U, de petitionaris

Nieuws

Maandelijkse workshop 'start een petitie' bij vfonds in Utrecht

Wilt u een petitie starten of heeft u dat al gedaan? Dan kunt u zich inschrijven voor een workshop speciaal voor u! Maandelijks in het 'vredesbolwerk' van het vfonds in Utrecht.

Voor vrienden van het vfonds is de workshop halve prijs: €25. U kunt gratis 'vriend van het vfonds' worden. Als u namens iets of iemand komt is dat soms geen optie. Het tonen van de laatste e-mail aan u als 'vriend van het vfonds' is voldoende bewijs.

In de workshop is voldoende tijd om het doel van uw petitie te bespreken en te vergelijken met die van de anderen. Op grond van onze ervaring met 14.000 petities sinds 2005 kunnen we het gewenste verloop van uw petitie in scenario's uitwerken en hoe u daarop kunt inspelen.

  • Woensdag 18 september, 10:00-13:00
  • Donderdag 17 oktober, 13:00-16:00
  • Vrijdag 22 november, 13:00-16:00
  • Woensdag 11 december, 10:00-13:00

Reserveren is noodzakelijk. Stuurt u een e-mail naar webmaster@petities.nl met 'workshop' als onderwerp om uw voorkeursdagen door te geven en u ontvangt de details.

Locatie is het Vredesbolwerk in Utrecht, Lucasbolwerk 10, 3512 EH Utrecht (routebeschrijving)

04-08-2019

Gemeente Delft: Verantwoordelijkheid naar buurtbewoners

Uit Persbericht Delftse Post 3 juni 2015:  Buurtparticipatie waterspeeltuin Tanthof Om de in 2014 heringerichte waterspeeltuin de komende jaren open te houden, stelt het college voor bewoners en ondernemers te benaderen die willen participeren in het openhouden en beheren van de waterspeeltuin. Hierbij zijn verschillende scenario’s denkbaar: van sleutelbeheer door de buurt tot beheer door een speeltuinvereniging.

+Lees meer...

Vooralsnog gaat de gemeente uit van een periode van 3 jaar. Omvormen tot dierenweide Het college van de Gemeente Delft stelt voor om de kinderboerderij Tanthof tijdelijk (3 jaar) om te vormen naar dierenweide. Het verschil tussen een kinderboerderij en dierenweide zit voornamelijk in het contact met de dieren. Het is bijvoorbeeld alleen mogelijk om naar dieren te kijken en niet mogelijk om contact met dieren te hebben. Met de omvorming wil de gemeente de mogelijkheid openhouden om de dierenweide aan de buurt of aan een (horeca)exploitant over te dragen. --------------------------------------------- Oproep: Geef jou mening op de facebook.com/gemeentedelft.kinderboerderijtanthof Wat wil en kan jij bijdragen?  

Persbericht Delftse post 3 juni

Meer ondertekenaars met een opiniestuk

Een petitie wordt vooral getekend door medestanders die er al van overtuigd zijn dat er iets moet veranderen. Maar de meeste mensen zijn nog niet overtuigd.

+Lees meer...

Als ze al van de petitie weten. Met een opiniestuk in de krant of online kun je mensen zowel informeren als overtuigen. Zo'n tekst leest bovendien veel prettiger dan een petitietekst. Een opiniestuk schrijven is niet zo moeilijk. De opinie staat centraal, en er moeten argumenten in staan. Die heeft u al met uw petitie. Op de website Opiniestukken.nl staan tips voor een goed opiniestuk. U kunt het daarna insturen naar een redactie, zodat u een groot publiek bereikt dat u zo kunt overtuigen van uw punt. U kunt het opiniestuk ook online publiceren op Opiniestukken.nl zelf. Uiteraard kunt u in de tekst verwijzen naar de petitie waar uw opiniestuk bij hoort. En u mag natuurlijk altijd met een opiniestuk aandacht vestigen op de petitie van iemand anders!

Opiniestukken
31-05-2015

Nederlandse Europarlementariers tegen octrooi op leven

Europarlementariër Bas Belder van de SGP,  Annie Schreijer (CDA), Jan Huitema (VVD) en Anja Hazekamp (Partij van de Dieren) hebben vandaag toegezegd zich in te gaan zetten om de Europese wetgeving rondom octrooien aangepast te krijgen. Inzet is dat het aanvragen van een octrooi op eigenschappen die in de natuur voorkomen, niet meer mogelijk is.

+Lees meer...

Deze toezegging deden ze na de overhandiging van de petitie ‘Hart voor Biodiversiteit, geen octrooi op leven’ door Bionext tijdens de Landbouwborrel in Brussel op 26 mei. In de petitie riep Bionext en de ruim 17.000 ondertekenaars de Europarlementariërs op om de Europese octrooiwetgeving aan te passen zodat veredelaars en boeren weer vrij kunnen beschikken over alle erfelijke eigenschappen van planten en dieren voor de ontwikkeling van nieuwe rassen. Om de oproep kracht bij te zetten ontvingen ze een doos met heerlijke octrooi-vrije paprika’s. Bij het overhandigen van de petitie benadrukte Miriam van Bree van Bionext dat heel veel mensen ongerust zijn over deze ontwikkeling. Niet alleen (biologische) boeren en de veredelaars, maar ook consumenten en burgers maken zich zorgen. Ruim 17.000 mensen hebben zich verdiept in dit toch redelijk ingewikkelde onderwerp en de petitie ondertekend. Ook op facebook lieten veel mensen van zich horen. Allemaal maken ze zich zorgen: van docent tot directeur van een groothandel, van student tot aan onderzoeker. Aan de Europarlementariërs is de taak om deze zorgen weg te nemen.  De aanbieding werd vooraf gegaan door een aantal korte presentaties. Maaike Raaijmakers, projectleider bij Bionext vertelde dat verandering van de Europese octrooiwetgeving de enige weg is die nog open staat om octrooien op planten tegen te gaan. Het Europees Octrooi Bureau heeft namelijk onlangs duidelijk uitgesproken dat de huidige wetgeving (waarin staat dat een octrooi op klassieke veredeling niet is toegestaan), toch ruimte biedt voor octrooien op natuurlijke eigenschappen. Het proces is niet octrooieerbaar, maar het eindproduct wel. Voor de biologische sector zijn de risico’s van octrooien nog groter dan bij de gangbare sector. Er zijn veel kleine(re) bedrijven actief in de biologische veredeling. Zij zijn bijzonder goed in veredelen, maar hebben niet de juridische deskundigheid om alles uit te zoeken rondom de octrooien. Tot nu toe was dat ook niet nodig. Met de juridisering zijn het vooral de grotere bedrijven die daar voldoende tijd en geld voor hebben. Nico van Ruiten, voorzitter LTO Glaskracht gaf kort en helder zijn standpunt: Boeren en tuinders kunnen het rooien zonder octrooien. Peter van de Pol, Schoneveld Breeding, een MKB-veredelingsbedrijf gaf namens brancheorganisatie Plantum aan dat innovatie tot stand komt daar waar veel mogelijkheden liggen. Octrooien op plantaardig materiaal maakt het aantal mogelijkheden kleiner. Hij vergeleek veredeling het met een legodoos, vol met allerlei steentjes. Innovatie is die zo stapelen dat er iets nieuws ontstaat. Maar als een hoeksteentje ontbreekt, haal je het gewenste eindresultaat niet meer. 

Bionext overhandigt petitie aan Europarlement

Op dinsdag 26 mei overhandigt Bionext de petitie ‘Hart voor biodiversiteit, geen octrooi op leven’ aan de Nederlandse Europarlementariërs in Brussel. Dit gebeurt tijdens de maandelijkse landbouwborrel, waar het thema ‘kwekersrecht versus octrooirecht’ centraal staat.

+Lees meer...

Ruim 17 duizend mensen ondersteunen de oproep van Bionext om de Europese octrooiwetgeving aan te passen, zodat veredelaars en boeren weer vrij kunnen beschikken over erfelijke eigenschappen van planten en dieren voor de ontwikkeling van nieuwe rassen. Nu kunnen deze eigenschappen via een octrooi geclaimd worden. Een internationale coalitie van maatschappelijke organisaties en brancheorganisaties, waar Bionext deel van uitmaakt, vindt dat octrooien op planten en dieren de innovatie in de veredeling beperken. Maaike Raaijmakers, Bionext: “Door de octrooien zal de diversiteit aan rassen voor de voedselproductie afnemen en dat leidt tot minder keuze voor veredelaars, boeren en consumenten. Op termijn komt hierdoor de voedselzekerheid en biodiversiteit in gevaar.” De actie van Bionext, tegen het octrooi van Syngenta op de rode paprika, heeft in een jaar tijd ruim 17 duizend handtekeningen en 500 giften opgeleverd. Raaijmakers: “Dit onderstreept dat veel mensen vinden dat er iets moet veranderen. Planten en diereneigenschappen moeten principieel niet octrooieerbaar zijn.” De noodzaak om de Europese wetgeving aan te passen, is nog groter geworden door een recente uitspraak van de Hoge Kamer van Beroep van het Europees Octrooi Bureau. Volgens de Hoge Kamer is het verbod op het octrooieren van essentieel biologische processen (klassieke veredeling) in het Europees Octrooi Verdrag niet van toepassing op de producten die daaruit voortkomen, zoals zaden, planten en vruchten. Bionext vindt deze uitspraak onbegrijpelijk en pleit voor snelle politieke actie. Inmiddels zijn er al 900 octrooien op dieren en 1.800 octrooien op planten verleend en zijn er duizenden in voorbereiding.

www.bionext.nl/hartvoorbiodiversiteit

De War op Lepeltje Lepeltje Festival

Dit weekeinde staat de War op het Lepeltje Lepeltje Festival in Amersfoort. Hier laten we zien wat de War allemaal doet en kunnen bezoekers bijvoorbeeld een 3-D printer zien werken.

+Lees meer...

Ook is deze petitie hier te tekenen.

De War
25-05-2015 | Petitie Toekomst voor de War

aanbieden petitie op 2 juni 13.30

Op dinsdag 2 juni 2015 om 13.30 uur neemt de Tweede Kamer Commissie OCW de petitie OV4DaMU in ontvangst. Kijk op de website www.ov4damu.nl voor meer info en volg ons op twitter @ov4damu.

Inger de vries kondigt start petitie aan

Inger de vries kondigt voor het eerst de start van de petitie aan in het programma RTL Boulevard van RTL4. Klil hier om naar de uitzending te gaan..

Hart van Nederland (SBS6) met item over status vermist

Klik hier voor een link naar de uitzending..