U, de petitionaris

Nieuws

Nieuwe petities ook via Mastodon

Vanaf nu worden nieuwe petities ook via Mastodon aangekondigd, zie @petities@mastodon.nl.

31-10-2022

Meer dan 150 handtekeningen!

We hebben nu meer dan 150 handtekeningen, helemaal super! We hebben ondertussen contact met de gemeente om ze te gaan overhandigen. Tot die tijd staat de petitie nog even open..

+Lees meer...

dus heeft u nog niet getekend of kent u nog iemand die dit niet gedaan heeft? Het kan nog!

De Vleugelnoten zijn niet te redden

De gemeente heeft opnieuw een BEA (Bomen Effect Analyse) laten opstellen. Hieruit blijkt dat de vleugelnoten niet te redden zijn.

+Lees meer...

Daarom sluiten we de petitie. De Bomenstichting Den Haag heeft de gemeente gevraagd om te herplanten met vleugelnoten.

Waarom deze petitie

Het land dat momenteel eigendom is van boer Rodenburg, zou binnenkort wellicht beschikbaar kunnen komen voor woningbouw, en wij dringen er bij de gemeente op aan om op dit cruciale moment actie te ondernemen. Het is nu de perfecte gelegenheid voor de gemeente om vooruit te stappen en deze kans aan te grijpen om de dringende kwestie van woningtekort aan te pakken, met name voor jonge starters op de woningmarkt.

+Lees meer...

Dit initiatief biedt een veelbelovende opening om deze specifieke demografische groep van een huisvestingsoplossing te voorzien.

Door het land van boer Rodenburg te benutten voor woningontwikkeling, kan de gemeente een positieve impact hebben op de wooncrisis die veel steden en dorpen momenteel treft. Startende woningzoekers hebben vaak moeite om betaalbare en geschikte woningen te vinden, wat hun toegang tot onafhankelijkheid en stabiliteit belemmert. Door nu te handelen en woningen te bouwen op dit beschikbare land, kan de gemeente een belangrijke stap zetten in het verlichten van deze last.

Het is van groot belang dat de gemeente deze kans aangrijpt en prioriteit geeft aan het creƫren van een gevarieerd aanbod van betaalbare woningen. Dit zou niet alleen de woningzoekers helpen, maar ook de lokale economie stimuleren door werkgelegenheid in de bouwsector te genereren en de vastgoedmarkt nieuw leven in te blazen. Bovendien zou het project de leefbaarheid van de buurt kunnen vergroten door verlaten of ongebruikte grond nieuw leven in te blazen en de gemeenschap te verrijken.

Kortom, het beschikbaar stellen van het land van boer Rodenburg voor woningbouw biedt een unieke kans voor de gemeente om actief bij te dragen aan het verminderen van het woningtekort en het ondersteunen van startende woningzoekers. Het is een stap in de goede richting om een duurzame oplossing te vinden voor het urgente probleem van woningnood en om een positieve verandering teweeg te brengen in de lokale gemeenschap. De tijd is rijp voor de gemeente om te handelen en een blijvende impact te hebben op het leven van vele inwoners.

Starten van online petitie

Vandaag 25-08-2023 is de petitie aangemaakt..

HULDE HULDE HULDE VOOR PIETER DE HAAN

Dankzij Mijn Schoonvader Pieter de Haan uit Oranje Land Kwam Deze Petitie Tot Stand

Geniet Van Jullie Water

Water Valt Uit De Lucht

Energie Komt Van De Zon

Waar Komt Zuurstof Vandaan?????????????.

Aanbieden petitie

Wat geweldig dat zoveel mensen de petitie getekend hebben! Dankjewel! Woensdagmiddag 13 sept om 16.00 neemt wethouder R.Compagne de petitie in ontvangst in de speeltuin op het haverland. Uiteraard is iedereen hierbij welkom.

Groeten Annemiek van Osta.

Gaat de gemeenteraad in september tegen de uitbreiding van De Stroet stemmen?

Gaat de gemeenteraad tegenstemmen?

Het is even geleden dat we u op de hoogte hebben gebracht van de voortgang van het bestemmingsplan De Stroet.

Het College van B&W heeft het plan goedgekeurd en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

+Lees meer...

Wij hebben de petitie aan de raadsleden aangeboden en zullen de raadsleden extra informatie geven over ons bezwaar tegen het plan.

De raadsvergaderingen zijn openbaar, en we weten dat raadsleden gevoelig zijn voor de aanwezigheid van publiek op de tribune. Laten we in groten getale aanwezig zijn om te laten zien dat we dit besluit belangrijk vinden voor ons dorp. De raadsvergaderingen zijn gepland op 7 september om 21:00 uur (voor het oordeelvormende debat) en op 21 september om 19:00 uur (voor het definitieve besluit) in de raadszaal aan de Bergstraat 4 in Ede. Eventuele wijzigingen kunt u vinden op https://ede.raadsinformatie.nl/.

En laten we niet vergeten dat dit tevens een prachtige gelegenheid is om de jongere generaties hierbij te betrekken. Leer hen de waarde van betrokkenheid en het diepgaande proces van democratie. Want wie weet, zien we hen over enkele jaren wellicht op dezelfde stoelen plaatsnemen.

Tot slot bekijk en deel massaal onze video op: https://youtu.be/YzrDYIOvd9w Het gaat om uw dorp!

Met vriendelijke groet, Max A. Hilhorst, namens Bezorgde Lunteranen

Aanbieden petitie op 4 september 2023 om 18.45 u aan wethouder gaat niet door.

De petitie "ZORG VOOR GOED WERKENDE LIFTEN BIJ DE PALEISBRUG" wordt niet op maandag 4 september a.s. om 18.45 u, voor de commissievergadering Bedrijvigheid, waarin het nieuwe raadsvoorstel "Voorbereidingskrediet liften Paleisbrug" wordt behandeld aangeboden aan de wethouder. Hoop dat u wel aanwezig kunt zijn bij de behandeling van het raadsvoorstel. U bent dan van harte welkom.

Joep Gersjes, fractieleider VOOR Den Bosch.