U, de petitionaris

Nieuws

Lokaal Kiezersonderzoek: petitie belangrijkst na contact met ambtenaar

Wat doet de burger buiten de verkiezingen om van zich te laten horen? Dat was een vraag in het Lokaal Kiezersonderzoek 2022. Het ondertekenen van een petitie staat op 2 na contact met een ambtenaar.

tabel7 lokaal kiezersonderzoek 2022

Belangrijk om op te merken is dat het, na de petitie, heel belangrijk is om als actiegroep contact te zoeken met journalisten en intensief in contact te zijn met politiek en ambtenarij. Dat is lastig in je eentje, maar als groepje sta je sterk, hou je het vol en blijf je gemotiveerd. Een petitie kan ook makkelijk een actiegroepje worden, evengoed zonder dat je er veel omkijken naar hebt. Begin in ieder geval een petitie, want het is niet zeker of die aanslaat.

Ook werd in het Lokaal Kiezersonderzoek gevraagd welke vormen van 'participatie' zinnig zijn. Ook degenen die (nog) niets hadden gedaan konden daar dus antwoord op geven.

"Aan een inspraakavond bezoeken of een petitie tekenen, kent 42% redelijk veel zin toe, contact leggen met een gemeenteraadslid acht 38% zinvol, voor deelnemen aan een actiegroep is dit 31% en voor contact opnemen met een ambtenaar 25%."

Lees verder in De Staat van het Bestuur 2022: openbaar bestuur in crisistijd.

21-03-2023

Stapsgewijze afschaffing van de Hondenbelasting!

Afschaffing hondenbelasting in 2026, halvering in 2025.

Bron: nieuwsbladdekaap.nl en Agendapunt 18 raadsvergadering 9-7-24

REACTIE VAN PETITIONARIS

Gisteren is in de Raad het ingediende amendement besproken. Na een korte onderbreking is de uitkomst dat het amendement wordt aangepast.

+Lees meer...

Er is draagvlak voor een twee-taps raket om de hondenbelasting af te schaffen! Derhalve zal de hondenbelasting gehalveerd worden in 2025 en afgeschaft worden in 2026!

Ik sluit bij deze de petitie en dank u allen voor uw steun.

met vriendelijke groeten,

Pieter Slavenburg

Het voetpad is gerealiseerd

Het is gelukt! Het heeft even geduurd, maar mede door al jullie steun heeft de gemeente ingezien dat een stoep op dit kruispunt noodzakelijk is. We hebben er samen voor gezorgd dat onze wijk nu een stuk veiliger is, bedankt voor al jullie steun!

foto.

Veel steun voor de petitie!

We zijn blij met alle mensen en organisaties die deze petitie steunen. Inmiddels hebben veel politieke (jongeren) partijen de petitie ondertekend, zoals de ChristenUnie, D66, SGP, SP, Volt, CDJA, Dwars, Jonge Democraten, Jonge Socialisten, JOVD, JSC, PerspectieF en SGP Jongeren.

+Lees meer...

Ook veel prominenten, BN'ers, universiteiten en NGO's ondertekenden de petitie. Voorafgaan aan Prinsjesdag willen we de petitie overhandigen aan de Kamerleden Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Helpen jullie mee met het delen van deze petitie om nog meer handtekeningen te krijgen? Samen kunnen we echt het verschil maken.

Het is belangrijk om te laten zien dat we opkomen voor het het essentiële werk van onze diplomaten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en betrokken vrijwilligers. Juist nu het aantal crises alleen maar toeneemt is samenwerken cruciaal. We willen dat Nederland over de grenzen blijft kijken en blijft investeren in veiligheid stabiliteit en gezondheid wereldwijd. Het is nog niet te laat om het tij te keren. Het hoofdlijnenakkoord wordt door de nieuwe minister uitgewerkt tot regeerakkoord. Spreek je daarom uit voor internationale samenwerking. Samen staan we sterk! Nu en in de toekomst

Kennisinstituut voor het Mobiliteitsbeleid over de internationale trein

Een adviesorgaan van het ministerie over mobiliteitsbeleid schreef het onderstaande over internationale treinen in het essay 'Keuzen voor het spoor':

"De spoorwegen hebben van oorsprong een sterk nationale focus. Weliswaar zijn er in Nederland al sinds 1856 internationale verbindingen, maar een moeizame afstemming tussen de buurlanden heeft intensief grensoverschrijdend verkeer al sinds het ontstaan van de spoorwegen in de weg gestaan. Verschillen in infrastructuur, materieel, wet- en regelgeving en de afstemming van treinpaden maken het complex om met een trein in meerdere landen te rijden.

+Lees meer...

Ofwel treinen moeten met verschillende systemen zijn uitgerust, of er moet van locomotief en machinist worden gewisseld. In de afweging van belangen delft het internationale belang in veel gevallen het onderspit. Het verbaast dan ook niet dat internationale treinreizen ver zijn achtergebleven bij het aantal vliegreizen, ondanks de nieuwe HSL-verbindingen. In 2019 namen ongeveer 10 miljoen reizigers een internationale trein: 4 miljoen over lange afstand, 6 miljoen kort grensoverschrijdend. De afgelopen jaren neemt de populariteit van het internationaal treinverkeer weer toe. Toeristen, maar ook bedrijven zoeken vaker naar een milieuvriendelijk alternatief voor het vliegtuig. Toch gaat het nog altijd om een klein deel van de internationale reizigers. Internationale treinreizigers lijken op de binnenlandse treinreizigers. Ze komen vaker dan gemiddeld uit de hoge sociale klassen, zijn jong en wonen zeer sterk stedelijk."

op pagina 8 al

08-07-2024 | Petitie Rij de intercity over de grens

Steun van Partij van de Dieren, SGP, D66 en BVH Lokaal!

LS,

De voorbereidingen voor de begroting van 2025 zijn gaande. Inmiddels hebben de volgende politieke partijen voorgesteld de hondenbelasting af te schaffen en de toeristenbelasting te verhogen:

Partij van de Dieren, SGP, D66 en BVH Lokaal!

Later dit jaar zal de begroting voor 2025 gemaakt worden.

+Lees meer...

Hopelijk met de steun van deze partijen is de hondenbelasting volgend jaar in onze gemeente verleden tijd!

mvg, Pieter Slavenburg

Petitie in het nieuws

Inmiddels hebben verschillende lokale media over de petitie bericht.

Lees het hier terug:

AD

Schiedam 24 .

Aktiegeen 270 Oekraïense vluchtelingen in het Bose gebouw

Komtallen 8 juli naar het Dijklander ziekenhuis om 1900 uur Dit is namelijk zeker geen kleinschalige opvang. Deze ruimte zou ook omgebouwd kunnen worden voor de opvang van spoedzoekers van Purmerend.

Bedankt voor uw steun!

Deze petitie is inmiddels aan de Tweede Kamer aangeboden. De publiekscampagne is daarmee beëindigd maar de lobby achter de schermen gaat vanzelfsprekend door.

+Lees meer...

Mocht u ons willen steunen dan kunt u nog steeds uw handtekening achterlaten.

We bedanken alle ondertekenaars voor hun steun aan deze actie