U, de petitionaris

Nieuws

Maandelijkse workshop 'start een petitie' bij vfonds in Utrecht

Wilt u een petitie starten of heeft u dat al gedaan? Dan kunt u zich inschrijven voor een workshop speciaal voor u! Maandelijks in het 'vredesbolwerk' van het vfonds in Utrecht.

Voor vrienden van het vfonds is de workshop halve prijs: €25. U kunt gratis 'vriend van het vfonds' worden. Als u namens iets of iemand komt is dat soms geen optie. Het tonen van de laatste e-mail aan u als 'vriend van het vfonds' is voldoende bewijs.

In de workshop is voldoende tijd om het doel van uw petitie te bespreken en te vergelijken met die van de anderen. Op grond van onze ervaring met 14.000 petities sinds 2005 kunnen we het gewenste verloop van uw petitie in scenario's uitwerken en hoe u daarop kunt inspelen.

  • Woensdag 18 september, 10:00-13:00
  • Donderdag 17 oktober, 13:00-16:00
  • Vrijdag 22 november, 13:00-16:00
  • Woensdag 11 december, 10:00-13:00

Reserveren is noodzakelijk. Stuurt u een e-mail naar webmaster@petities.nl met 'workshop' als onderwerp om uw voorkeursdagen door te geven en u ontvangt de details.

Locatie is het Vredesbolwerk in Utrecht, Lucasbolwerk 10, 3512 EH Utrecht (routebeschrijving)

04-08-2019

Jack-petitie

Vind u ook dat Jack moet blijven? Wacht dan geen moment en teken nu!.

20-06-2020 | Petitie Jack moet blijven

Bekijk ook deze petitie: wij willen kunnen demonstreren

Demonstreren is een grondrecht. Waarom wordt dit verboden.

+Lees meer...

Wijs dan een plek aan waar wel 500.000 mensen kunnen staan.

wij willen kunnen demonstreren

19-06-2020 | Petitie Stop de corona noodwet

PvdD Amsterdam haakt in

Vandaag belde een medewerker van de Amsterdamse raadsfractie van de Partij voor de Dieren naar ons. De partij is het deels eens met de strekking van onze petitie en wil mogelijk vragen gaan stellen in de gemeenteraad van onze hoofdstad.

+Lees meer...

Daar zijn wij uiteraard heel blij mee, omdat veranderingen moeten komen uit de politiek.

Casino's open vanaf 1 juli

Tot wanneer zijn casino's en speelhallen gesloten? Casino's en speelhallen zijn vooralsnog gesloten tot 1 juli.

Bron: Rijksoverheid.nl, Veelgestelde vragen over het coronavirus en casino's en speelhallen

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Ten eerste wil ik u persoonlijk bedanken voor uw medewerking en omdat u de moeite heeft genomen om deze petitie te tekenen en wellicht heeft u de petitie ook verder gedeeld in uw netwerk.

Ten tweede: het kabinet heeft toch besloten dat de casino's eerder de deuren mogen openen.

Op 1 juli zijn de gasten weer welkom in de casino's mits het allemaal goed gaat in de horecabranche. De afspraken die gemaakt zijn om dit allemaal mogelijk te maken krijgt u als bezoeker van de casinomedewerkers.

+Lees meer...

De aangepaste instructies zullen zowel mondeling als schriftelijk medegedeeld worden. Ik wens u veel succes in uw favoriete casino.

Nogmaals bedankt voor uw medewerking om dit succes met z'n allen gerealiseerd te mogen hebben.

Met vriendelijke groet,

Konsey & İsmet

19-06-2020 | Petitie Open de casino's op 1juni 2020

Hoe verder?

K3 Delta, de aannemer die gevraagd is de Maneswaard natuurvriendelijker te maken heeft al snel na het ontstaan van deze petitie van zich laten horen. Zij willen niets liever dan dat de regio (Wij dus) content zijn met wat zij daar gaan realiseren.

+Lees meer...

Niet K3 Delta maar Staatsbosbeheer wil het gat afsluiten van de rivier. De beide gemeenten vinden dit niet erg want dan zijn ze van het handhaving probleem af. Daar zit hem feitelijk het grootste probleem. Handhaving. Politie en eventueel BOA's van Neder Betuwe stoppen bij de waterlijn en/of zomerdijk. Dat is de gemeentegrens. Rijkswaterstaat die op het water zou moeten handhaven omdat het een open verbinding met de rivier is doet het ook niet! En dus gaan waterscooters en speedboten daar hun gang!!!!!!!!!!!!!!!! Wij gaan de overtreders voortaan zo veel mogelijk op beeld vast leggen, ook op de rivier! Daar is om gevraagd. Misschien dat het helpt ze op andere gedachten te krijgen. Tot zover.

19-06-2020 | Petitie Houd Maneswaard open

Onderzoek geluidswal langs A67 - Eindhovens Dagblad 11-06-2020

Het college in Eersel wil de mogelijkheid onderzoeken om een geluidswal langs de A67 te realiseren, vanaf Veldhoven tot aan Eersel. Daarmee komt er voor de bewoners van Oeyenbos (Knegsel), Steensel en de Hees (Eersel) wellicht zicht op een oplossing voor de geluidsoverlast die zij al jaren ervaren.

De gemeente heeft in de Voorjaarsnota-een voorzet voor de begroting voor 2021-50.000 euro gereserveerd voor de haalbaarheidsstudie.

+Lees meer...

Het college liet eerder al weten in de maag te zitten met de grote geluidshinder die bewoners van met name de wijk Oeyenbos (Knegsel) en buurtschap de Hees ervaren. Door de nabijheid van de A67 behoort herrie van voortrazende wagens hier tot de orde van de dag.

Zonnepanelen

De geluidshinder gaat ten koste van de gezondheid van de inwoners, benadrukt wethouder Eric Beex (milieu en gezondheid). ,,Een geluidswal is mogelijk een oplossing.” Eerder werd door bewoners van de Hees geopperd ook zonnepanelen op zo’n wal te bevestigen. Ook Beex staat er niet afwijzend tegenover. ,,Dit zou verder onderzocht kunnen worden.”

Uit de haalbaarheidsstudie moet duidelijk worden welke kosten er verbonden zijn aan de ontwikkeling van een geluidswal, maar ook welke overheidsorganisatie aan de lat staat voor de kosten. Het is nog niet gezegd dat Eersel de kosten (geheel) op zich neemt, geeft Beex aan.

Stil asfalt

Wegbeheerder Rijkswaterstaat zal in ieder geval niet bijdragen in de financiering. De geluidsnormen voor verkeer dreigen overschreden te worden in de genoemde gebieden, geeft een woordvoerder aan. De aanleg van stil asfalt (gepland in 2021) zorgt ervoor dat de verkeersherrie weer binnen de wettelijke perken valt. ,,Het is de meest efficiënte maatregel, en daarmee pakken we de overlast bij de bron aan”. Rijkswaterstaat is volgens de woordvoerder niet aan zet om aanvullende geluidswerende maatregelen te nemen.

Bomen gekapt

Mirjam Wesselink uit Oeyenbos reageert enthousiast op de plannen voor het haalbaarheidsonderzoek. Eerder organiseerde zij een petitie-actie onder de inwoners van haar wijk. ,,Voor de aanleg van de nieuwe weg N69 zijn er de laatste tijd weer flink wat bomen gekapt vlakbij de wijk. Dat maakt de overlast weer erger, dus goed dat er zo’n onderzoek komt.”

Petitie

In de Hees is inmiddels een werkgroep gevormd van inwoners die zich hard maken voor een oplossing voor de geluidshinder. Enkele bewoners van Oeyenbos, de Hees en de dorpsraad Steensel hebben aangegeven hierin samen te willen optrekken. De werkgroep uit De Hees heeft een petitie verspreid onder de 115 bewoners van de buurtschap, waarin het college wordt opgeroepen zich in te zetten voor vermindering van de geluidsoverlast. Eind juni besluiten de raadsfracties of zij akkoord gaan met de haalbaarheidsstudie.

Raad van State fluit Koolmees terug

Op 29 juni 2020 wordt het wetsvoorstel in de Tweede Kamer behandeld.

De Raad van State heeft een advies voor Koolmees geformuleerd. In het advies kun je op drie punten kritiek vinden op de uitgangspunten van Koolmees. 1. Ook een deel van de gezinsmigranten is gebaat bij betere (betaalde?) inburgering; 2.

+Lees meer...

Statushouders worden te veel bij de hand genomen; 3. B1 moet niet de norm zijn, maar bij de intake moet ook A2 al direct uitgangspunt kunnen zijn...

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@119815/w12-20-0019-iii/

Help mee!

Wil je de actie op een andere manier steunen dan alleen de petitie tekenen? Stuur dan een mailtje naar actie apenstaart mient30 puntnl. Wil je bijv.

+Lees meer...

een poster voor het raam, een artikel of blog schrijven of ken je raadsleden en wethouders om te benaderen? Alle hulp is welkom!

19-06-2020 | Petitie Een veilige Mient is 30km/u