af vanwege de gevolgen voor zijn uitkering. Meer mantelzorgers komen door de wet in moeilijkheden. Of de zoon die met ernstige psychiatrische problemen weer bij zijn vader ging wonen waardoor de vader in zijn uitkering werd gekort en nu de huur niet meer kan betalen. Het Groot Maatschappelijke Opvang (MO) en ggz-overleg overhandigden enige tijd geleden samen met Cliëntenbelang Amsterdam een zwartboek vol schrijnende verhalen aan wethouder Vliegenthart van de gemeente Amsterdam.

„Ik moet me als wethouder aan de wet houden, maar ga zeker kijken hoe we maatwerk kunnen leveren om deze mensen financieel te compenseren. Ik twijfel oprecht of Den Haag zich wel realiseert dat het een onwerkbare wet is. Terwijl de wet bedoeld is als bezuinigingsmaatregel.” Vliegenthart heeft de afgelopen tijd met staatssecretaris Klijnsma de problemen besproken.

Nu gaat ook de Centrale Raad uispraken doen in 8 zaken tegelijkertijd, die alle 8 gaan over schrijnenende situaties. De zaken zijn aanhangig gemaakt door verschillende advocaten, waaronder de advocaten van de Bijstandsbond. De uitspraken worden 1 november gedaan en staan waarschijnlijk 2 november op Rechtspraak.nl

Voor meer informatie:

Bijstandsbond 020-6898806 info@bijstandsbond.org

2016-10-27 | Petition Stop de kostendelersnorm

Mushtaba op tv

Goedenmiddag allemaal,

Alvast bedankt voor meer dan 500 ondertekeningen. We waarderen dit zeer.

Hier kunt u een fragment uit het nieuws zien waar mushtaba in voor komt:

http://progressivestream.flevolandstreaming.nl/ondemand/streams/transfer/laag/1608231700azcvoetbal00000G5J.mp4.

2016-10-27 | Petition Mushtaba moet blijven

Brief aan Provinciale Staten

De drie Wapenveldse organisatie die het initiatief hebben genomen voor deze petitie, hebben over het beweegbaar maken van de bruggen en de bevaarbaarheid een brief gestuurd aan Provinciale Staten van Gelderland. Deze is hier te vinden en op www.facebook.com/levendkanaal..