You, the petitioner

Updates

Neem klimaatactie tegen de industrie

De petitionaris van de petitie Neem klimaatactie tegen de industrie vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Actie om de planeet te redden kan goed met gewone wetgeving. En snel ook. Maar dan moet de politiek zich daarbij wel gesteund weten door veel, nu stil afwachtende, burgers. Actie door je aan iets vast te plekken verandert op zich weinig."

https://klimaatactie.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2022-10-28

Frénk van der Linden riep Villa Media op om artikel offline te halen

De bekende journalist Frénk van der Linden, die momenteel redacties van media interviewt over het gedaalde vertrouwen in de pers, heeft een dringend appel gedaan op hoofdredacteur Chris Helt en uitgever Dolf Rogmans van Villa Media om het artikel "Nederlandse MH17-activisten aangestuurd door Russische militaire inlichtingendienst' offline te halen. Dit omdat ook voor hem overduidelijk is dat er niets klopt van het artikel.

+Read more...

Tevergeefs. Helt en Rogmans hadden beloofd uiterlijk in de tweede week van mei met een reactie te komen. Dit is niet gebeurd.

2023-05-13 | Petition Eerherstel voor Max en Eric

De petitie wordt aangeboden op dinsdag 30mei 19.30u.Stadhuis.KOMT ALLEN !!Aanmelden niet nodig

Op dinsdag 30 mei om 19.30u. zal de petitie door mij worden aangeboden aan burgemeester Peter Snijders, op het STADHUIS, in de GEMEENTERAADSZAAL, Grote Kerkplein. Journalisten van de Stentor zijn erbij, en ik zal 5 minuten spreken.

+Read more...

Als je weinig tijd hebt mag je daarna weggaan. Hoe meer mensen erbij zijn, hoe beter !! Je hoeft je niet aan te melden voor deze bijeenkomst, IEDEREEN IS WELKOM

ASML verwacht dat vrouwelijke medewerkers in de winter geen gebruik maken van het snelfietspad.

ASML verwacht dat vrouwelijke medewerkers in de winter geen gebruik maken van het snelfietspad. Definitief ontwerp: 3,5m + 1m berm + wandelpad = circa 8meter breed asfalt, in smal groen recreatiegebied.

+Read more...

Provincie zegt nee tegen alternatieve routes, zonder motivatie. Geen onderdoorgang dieren mogelijk omdat het fietspad een waterkerende dijk-functie heeft: Meer informatie en 1 alternatieve route werd besproken tijdens Werkbezoek raadsleden 11 mei 2023: https://eindhoven.raadsinformatie.nl/document/12726302/1

Aangeboden.

De petitie met al deze handtekeningen is uitgeprint en aangeboden aan de gemeente Leiderdorp. Op 5 juni zal er een raadsvergadering plaatsvinden en verwachten wij een update .

Het doek is gevallen

Beste vrienden van Café 't Smalle,

Wij hebben tot onze grote spijt van de aannemer vernomen dat de steiger op 30 Mei aanstaande verwijderd gaat worden.

We hebben vanuit het Café alle mogelijke paden bewandeld (deelraadcommissievergaderingen, rechtszaken en een hoger beroep), maar het mag helaas niet baten.

De rechter heeft geoordeeld dat de steiger van de gemeente is omdat deze op nautische grond staat.

Alsnog bedankt voor jullie steun!

Vriendelijke groet,

Team Café 't Smalle .

Bezwaar niet gehonoreerd

Gemeente college van B&W heeft ingestemd met het principe verzoek en er is te weinig naar onze argumenten gekeken. E.e.a.

+Read more...

zal nog een staatje krijgen.

Aanbieden Petitie Zoals de geruchten deden vermoeden is wethouder Rob Mos niet gekozen.

Ik heb de petitie aangeboden aan de Burgemeester De Vries voor de Raad.

Zoals de geruchten deden vermoeden is wethouder Rob Mos niet gekozen.

+Read more...

Maar dat wat hij tot nu toe voor elkaar heeft gekregen staat genoteerd en kan niemand omheen. Heel hartelijk dank voor het tekenen van deze petitie en zeker mede namens Rob Mos. Hopelijk komt hij bij de volgende verkiezingen sterk terug. Ina Laarman

Minister beschikt niet over juiste informatie en neemt daardoor verkeerde beslissingen

Het siert de minister dat hij zich wil inzetten voor aanpassing van de Europese regelgeving. Hij geeft aan dat hij het onderzoek naar heruitgifte van orale oncolytica wil verlengen tot eind 2024, en met de resultaten van dit onderzoek in Europa draagvlak wil creëren.

+Read more...

In deze formulering wordt de toezegging echter niet concreet. Er wordt tijd gekocht, op een moment dat er eigenlijk geen tijd te verspillen is. De urgentie dit probleem aan te pakken is hoog: het klimaat, de waterkwaliteit, de economie, de leveringszekerheid van geneesmiddelen en de gezondheidszorg aan noodlijdende patiënten kunnen niet wachten! Daarbij is het maar de vraag of de minister deze belofte kan waarmaken. De volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer staan gepland voor begin 2025. De kans is aanwezig dat er een andere minister wordt benoemd voordat de onderzoeksresultaten bekend zijn. Een andere kanttekening betreft het type medicatie. Het onderzoek met betrekking tot heruitgifte van oncolytica, dat benoemd wordt door de minister, betreft dure specialistische geneesmiddelen, terwijl de ingediende motie betrekking heeft op goedkopere eerstelijnsgeneesmiddelen. De logistiek, hoeveelheden en kosten zullen hierdoor mogelijk uiteenlopen. De eerder genoemde argumenten over bewaarcondities en veiligheid zouden bij oncolytica nog wel eens belangrijker kunnen zijn dan bij de eerstelijnsmiddelen.