U, de petitionaris

Nieuws

Maak 9 mei als Europadag een nationale vrije dag in Nederland

De petitionaris van de petitie Maak 9 mei als Europadag een nationale vrije dag in Nederland vraagt u de petitie te ondertekenen:

"De wereld wordt kleiner en Europa steeds hechter. Laten we een verenigd Europa vieren met een gemeenschappelijke feestdag! En weten jullie dat Nederland de minste publieke vrije dagen heeft van alle 27 EU landen? Wij hebben er maar 8, terwijl bijvoorbeeld België er 9 heeft, Frankrijk 11 en Duitsland 12."

https://boekenpetitie.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

27-04-2024

Kennisinstituut voor het Mobiliteitsbeleid over de internationale trein

Een adviesorgaan van het ministerie over mobiliteitsbeleid schreef het onderstaande over internationale treinen in het essay 'Keuzen voor het spoor':

"De spoorwegen hebben van oorsprong een sterk nationale focus. Weliswaar zijn er in Nederland al sinds 1856 internationale verbindingen, maar een moeizame afstemming tussen de buurlanden heeft intensief grensoverschrijdend verkeer al sinds het ontstaan van de spoorwegen in de weg gestaan. Verschillen in infrastructuur, materieel, wet- en regelgeving en de afstemming van treinpaden maken het complex om met een trein in meerdere landen te rijden.

+Lees meer...

Ofwel treinen moeten met verschillende systemen zijn uitgerust, of er moet van locomotief en machinist worden gewisseld. In de afweging van belangen delft het internationale belang in veel gevallen het onderspit. Het verbaast dan ook niet dat internationale treinreizen ver zijn achtergebleven bij het aantal vliegreizen, ondanks de nieuwe HSL-verbindingen. In 2019 namen ongeveer 10 miljoen reizigers een internationale trein: 4 miljoen over lange afstand, 6 miljoen kort grensoverschrijdend. De afgelopen jaren neemt de populariteit van het internationaal treinverkeer weer toe. Toeristen, maar ook bedrijven zoeken vaker naar een milieuvriendelijk alternatief voor het vliegtuig. Toch gaat het nog altijd om een klein deel van de internationale reizigers. Internationale treinreizigers lijken op de binnenlandse treinreizigers. Ze komen vaker dan gemiddeld uit de hoge sociale klassen, zijn jong en wonen zeer sterk stedelijk."

op pagina 8 al

08-07-2024 | Petitie Rij de intercity over de grens

Steun van Partij van de Dieren, SGP, D66 en BVH Lokaal!

LS,

De voorbereidingen voor de begroting van 2025 zijn gaande. Inmiddels hebben de volgende politieke partijen voorgesteld de hondenbelasting af te schaffen en de toeristenbelasting te verhogen:

Partij van de Dieren, SGP, D66 en BVH Lokaal!

Later dit jaar zal de begroting voor 2025 gemaakt worden.

+Lees meer...

Hopelijk met de steun van deze partijen is de hondenbelasting volgend jaar in onze gemeente verleden tijd!

mvg, Pieter Slavenburg

Petitie in het nieuws

Inmiddels hebben verschillende lokale media over de petitie bericht.

Lees het hier terug:

AD

Schiedam 24 .

Aktiegeen 270 Oekraïense vluchtelingen in het Bose gebouw

Komtallen 8 juli naar het Dijklander ziekenhuis om 1900 uur Dit is namelijk zeker geen kleinschalige opvang. Deze ruimte zou ook omgebouwd kunnen worden voor de opvang van spoedzoekers van Purmerend.

Bedankt voor uw steun!

Deze petitie is inmiddels aan de Tweede Kamer aangeboden. De publiekscampagne is daarmee beëindigd maar de lobby achter de schermen gaat vanzelfsprekend door.

+Lees meer...

Mocht u ons willen steunen dan kunt u nog steeds uw handtekening achterlaten.

We bedanken alle ondertekenaars voor hun steun aan deze actie

Verslag gesprek NPO en de petitie is vandaag gesloten; doel bereikt

Ik heb een gesprek gehad met Annemiek Spronk (Contentmanager NPO 2) en Ailien Niemeijer (Programmeur NPO 2).

Op mijn vraag wat hun visie is op de Nederlandse natuurfilm nu en in de toekomst is, vertelden ze dat de allergrootste natuurfilms, zoals Planet Earth 3, maar ook Grutto en Wolf, op NPO 1 worden geprogrammeerd. Daarnaast is op NPO 2 een speciaal "slot" voor de natuurfilm.

+Lees meer...

Hier worden Nederlandse natuurfilms, natuurprogramma’s en natuurseries geprogrammeerd.

Daarnaast zoeken ze filmverhalen die duidelijk een eigen stempel hebben van de maker, met passie voor het onderwerp en een eigen identiteit. Voorbeelden hiervan die ze gaven waren “My Octopus Teacher” en “Silence of the Tides”. Qua formattijden is het belangrijker dat het verhaal een eigen insteek heeft, dan een beoogde tijd. Ze gaven als kanttekening op te passen met doomverhalen over klimaat of verhalen die overlappen met “Vroege Vogels” of “Binnenstebuiten”. Ze enthousiasmeren ons om onze filmplannen te blijven sturen en verzekeren dat ze deze plannen altijd zorgvuldig overwegen.

Overigens speelt leeftijd geen rol in de beoordeling. Ook niet voor Natuur Documentaires. NPO 2 richt zich op een kijkersleeftijd van 35+, NPO1 richt zich op een breed familiair publiek.

Omdat wij als makers vaak een onduidelijk beeld krijgen van de reden van een afwijzing, omdat de omroep en/of producent vaak ons voorstel pitcht en er dus een gefilterd antwoord komt, kan er bij de makers onduidelijkheid ontstaan over de visie of mening van de NPO (vandaar dit gesprek). Op mijn suggestie om mogelijk als producent of omroep tekst en uitleg te vragen bij een afgewezen plan, (Zoals bij het Nederlandse Filmfonds gebruikelijk is) was het antwoord dat de betreffende omroep of producent verantwoordelijk is voor de communicatie van een goede verklaring naar de maker.

Op mijn vraag hoeveel Nederlandse natuurdocumentaires de NPO op jaarbasis produceert, was het antwoord gemiddeld 2 per jaar. Dit heeft natuurlijk ook met budget en ruimte in het schema te maken. Vaak is het een kwestie van keuzes; soms hebben ze van één genre (bijvoorbeeld vogels) veel hele goede plannen van hetzelfde aanbod, en dan moeten ze toch een keuze maken, waarbij zelfs erg goede plannen afvallen.

Op mijn vraag hoe het nu staat met aankoop vs. coproducties, was het antwoord dat nog steeds beide mogelijk zijn. Wel waarschuwen ze dat ze voor 2025/26 nu helemaal voorzien zijn. Maar goed, om een natuurfilm te maken ben je al gauw 4/5 jaar bezig. Dus…

Al met al toch goed nieuws voor de Nederlandse natuurfilm. De NPO blijft toch een platform voor makers, producenten maar ook kijkers. Ik dank Annemiek en Ailien voor hun tijd en uitleg. Soms is het goed om de aandacht te trekken van de bron (als het op andere manieren niet lukt om in contact te komen), ook al is dat met een pressiemiddel als een petitie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een prima gesprek. Hopelijk helpen we hiermee ook onze omroepen om de standpunten van de NPO duidelijk te maken, maar ook de makers, producenten en natuurlijk de kijkers.

Dank voor alle reacties en ondersteuning. Onze Nederlandse natuurfilm blijft gewoon op de buis.

Laat je stem horen!

De nieuwe locatie Randweg 3 zorgt voor verhoogde overlast en ongewenste activiteiten in onze buurt!

Kom naar de nieuwe bijeenkomst met de burgemeester van Roermond:

10 juli 2024 | 19.00 uur Dorpshuis De Harch Kloosterstraat 30 Herkenbosch.

Eerste reacties op de petitie op donderdag 4 juli naar de raadscommissie

Op donderdagavond 4 juli gaan we naar het stadhuis. We nodigen iedereen uit om mee te gaan. Om 19.45 uur overhandigen we de handtekeningen die we hebben opgehaald en de reacties die we hebben verzameld, aan de gemeenteraad.

+Lees meer...

Dat doen we samen met BOL Lunetten die ook een actie zijn gestart.

De gemeenteraad vergadert die avond onder andere over de gevolgen van de bezuinigingen op de portefeuille groen, waar ook de financiering van Utrecht Natuurlijk onder valt. We willen dat alle partijen in de gemeenteraad weten dat er ontzettend veel Utrechters zijn die de locaties van Utrecht Natuurlijk en de natuureducatie willen behouden. Tussen 4 juli en 11 juli wisselen de politieke partijen nog van gedachten over hun standpunten. Op 11 juli neemt de gemeenteraad een definitief besluit. Daarom gaan we tot 11 juli door met het verzamelen van handtekeningen en reacties en we blijven deze tot 11 juli digitaal delen met de gemeenteraad. Dank voor jullie steun!