You, the petitioner

Updates

next checkt 'Laatste jaren maar 17 burgerpetities overhandigd'

Naar aanleiding van het bericht in de Metro van 23 augustus 2013 is nrc next checkt gaan achterhalen of de bewering dat er maar 17 'burgerpetities' zijn overhandigd in de Tweede Kamer. Dat was dus niet zo. Er worden elk jaar iets van 100 petities overhandigd, een klein deel ervan  door individuele burgers. Het begrip burgerpetitie bestaat niet, maar in dit overzicht staat wel dat er 17 petities van petities.nl naar de Tweede Kamer zijn gegaan die niet een al bestaande organisatie als afzender had. De Tweede Kamer maakt geen onderscheid tussen petities van gevestigde organisaties en spontaan, van individuele burgers. Daarom was het oordeel over de bewering van 17 petities door burgers dan ook: 'niet te checken'.  

nrc.nl 27 augustus 2013

nrc next 27 augustus 2013

Staking op 15 maart gaat door

Vakbonden FNV en CNV hebben vandaag aangekondigd dat er vanaf donderdag 16 maart een stakingspauze komt, maar er op 15 maart nog wel gestaakt zal worden. Het bericht van CNV lees je hier. Wat ons betreft is deze beslissing om morgen te gaan staken niet uit te leggen.

+Read more...

Over het meldpunt waarin in dit bericht gesproken wordt is op het moment van schrijven nog niets bekend. Hou hiervoor de website van CNV en FNV in de gaten.

Op wie te stemmen voor een Leimuidertunnel?

Morgen zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Om duidelijk te krijgen wat de verschillende politieke partijen de komende vier jaar van plan zijn om storingen en lange wachttijden bij de Leimuiderbrug in de toekomst te voorkomen, is de afgelopen tijd om hun standpunt gevraagd.

Wie last heeft van de storingen en files bij de Leimuiderbrug en dit mee wil nemen tijdens het stemmen, kan het beste kijken naar BBB, CDA, of VVD aangezien deze partijen aan hebben gegeven open te staan om de mogelijkheid voor een tunnel te onderzoeken.

ChristenUnie, D66, GroenLinks en PvdA richten zich enkel op het oplossen van storingen door onderhoud van de bestaande brug.

+Read more...

Wat hen betreft is een tunnel niet nodig.

We hebben geen inhoudelijke reactie gehad van FvD en JA21, maar gezien hun partijprogramma’s lijken ze flink in te willen zetten op verbeteren van infrastructuur.

Hieronder per partij een samenvatting van hun standpunten.

Partij Standpunt Tunnel
BBB Moet echt iets gaan gebeuren. Tunnel zou het beste zijn maar wordt al jaren tegengehouden. Hele N207 is problematisch en moet worden bekeken, maar de brug is een echte bottleneck. Ja
CDA Stelde eerder mondelingen vragen aan gedeputeerde. Vindt dat de Leimuiderbrug goed moet functioneren zonder storingen. Als reparaties onvoldoende blijken, wil het CDA onderzoek naar wat verder nog mogelijk is. Alle opties liggen open. Ja
ChristenUnie Wacht af op de stappen die worden ondernomen door de provincie zoals een monteur bij de brug tijdens openingstijden, mits dit op korte termijn tot een minimum aan storingen en betere doorstroming/bereikbaarheid leidt. Nee
D66 Wacht ontwikkelingen wat betreft storingen af en bekijkt urgentie van aanpassingen na aanbieden petitie aan nieuwe Staten. Wil graag investeren in reparatie van de huidige brug en ziet mogelijkheid om frequentie van openingen tijdens de spits terug te brengen naar 1x per half uur. Ziet geen financiële ruimte voor tunnel. Nee
GOUD Zuid-Holland Pleit voor goed en direct onderheid aan bruggen om overlast te voorkomen. Bij vervangen van een brug moet er altijd gewerkt worden met een aquaduct. Ja
GroenLinks Geen geld beschikbaar, vindt betaalbaarheid infrastructuur belangrijk. Nee
Namens Noord-Hollanders Vertrouwt er op dat provincie de problemen op kan lossen, zoals eerder bij Leeghwaterbrug in Alkmaar. Nee
PvdA Zet zich in voor voldoende budget voor onderhoud. Nee
VVD Brugwachter én storingsmonteur moeten aanwezig blijven tot storingen zijn opgelost. Wil meer geld voor infrastructuur en als dat komt, een studie starten naar nut en noodzaak van tunnel. Ja
2023-03-14 | Petition Bouw een Leimuidertunnel

Maak hsl-verbindingen die alle Europese burgers en hoofdsteden verbinden

Ondertekenaar van de petitie Maak hsl-verbindingen die alle Europese burgers en hoofdsteden verbinden, Francinia Steenstra, vraagt u de petitie te ondertekenen:

"De trein kan heel Europa met elkaar verbinden. Op een milieuvriendelijke manier reizen en uitgerust aankomen, waarbij we geen files tegenkomen, hoeft geen droom te zijn.

+Read more...

En onderweg genieten van de prachtige routes, die vaak veel mooier zijn dan die van de snelwegen. Dat kan allemaal, als de politiek daarvoor kiest. Dus teken de petitie alstublieft."

https://highspeedrail.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2023-03-14

Update petitie Stop SmartCity Apeldoorn en OPROEP!

Hallo allemaal, Het is even stil geweest vanuit ons uit Apeldoorn, hoog tijd voor een update. In de media zijn uiteenlopende geluiden te horen: van de mislukte Smart City in Apeldoorn tot berichten dat de uitrol van 'de witte kastjes' door RadioLed binnenkort van start zou gaan.

Eind maart meer duidelijkheid De afgelopen maanden zijn we verschillende malen in gesprek geweest met de gemeente over dit onderwerp, waarbij we onze zorgen omtrent Smart City en de kastjes goed hebben kunnen overbrengen. De gemeente heeft ook kritische vragen gesteld aan RadioLed en onze vragen daarin meegenomen.

+Read more...

Deze gesprekken zijn nog steeds gaande. Eind maart hebben wij weer een overleg met de gemeente, we hopen dan meer duidelijkheid te krijgen. We zijn blij dat de uitrol tot nu toe nog niet heeft plaatsgevonden en blijven hoop houden dat dit überhaupt niet zal gebeuren.

Zorgen over straling Omdat onze zorgen over Smart City breder zijn dan de kastjes van RadioLed waren we op 4 maart aanwezig bij de Smart City Conferentie in Zeist, een inspirerende middag met veel nuttige informatie vanuit verschillende invalshoeken. Mensen van Stralingsbewust Zeist vertelden daar o.a. over de meetmethode die zij inzetten voor het meten van straling in de buitenruimte: veel uitgebreider dan onze overheid nu doet.

Stralingsbewust Zeist werkt volgens een gestandaardiseerde wereldwijde meetmethode (na een oproep van Magda Havas (een Canadese professor) om het wereldwijd op dezelfde manier te meten). Inmiddels zijn ook Huizen/Bussum, Amersfoort en Smart city Helmond aangehaakt bij dit initiatief.

Dit willen we ook graag in Apeldoorn op poten zetten, omdat we dan echt inzichtelijk kunnen maken wat de blootstelling is en dat ook kunnen vergelijken met andere plekken. Als we daar op tijd mee beginnen, kunnen we ook de toename aan straling aantoonbaar maken. Heel belangrijk dus wat ons betreft en redelijk eenvoudig uitvoerbaar (ook voor mensen die geen opleiding voor meetspecialist hebben gehad).

Het kost alleen wel tijd, vooral omdat het gaat om een groot aantal meetpunten (kruispunten op een aantal geselecteerde straten in een stad). Met z'n vijven als kerngroep is onze capaciteit beperkt.

Dus hierbij een oproep: zijn er mensen die met ons mee willen doen? Zodat we ook Apeldoorn in beeld kunnen krijgen! Met genoeg aanmeldingen, denken we met één keer per maand een ochtend of middag een goede slag te kunnen maken. We horen het graag! En wil je eerst meer weten, neem dan contact op met Inge via igeerling@hotmail.com.

Hier kun je zien wat ze in Zeist al hebben gemeten, scroll naar beneden voor het onderste plaatje voor de meetuitkomsten en een video hierover: https://stralingsbewustzeist.nl/situatie-in-zeist/ En op deze website meer info over het wereldwijde initiatief: https://globalemf.net/

Hartelijke groeten van de kerngroep Bezorgde Burgers Apeldoorn

Einddatum van de petitie

Op 6 april 2023 wordt de petitie afgerond en (zoals het er nu uitziet) aan de Raad van de Gemeente Land van Cuijk. Spreekrecht is aangevraagd bij de Griffier..

Bijna alle ondervraagden: geen bezwaar tegen retourmedicijnen.

Wat een verheugend resultaat ! Ongebruikte medicijnen in ongeopende verpakking https://www.nhnieuws.nl/nieuws/234911/de-peiling-ongebruikte-medicijnen-hergebruiken-of-vernietigen .

Let op: veel ondertekeningen nog ongeldig

Op 13 maart 2023 is het aantal ondertekeningen over de grens van 1000 gegaan. Maar minder dan de helft van de ondertekeningen zijn nu geldig, na een oppervlakkige analyse door Stichting Petities.nl.

+Read more...

Adres en geboortedatum ontbreken bij veel ondertekeningen. Het tellertje boven de petitie telt alleen de ondertekeningen waarvan het e-mailadres bevestigd is.

Om een ondertekening geldig te maken voor een referendumverzoek bezoekt u (opnieuw) uw persoonlijke bevestigingspagina waarvan u het adres per e-mail ontving. Daar vult u de ontbrekende velden in en bewaart die. Eerder is de ondertekening niet geldig.

webmaster@petities.nl

Petitie op RTV Utrecht

RTV Utrecht heeft de petitie opgepikt en inmiddels op het moment van schrijven is het aantal ondertekeningen opgelopen tot circa 130:

"Een online petitie om het lichtkunstwerk weg te krijgen loopt nog niet bepaald storm met negen ondertekeningen. "Het lichtkunstwerk boven de ingang van de Bibliotheek Neude is toch geplaatst na zorgen van Utrechters", stelt initiatiefnemer Arjen Koomen.

+Read more...

"Het kunstwerk past niet bij het plein, zorgt voor lichtvervuiling en is 'doorgedrukt'. Wij verzoeken dan ook om het lichtkunstwerk dat niet past bij de stad te verwijderen."