U, de petitionaris

Nieuws

Nieuwe petities ook via Mastodon

Vanaf nu worden nieuwe petities ook via Mastodon aangekondigd, zie @petities@mastodon.nl.

31-10-2022

Uitvoering van infra werkzaamheden is gestart voordat besluit door de raad is genomen

2 bushokjes aan de N307, ter hoogte van de Ovonde. De kruising Hanzeweg, Biddingringweg, Overijsselseweg Ter hoogte locatie 300 woningen arbeidsmigraten N307

https://www.flevoland.nl/werkzaamheden/werkzaamheden-hanzeweg-n307

Wie gaat dit betalen? Zie de brief aan de gemeente inzake kosten baten samenleving, zie DOSSIER.

Landbouwgrond hebben we steeds harder nodig

Doordat landbouwgrond steeds meer in harmonie met de natuur bewerkt moet worden, zoals het er uit ziet, zal de opbrengst dalen. Hierdoor is meer landbouwgrond nodig voor dezelfde productie. Daarom ook geen landbouwgrond inwisselen voor natuur..

Antwoord over de populier en de snoeimethode

Onze petitie met uiteindelijk ruim 150 handtekeningen heeft de gemeente helaas niet op andere gedachten gebracht. De boom is inmiddels gekandelaberd.

+Lees meer...

We hebben in reactie wel een bericht ontvangen van de wethouder:

Geachte mevrouw,

Bedankt voor uw mails; ook met de links naar de media-artikelen. U heeft mij ook een petitie doen toekomen waarin u vraagt om de methode van breuksnoei/ fracture pruning toe te passen bij populier 31 op de Valkenboskade. Ik ben het eens dat waar het echt niet anders kan we bomen moeten behouden en juist in moeten zetten op vergroening. Echter, helaas kunnen sommige bomen vanwege veiligheid niet blijven staan. Ik heb van de projectleider van het populierenvervangingsplan, mevrouw [...], begrepen dat zij u persoonlijk ter plekke een toelichting heeft gegeven over deze populier. Ook heeft u een voorlopige voorziening aangevraagd tegen het kandelaberen van de boom welke de rechter heeft afgewezen. Zoals [...] met u heeft besproken is het helaas nodig om populier 31 te kandelaberen vanwege het veiligheidsrisico. De boom is voor een populier al behoorlijk oud. De boom heeft al eerder risicovolle takken laten vallen en vertoont kroonverval. Beide een risico vanuit veiligheid. Vanwege zijn leeftijd zal hij ook bij breuksnoei niet goed herstellen. Daarnaast is de door u gewenste breuksnoei-methode niet geschikt om toe te passen in een hoog stedelijke omgeving. In verband met een lopende aanvraag ontheffing Wnb wordt de boom vanwege het veiligheidsrisico donderdag vooralsnog gekandelaberd. Naar verwachting wordt komend najaar de boom vervangen door een inheemse eik. Wel is de methode die u aandraagt zeker iets om ook in Den Haag toe te passen; echter op deze plek kan dat helaas niet. Ik begrijp uw passie voor deze grote boom maar de veiligheid van u en alle weggebruikers staat helaas niet toe dat de boom wordt behouden.

Met vriendelijke groeten,

_ _

De boomdeskundigen waar ik mee in contact ben zijn het met het standpunt van de wethouder over de toepasbaarheid van de methode niet eens. Ook is het niet zo dat een oude populier niet goed kan herstellen van breuksnoei volgens de methode die ook in Dordrecht is gebruikt: daar zijn nog oudere populieren met deze methode behouden. In zijn bericht doet de wethouder echter wel een belangrijke toezegging: de methode die wij hebben aangedragen is wel iets om in Den Haag toe te passen. De bestuursadviseur van de wethouder heeft bevestigd dat de gemeente serieus onderzoek zal doen naar de methode die in Dordrecht is toegepast om te zien op welke plekken in Den Haag deze methode kan worden ingezet. Dat betekent dat hier mogelijk een eerste stap is gezet naar een nieuwe manier van het beheren van oude stadsbomen. Ik zal in de komende week contact opnemen met de gemeente om afspraken te maken over hoe dit verder wordt uitgewerkt. Populier 31 heeft er helaas niets meer aan, maar het is een hoopvolle ontwikkeling voor andere oude stadsbomen. Bedankt voor jullie betrokkenheid bij deze mooie oude populier!

15-03-2024 | Petitie Spaar populier nr. 31

Compenseert gemeente Dronten verdwijnen van studentenhuizen business model de Regt?

De palen voor 288 nieuwe studentenkamers op de campus zitten in de grond 8 februari 2021. https://www.dedrontenaar.nl/nieuws/algemeen/229655/de-palen-voor-288-nieuwe-studentenkamers-op-de-campus-zitten-in

Ondertekening Principeakkoord met de Regt dateert van 2021.

Waarom de deal met de Regt en compensatie van ondernemersrisico's en vermeende derving van inkomsten en kapitaal?

Krijgen andere eigenaren, ondernemers, burgers en verhuurders, van studentenwoningen, ook compensatie, bij veroorzaken overlast?.

Geweldig goed nieuws

Toekomst Hospice Rozenheuvel verzekerd; Leger des Heils vindt geschikte overnamekandidaat.

lees hier het krantenbericht.

Cirkelredenatie door wethouder van Bergen

  • Er zijn geen geregisteerde problemen, toch maken we er een probleem van
  • De gemeente heeft haar plannen, beleid gewijzigd en dus hebben we een probleem
  • De gemeente heeft een economische opgave voor zichzelf gecreerd
  • Volgens de gemeente is er maar een partij die dat op kan lossen, en dat is de partij die overlast veroorzaakt! Dus zoeken we geitpaadjes om uit het moeras van de gemeente te komen.

Betrouwbare politiek en openbaar bestuur? Teken de petititie, het is nog geen done deal!

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/371842/politiek-dronten-geheimzinnig-over-deal-studentenhuizen-ondernemers-uiten-zorgen.

Stop huisvesting statushouders Sittard Geleen

www.l1.nl.